Annonceinfo

Kviksølv-forurening gør EU's børn milliarder af euro fattigere

Kviksølvforurening giver nyfødte børn dårligere hjernefunktion og dermed risiko for ringere betalte jobs. Tabet i livsindtjening løber samlet op i ni milliarder euro om året. Det viser nyt europæisk studie.

Vores unger får sværere ved at klare sig, i takt med, at kviksølvforureningen af vores omgivelser forværres. Nu vil FN gøre noget ved det. Beslutningen om at lave en international aftale blev allerede taget for 10 år siden, men er endnu ikke ført til en aftale, specielt fordi USA i starten modsatte sig det. Stemningen er vendt, efter Obama kom til magten. (Foto: Colourbox)

Ni milliarder euro.

Så mange ekstra penge kunne de børn, der hvert år fødes i EU, øge deres livsindtjening tilsammen, hvis det lykkes at få nedbragt den globale kviksølvforurening fra afbrænding af fossile brændsler og udvinding af guld ved minedrift.

Det viser et nyt studie, der er gennemført af et europæisk forskerhold under dansk ledelse.

At kviksølv skader vores hjernefunktion er veldokumenteret. Men det er første gang, man har regnet ud, hvilke økonomiske konsekvenser det har for den enkelte at man på grund af kviksølvforurening får en dårligere hjernefunktion – udtrykt som lavere IQ - og dermed også en dårligere uddannelse og en ringere indtjening.

Resultaterne, der er opnået af en europæisk forskergruppe, er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Environmental Health.

»Vores beregninger viser, at der hvert år fødes et par hundredtusinde børn i EU med kviksølvniveauer, der overskrider den maksimale grænseværdi. Samlet set giver det et tab på 700.000 IQ-point. Det giver alt i alt en nedgang på ni milliarder euro i livsløn for alle de børn, der hvert år fødes i EU,« siger Philippe Grandjean, der som professor Afdeling for Miljømedicin på Syddansk Universitet har haft det overordnede ansvar for forskningsprojektet sammen med franske økonomer.

Kviksølvmålinger fra 17 europæiske lande

Forskerne vurderede, i hvor høj grad børn er blevet påvirket af hjernegiften i fostertilstanden ud fra målinger af kviksølvkoncentrationen i hår fra unge mødre. I alt 17 europæiske lande leverede data til studiet.

Ud fra målingerne kunne forskerne estimere, at der hvert år fødes 232.000 børn med kviksølvniveauer over WHO’s maksimale grænse på 2,5 mikrogram kviksølv per gram  hår – en grænseværdi, der i forskerverdenen oven i købet anses for at være alt for høj, hele fem gange højere end den beregnede sikre grænseværdi på 0,58 mikrogram kviksølv per gram hår. Ifølge det nye studie fødes der hvert år 1.866.000 børn i Europa med kviksølvniveauer, der ligger over den sikre grænse.

»Det er et stort problem, for det truer næste generations hjernekraft. Det er på tide, at vi overvejer, om vi vil risikere vores børnebørns hjernefunktioner for at få lov til at fortsætte med vores forurening,« siger Philippe Grandjean.

Kommende aftale skal mindske forurening

Når han og hans kolleger vælger at opgøre problemet i penge, er det for at pointere, at det ikke blot er et spørgsmål om at efterlade verden i samme gode tilstand, som vi arvede den i – det handler i lige så høj grad om, at vi skal give børnene samme gode chance for at føre verden videre, som vi selv har haft. Og jo bedre hjernen kan udvikle sig under fostertilstanden, desto større er chancen.

At problemet er alvorligt understreges af, at forskere og embedsmænd fra alverdens lande om få dage mødes i FN-regi for at nedfælde en international aftale, der skal nedbringe kviksølvforureningen til et minimum.

Fakta

Tabet på de ni milliarder euro er korrigeret, således at det svarer til, hvad penge er værd i dag frem for til den tid, hvor pengene tjenes.

Forskerne har brugt data fra det såkaldte DEMOCOPHES-projekt, der kortlægger i hvor høj grad befolkningerne i EU's respektive lande bliver udsat for skadelige kemikalier i deres hverdag – et af disse stoffer er kviksølv. Disse data blev suppleret med tilsvarende målinger fra bl.a. Storbritannien, Kroatien, Grækenland, Norge og Færøerne.

»Den 13. januar går det løs, og så får man forhåbentligt forhandlet en endelig aftale på plads. EU regulerer allerede en del af kviksølvforureningen, og den forurening, der finder sted i Europa, udgør kun en lille del af det globale problem,« siger Philippe Grandjean.

Reduktion vil tage århundreder

En stor del af kviksølvforureningen sker i ulandene, hvor man bruger gigantiske mængder kviksølv til at udvaske guld fra sten og sedimenter fra minedrift. Mange tons kviksølv havner hvert år ude i naturen på den bekostning, bl.a. i Filippinerne, hvor minearbejdere ifølge danske beregninger hvert år frigiver mellem 200 og 500 tons kviksølv. Det største problem er dog forbrænding af kul, især kinesisk brunkul, der fra naturens hånd er særligt rigt på kviksølv. 

For at komme forureningen til livs, må man i langt højere grad investere i kontrolteknologier, men selv hvis det lykkes vil der gå århundreder, før kviksølvforureningen er bragt ned til et acceptabelt niveau. Det farlige kviksølv forsvinder kun langsomt fra vores omgivelser, og en betydelig del af det kviksølv, vi er udsat for i dag, stammer således helt tilbage fra begyndelsen af industrialiseringen fra midten af 1800-tallet. Siden dengang er mængden af farligt kviksølv i vores omgivelser steget kraftigt, så det i dag er omkring 10 gange over det naturlige niveau.

»Det er uhyre vigtigt, at vi får standset eller begrænset udledningen af kviksølv til miljøet. Men selv med en skrap aftale vil det tage rigtig mange år, før man får nedbragt niveauet til det naturlige,« siger Philippe Grandjean.

Spis fra bunden af fødekæden

I mellemtiden er det vigtigt, at man spiser fra bunden af fødekæderne – i stedet for at spise tunbøffer og sværdfisk, skal vi spise rejer, muslinger, rødspætte, sild og laks, der ikke rummer så meget kviksølv, og som sagtens kan dække vores behov for næringsstoffer.

»Jeg håber på, at man bliver enige om en langsigtet strategi, der skaber kontrol med forureningen. I mellemtiden skal vi tilpasse os og specielt gravide kvinder bør holde sig fra at spise fra toppen af fødekæden - det af hensyn til næste generations IQ, helbred, handlemuligheder og indtjening,« siger Philippe Grandjean.

Til mødet vil der også være danske repræsentanter til stede, deriblandt Anette Ejersted, der er ansat i Miljøstyrelsen som funktionsleder i kemikalier. Hun fortæller, at det er det femte og sidste forhandlingsmøde om en kommende global kviksølvkonvention.

Dansk repræsentant: der er stadig knaster

Målet med mødet er efter Anette Ejersteds udsagn at opnå enighed om en ny konvention, der kan takle den globale kviksølvforurening. Man skal blive enige om hvilke anvendelser og udledninger, det for øjeblikket er mulige at regulere.

»På nuværende tidspunkt er stort set alt stadig åbent til forhandling. Man er kommet et godt stykke, men der er stadig store knaster, bl.a. i forhold til, hvordan man regulerer luftforurening og hvordan man finansierer konventionen,« siger Anette Ejersted og slutter:

»Konventionen vil forhåbentlig munde ud i et decideret regelsæt, der kommer til at gælde på globalt plan. Lykkes det, vil man på sigt få et setup omkring implementering, overvågning, mm., der sikrer, at man kan følge og vurdere effekterne af den.«

Sundhedsøkonomer står bag beregning

Amerikanske forskere har kunnet estimere tabet i livsløn ved at sammenligne søskendepar. Helt præcist har man sammenholdt, hvor meget personer med en normal IQ på 100 tjener i forhold til søskende, der enten havde en højere eller en lavere IQ. Det viser, at en ændring på et IQ-point svarer til en livslang indtjening på omkring 100.000 kr., hvis man opgør det i, hvad penge var værd i 2008.

Studiet afslørede, at de børn, der hvert år fødes i EU, sammenlagt mister omkring 600.000 IQ-point. Det svarer til et samlet tab i livsløn på omkring ni milliarder euro.

Børn i Sydeuropa er særligt udsatte

Børn fra Grækenland, Italien, Spanien, Portugal og Kroatien er hårdere ramt af kviksølvforurening end børn i andre europæiske lande. Det skyldes, at Middelhavet er kraftigt forurenet med kviksølv. I middelhavslandene er det derfor ekstra vigtigt, at man spiser fra den lave ende af fødekæden.

En af de yndede spiser i flere af disse lande er den blåfinnede tunfisk, der er så rig på kviksølv, at man efter at have spist et enkelt måltid ikke bør indtage mere kviksølv-forurenet fisk den måned.

»Det er grotesk, at man spiser den fisk, for den egner sig ikke til menneskeføde,« siger Philippe Grandjean.

På længere sigt vil det ikke kun være Middelhavsområdet, der er ramt. Landene omkring Stillehavet vil også få problemer set i lyset af, at kviksølvindholdet i dets fisk i løbet af de kommende 40 år vil stige med 50 procent. Mange af de fisk, man lever af i dag, vil til den tid anses for uspiselige – og det kan den kommende aftale ikke forhindre, med mindre der sættes virkelig kraftigt ind.

Forslag

Palle: "Så jo - ud over at indoktrinere alle de studerende på molekylær biologi og molekylær medicin arbejder jeg faktisk hårdt på at overtage verden.

Hvordan det skal hænge sammen med sklerose og HERV proteiner skal jeg lige tænke lidt over."

Jeg har et par forslag - hvis jeg kan få en bid af kagen ;)

Svar: Kim Kaos

Og for at det ikke er løgn står jeg også et HIV vaccine patent - så jeg er vel også i lommen på HIV konspirationen...

Så jo - ud over at indoktrinere alle de studerende på molekylær biologi og molekylær medicin arbejder jeg faktisk hårdt på at overtage verden.

Hvordan det skal hænge sammen med sklerose og HERV proteiner skal jeg lige tænke lidt over.

Nå - jeg burde ikke have tid til det her, men vores dumme computercluster opfører sig uforudsigeligt - så der er bekymrende meget tid til at sidde og skrive her mens man venter på endnu en testkørsel for at finde den )(/%)(#/¤)( fejl.

re: Kort svar

Palle: "..Så når jeg senere i dag igangsætter et nyt projekt indenfor sklerose og endogene retrovirus er det faktisk ikke for at tjene penge."

Lad nu være Palle - Vi ved da alle sammen du er en gal videnskabsmand der forsøger at gøre os til dine slaver med dine indsprøjtninger så du kan overtage verdensherredømmet. ;)

Kort svar

>Og derfor kan jeg heller ikke se hvad forskel det skulle gøre i forhold til denne diskussion om hvorvidt jeg har en holdning til chemtrails, månelandinger, 11. september (meget apropos dags dato).

Det gør det faktisk i min verden, da jeg opfatter din indstilling til vacciner som tydeligt tegn på at du mener der er en konspiration som indeholder både medicinalfirmaer, læger og offentlige myndigheder...

Men alene ud fra dit svars længde, brug af store bogstaver hist og pist og selve indholdet har jeg en fin opfattelse. Og umiddelbart ser konferencen altså mest ud til at være et sammenblanding af forskellige konspirationsteorier og deres fortalere (da du nu lige nævner vacciner og Niels Harrit).

Anyway - god fornøjelse med konference, jeg springer nok over.

>Alt for megen seriøs forskning - også på det medicinske område - finder aldrig vej til hverken presse eller "konventionelle behandlingssteder" fordi der er alt for få penge at tjene på dem.

Nu lever vi forskere faktisk af vores løn og ikke af vores "opfindelser" - dem giver vi for det meste væk gratis. Og den eneste måde vi får løn på er ved at publicere vores resultater via peer review systemet.

Så når jeg senere i dag igangsætter et nyt projekt indenfor sklerose og endogene retrovirus er det faktisk ikke for at tjene penge - det er for at hjælpe patienter. Og tro mig - hvis vi kan komme med noget der kan hjælpe, så skal det såmænd nok nå de konventionelle behandlingssteder.

Svar til Palle

Om jeg har det på samme måde med FDA eller den danske Sundhedsstyrelse som du har det med vactruth, som du kalder sekterisk/religiøst eller konspirationsteoretisk afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Dog ved jeg, at industrien i mange år har infiltreret disse organer for at kunne påvirke og lobbyere for egne produkter og måske endda også synet på forskningen der foregår forud for godkendelser.

Således oplevede vi forud for H1N1 farcen for nogle år siden hvordan WHO's pandemiudvalg ændrede kravene til en pandemi for helt nøje kalkuleret at kunne udråbe global pandemi med svineinfluenza og dermed påtvinge landene indkøb af vacciner og antivirale midler såsom Tamiflu.

Derfor er jeg som udgangspunkt skeptisk når noget slås stort op i pressen vedr. trusler mod menneskers sundhed. Jeg har arbejdet med sundhedsoplysning gennem mere end 15 år og jeg ved hvor stor magt industrien har i forhold til at lukke pressen ned eller starte den op.

Sådan ser man f.eks. undersøgelserne der skulle så tvivl om C og E-vitaminers sikkerhed blive udsendt via pressen nærmest på klokkeslet i hele Europa hvorimod at dementiet lod vente på sig og aldrig nåede samme dækning.

Jeg følger med i Codex Alimentarius arbejdet via min gode ven Scott Tips, som er formand for Alliance for Natural Health i USA og som er en af de eneste der taler forbrugernes sag i denne forsamling. Alligevel er det Codex regler der implementeres via EU og til Danmark, hvor de danske myndigheder er pligtopfyldende helt ud over alle grænser og har oprettet en særskilt Kosttilskuds-Taskforce under fødevarestyrelsen, som tager ud med skjult kamera og laver optagelser i helsekostbutikker for at få ekspedienterne til at tale over sig af et godt hjerte.
De ransager private tasker og baglokaler uden dommerkendelser og beslaglægger personalets private opslagsværker om urter - På trods af, at der ALDRIG har været et eneste dødsfald som følge af kosttilskud eller alternativ behandling.

Når man så læser John Virapen (tidl ansat som medicinalchef i Eli Lilly i over 30 år) skrive en bog om "Piller og Profitter" og nu læser Peter Gøtzsches bog med dokumentation for forskningsfusk, afpresning, korruption og svindel på allerhøjeste plan hvor tusinder hvert år må lade livet på grund af indtag af GODKENDTE syntetiske lægemidler - så bliver jeg en smule "kritisk" og "skeptisk" overfor det system vi har.

Mange af de naturlige behandlingsmetoder er fuldt ud lige så effektive som de syntetiske og det endda ofte helt uden bivirkninger. Men folk må ikke kende noget til dem - for de må ikke anprises.

Jeg har svært ved at se hvordan det jeg skriver skulle være en konspirations-TEORI når der efterhånden ligger bunker af dokumentation for, at sammensværgelsen mellem industri og myndigheder mange gange er helt reel.

Når man er en del af systemet kan det selvsagt være svært at se - og mange gange må man blot acceptere, at sådan er det - for at kunne fungere i det.
Og derfor kan jeg heller ikke se hvad forskel det skulle gøre i forhold til denne diskussion om hvorvidt jeg har en holdning til chemtrails, månelandinger, 11. september (meget apropos dags dato).

Jeg er medarrangør af Open Mind Konferencen, som afholdes fra 20. -22. september i Skanderborg. Er du interesseret kan du jo deltage. Programmet og talerne kan ses på www.openmindconference.com
Sidste år havde vi besøg af Desirée Röver, som er hollandsk undersøgende journalist. Hun holdt et aldeles oplysende foredrag om Vaccinationens historie. Der kom en masse ting frem omkring nogle af de helt grundlæggende fejlslutninger, der ligger til grund for den industri man i dag har indenfor vaccineproduktion.
Også i forhold til i hvilket omfang vacciner er effektive og har bidraget til nedgangen i forekomst og dødelighed af eks. børnesygdommene som du hævder tidligere.

Det foredrag kunne være se-værdigt for alle med interesse indenfor området. Det kan ses på youtube.
Konferencen havde også besøg af professor i kemi Niels Harrit, som har skrevet en afhandling om sine fund af ureageret nanothermit i støvet efter de 3 WTC tårne fra 11. september 2001 - nu du selv bringer det på bane.
Men man behøver jo ikke være enig i alle taleres teorier eller fund bare fordi man vælger at invitere dem og udvide sin horisont.

Alt for megen seriøs forskning - også på det medicinske område - finder aldrig vej til hverken presse eller "konventionelle behandlingssteder" fordi der er alt for få penge at tjene på dem.

Således har de færreste nogensinde hørt om Linus Pauling, Antione Bechamp eller Enderlein.

Svar til Mads

Hej,

Nej - jeg tror faktisk vi forstår hinanden. Jeg er på ingen måde overbevist om at alle læger er helgener osv. - men vi har hver vores opfattelse af verden - måske fordi jeg selv er en del af forskningsverdenen (den medicinske) - og derfor har adgang og muligheder for at læse faglitteraturen selv - og jeg mener faktisk at en skeptikere har en tendens til cherrypicking og nedsabling af resultater der går deres forestilling imod. (Det har jeg ikke - jeg er skam villig til at acceptere alle forskningsresultater hvis de er lavet ordentligt).

Det er sundt at være skeptisk - men jeg mener altså at vactruth virker sekterisk/religiøst/konspirationsteoretisk - men jeg har også stærkt på fornemmelsen at du mener det samme om FDA.

Så vi når ikke længere - og det er fint nok - det er et frit land.

Bare for nysgerrighedens skyld: hvordan har du det med andre konspirationsteorier? Chemtrails, månelandingen, 9/11 osv. - er det kun vaccineindustrien du har mistro til - eller er det generelt? (og jeg mener spørgsmålet oprigtigt, ikke for på nogen måde at udstille eller forsøg på latterliggørelse - som sagt mener jeg folk har lov til at tro hvad de vil).

Nedre grænse for toxicitet ?

Palle Villesen du skriver:

"Jo - jeg tror faktisk der er en nedre grænse - da ALLE render rundt med en hvis mængde tungmetaller i kroppen."

I så fald må du have en idé om hvor en sådan grænse går... det er jo elastik i metermål at antage der er en nedre grænse - begrundet med, at alle render rundt med en hvis mængde (underforstået: Og det er der ikke nogen der er døde af)

Måske misforstår jeg dig.

Men i mine øjne er hører de kviksølvsforbindelser der findes i vacciner ikke hjemme i nogen mennesker og vil altid være neurotoxiske uanset mængden.
Læg dertil eventuel yderligere eksponering via luftveje, slimhinder og fordøjelse selvom disse adgangsveje selvsagt ikke kan sammenlignes med en injektion hvor alle naturlige forsvarsmekanismer omgås.

Før eller siden er bægeret fuldt...hvornår er individuelt...

Jeg finder det tankevækkende, at du er bekendt med eller mener HPV vaccinen indeholder rekombinant (gensplejset) DNA, som viser sig at være bundet til aluminiumkomplekser der forhindrer nedbrydning.
I de første versioner af "indlægssedlen" for vaccinen skriver producenten, at vaccinen IKKE indeholder rekombinant DNA. Da man fandt det alligevel - ændrede man dokumentationen.

Iøvrigt er der stor forskel på de indlægssedler der findes i USA og DK for præcis den samme vaccine.

Du kan se dokumentar om aluminium som miljøproblem (også i forhold til sygdomme forårsaget af vacciner) på DR. Men den forsvinder fra nettet i morgen den 12. september:
I mine øjne er problemstillingen den samme omend mere potent med kviksølvforbindelser.

http://www.dr.dk/tv/se/aluminium-alderen/

Selvfølgelig propaganderes der imod vaccineskeptikere - det er der jo helt ufattelige summer involveret i. Det er der ikke noget nyt i. Læs Peter Gøtzsches nye bog "Dødelig medicin og organiseret kriminalitet" om metoder og forskningsfusk som er mere reglen end undtagelsen.

Om du vælger at tro på oplysningssider uden økonomiske interessekonflikter som vactruth eller lignende vil jeg lade være op til dig selv.

farlige børnesygdomme

Mæslinger, fåresyge, Røde hunde - hvis man ikke er vaccineret øger man risikoen for epidemier - og de her sygdomme er altså ret ubehagelige og skadelige...

Og vactruth.com som kilde? Det mener du ikke seriøst... Det er nok ikke en særlig upartisk eller videnskabelig kilde... Det virker altså ikke særlig seriøst når man lige kigger på siden...

Men ok - recombinant DNA - det er vel ikke underligt - men skulle det være farligt? (jeg troede faktisk at der indgik en recombinant HPV i selve vaccinen): http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm2...

Men jeg går ud fra at du tror mere på "vactruth" end FDA - der har jeg det så omvendt.

>Men der er vist ingen tvivl om, at enhver tilstedeværelse af tungmetaller i organismen er problematisk uanset mængden.

Jo - jeg tror faktisk der er en nedre grænse - da ALLE render rundt med en hvis mængde tungmetaller i kroppen.

Men bare rolig: hvis nogen ikke vil vaccinere deres børn eller sig selv - så lad være. Men tag lige et kig på: http://www.jennymccarthybodycount.com/Anti-Vaccine_Body_Count/Home.html

Som vaccineret (og mine børn inkl.) kan jeg jo egoistisk set være ligeglad. Og ja - jeg har også tænkt mig at få mine drenge HPV vaccineret når de nærmer sig seksuel debut.

Præcis hvad mener du der er galt med deres studie?

Jeg mangler en lidt mere detaljeret kritik - istedet for løse vendinger som er meget ukonkrete.

Det er rigtigt man "kan" fuske på mange måder.

Men istedet for at være så vag, er jeg nysgerrig: mener du at det omtalte studie er fusk?

Og i så fald: hvordan mener du de har fusket?

Grimme børnesygdomme ?

Palle Villesen du skriver:

"De har så også den fordel at de har undgået en del grimme børnesygdomme og dermed en højere overlevelse end de ikke-vaccinerede."

Vil du uddybe hvilke børnesygdomme du mener er så grimme, at man ligefrem dermed skulle have en højere overlevelse end ikke-vaccinerede.

Jeg opfatter det som værende stort set umuligt at opnå smitte med de børnesygdomme der dækkes af børnevaccinationsprogrammet. Med et naturligt stærkt immunforsvar vil et forløb med infektionssygdomme også blive lettere. Der er så vidt vides ikke noget der tyder på, at vaccinationer generelt styrker immunforsvaret.

Et stort tysk forskningsprojekt KIGGS har endvidere påvist en øget forekomst af en lang række "grimme" sygdomme - for nu at blive i terminologien - på mellem 200% og 500% for autoimmune sygdomme, allergier, neurologiske problemer, luftvejslidelser, hudsygdomme etc. hos de vaccinerede i forhold til ikke-vaccinerede. Forskningen har været igang i mange år nu og tallene bliver blot tydeligere og tydeligere som børnene vokser op.

Nu er det jo ikke nødvendigvis udelukkende et eventuelt indhold af thiomersal/thimerosal der er problematisk men i lige så høj grad cocktaileffekten der fremkommer ved indgift af flere stoffer samtidigt. Moderne vacciner består jo i meget høj grad af forskellige adjuvanser og boostere idag samtidig med, at de kan indeholder stoffer som undertrykker immunresponsen fordi det er nødvendigt med store mængder "smitte" for overhovedet at fremkalde en form for immuniseringseffekt.
Således indeholder mange vacciner antibiotikakomponenten Neomycin eller Gentamycin som kan påvirke immunforsvaret i kortere eller længere tid afhængigt af modtagerens konstitution.

Adjuvanser forskes der ihærdigt i. Blandt andet arbejdes der på at basere dem på nanoteknologi hvis det ikke allerede er sket og der bruges substanser som selv i bittesmå mængder virker aldeles provokerende på organismen såsom hajfinneolien Sqalene.

Det seneste jeg har læst omkring anvendelsen af tilsætningsstoffer som tungmetaller (kviksølv/aluminium) er følgende:

http://vactruth.com/2013/09/10/gardasil-potential-biohazard/
Man finder tilsyneladende rekombinant DNA i obduktionsprøver 6 måneder efter vaccination med en vaccine indeholdende aluminiumhydroxid - bundet i en ikke-nedbrydelige form til at aluminium-kompleks i makrofagerne hvor det tilsyneladende hobes op.

På samme måde finder man jo kviksølv i fedt- og hjernevævet hos dem der får dette injiceret, implanterer det eller har det implanteret i tænderne eller som arbejder med det (Grindstedværket etc) eller er så uheldige at smadre en energisparepære i hjemmet.

Hvorvidt kviksølv og aluminium forretter skade og forårsager sygdomme hos den enkelte er jo helt op til hvorledes den enkelte iøvrigt forvalter sit liv og hvor vedkommendes tærskel ligger - en tærskel der flyttes i takt med forureningsgraden.

Men der er vist ingen tvivl om, at enhver tilstedeværelse af tungmetaller i organismen er problematisk uanset mængden.

Thimerosal

Thimerosal er et meget potent konserveringsmiddel, hvilket bl.a. betyder, at vaccineindustrien kan producere vacciner under mindre hygiejniske forhold.
Det betyder også, at vaccinen får en længere holdbarhed samt at der f.eks. kan være 10 vaccinedoser i en beholder.
Alt i alt er brug af Thimerosal et stort økonomisk plus for vaccineindustrien.

Man kan ved såkaldte videnskabelige forsøg (næsten) altid stille et forsøg op, så det viser det, der ønskes. Der findes professionale personer / firmaer, som kan klare dette for industrien,....bare der betales.
Kommer der f.eks. bivirkninger af den undersøgte medicinske behandling efter en vis periode, så kan man køre forsøget over en kort medicinerings periode.
Eller man kan fravælge at registrere de bivirknings-symptomer, som en medicinsk behandling giver.
Man kan også registre bivirknings-symptomer som symptomer på den sygdom, som den medicinske behandling skulle virke på.
Og så videre........

Interessekonflikt?

Hej,

Der er jo let at tjekke at man er tvunget til at skrive det i artiklen, hvilket de også gør.

Men hvad mener du egentlig: at de lyver? At de dækker over noget? De fremlægger data og resultaterne. Deres resultater er ret klare og svære at fortolke anderledes?

Jeg kender godt til at man måske ikke ligefrem fremhæver negative resultater osv. - men nu var det her jo lige præcis et kig på sammenhæng mellem neurologiske problemer og vacciner med thimerosal.

Og ja - der er jo en mistanke - derfor har man testet det grundigt. Og derfor prøver man at undgå det i moderne vacciner - men det er ikke det samme som at sige at man har bevist at det har en skadelig effekt.

At kviksølv er skadeligt ved alle - og thimerosal i store mængder er det sikkert også - men studiet viser altså direkte at børn der er blevet vaccinerede (og dermed fået thimerosal) ikke har noget statistisk signifikant negativ effekt af det (men de kan sagtens rende rundt med mere kviksølv i kroppen og hjernen end ikke-vaccinerede børn). De har så også den fordel at de har undgået en del grimme børnesygdomme og dermed en højere overlevelse end de ikke-vaccinerede.

Og til sidst: jeg kender ikke den læge/forsker der ikke gerne vil opdage en skadelig bivirkning (f.eks. som omniscan sagen) - det er til gavn for patienterne og for forskerne giver det jo high impact resultater.

Husk altid at checke for interessekonflikt

Til Palle Villesen.

Det er en god idé altid at checke en artikel for forfatternes interessekonflikt.

Kviksølv er et kendt neurotoksisk stof.
Det må da vække en vis mistanke, når forskere med tilknytning til vaccineindustrien ikke finder at brug af et neurotoksisk stof giver skader hos børn, når der nu findes en artikel, som dokumenterer, at abeunger får skader af thimerosal (et kviksølvholdigt konserveringsstof, som kan findes i vacciner).

Thimerosal

>Hvor er dokumentationen for, at disse børn af vaccinerede mødre ikke i højere grad end børn af u-vaccinerede mødre har nedsat intelligens, mere autisme, mere ADHD etc.

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa071434

Der har de da i hvert fald kigget på to grupper m hhv. thimerosal og uden. Uden at kunne finde forskel på de to grupper.

Den anden artikel går ikke så meget på thimoseral, men på selve effekten af influenza vaccinen (altså spontan abort pga immunrespons) - og der giver det vel god nok mening at kigge på antal levendefødte fostre.

Fra artiklen: "Still, anecdotal reports of fetal deaths occurring shortly after vaccination raised public concern about vaccine safety."

Så lige præcis derfor er der vel god grund til at fokusere på det i det nævnte studie - det var jo netop ikke ADHD o.l. de var interesserede i - da det allerede er undersøgt.

Så konklusionen på de to artikler tilsammen: der overlever flere børn og de får hverken flere eller færre problemer senere hen i forhold til andre (i form af adhd osv.)

Gammel og ny forurening.

Fra Nature. http://www.scilogs.com/mmmbitesizescience/the-fairly-depressing-picture-... Et deprimerende billede af pesticid forurening i Britiske floder, men hvilken tilstand har vores vandløb?

"Forskning" i skader efter kviksølvholdig vaccine.

Her er en artikel om "forskning" i skader af fostre efter kviksølvholdig vaccinering af mødrene.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1207210?query=featured_home

Hvordan kan det lade sig gøre at vaccinere gravide med en vaccine, som indeholder det kviksølvholdige konserveringsmidel Thimerosal uden at finde skader på fostrene ?
Det er jo kendt viden, at kviksølv går over moderkagen (placenta) og over i fostret.
Det er også kendt viden, at kviksølv er skadelig for fostres hjerner og især under hjernens udvikling i visse perioder af fostrets udvikling.

Jeg har bidt mærke i, at man i abstract burger parameteren: ”fetal survival”.
(citat):
“After the 2009 pandemic, we used the national health registries and data regarding reimbursement of primary care physicians in Norway to assess the effectiveness of the pandemic vaccine in pregnant women and the effect of vaccination or influenza on fetal survival.”

Mens man i full article ender med at skrive følgende.
(citat):
Given the danger posed by maternal influenza virus infection for fetal survival, our study adds to growing evidence that vaccination of pregnant women during an influenza pandemic does not harm — and may benefit — the fetus. We found no basis for withholding influenza vaccination from pregnant women in their second or third trimester — an important group, given that these women can be particularly vulnerable to the severe effects of influenza virus infection.

At fostret ikke er blevet skadet, så det aborteres eller er dødfødt sættes nu lig med ”does not harm — and may benefit — the fetus”.
Det er da så uvidenskabelig en konklusion som noget!

Hvor er dokumentationen for, at disse børn af vaccinerede mødre ikke i højere grad end børn af u-vaccinerede mødre har nedsat intelligens, mere autisme, mere ADHD etc.

Det er en sag, som i den grad lugter og giver mistanke om, at forfatterne af artiklen kunne have fået penge under bordet af vaccineproducenten af Pandemrix vaccinen Glaxo Smith Kline.

Dansk censur

Historien fra Danmark er fra 2005 og er skrevet af Ulla Danielsen, som blev flyttet til andet nyhedsstof end sundhedsområdet som konsekvens af sin kritiske artikel.

http://journalisten.dk/laeger-uden-ytringsfrihed

Den private vaccineproducent Statens Seruminstitut havde / har åbenbart vetoret overfor pressens omtale af virksomheden.

Kviksølv er et tabubelagt emne

Her i denne norske artikel kan man læse om en journalist, som af sin redaktør, blev nægtet at skrive om et giftudslip med kviksølv.

http://www.journalisten.no/node/38961

Der var også engang en historie om en dansk journalist, som ikke måtte skrive om bivirkninger af kviksølvholdig vaccine.

Sparepærer og vacciner

Tidligere indeholdt vacciner thimerosal eller thiomersal (afhængig af hvem man spørger) som er en kviksølvforbindelse der skulle tjene til konservering af vaccinen.

Vaccinen mod H1N1 influenzaen der blev givet i 2009 indeholdt også kviksølv. Det må derfor forventes, at en lang række personer er kronisk belastet af såvel tidligere tiders vacciner samt denne nylige vaccine. Nu var der heldigvis ikke så mange danskere der hoppede på limpinden og lod sig forgifte.

Måske var det blandt andre speciallæge Claus Hancke og andres fortjeneste da han som en af de eneste danske læger sammen med den tidligere radiodoktor Carsten Vagn-Hansen advarede mod vaccinen på flere områder. Blandt andet påstod man, at der ikke havde været tid til at teste den og derfor måtte producenten friholdes for reklamationer og søgsmål. Disse måtte de enkelte lande selv tage sig af.
En af producenterne af denne vaccine havde dog allerede udtaget patent på den et helt år inden man så det første udbrud af H1N1 overhovedet. Det kan man finde ud af meget nemt ved at google sig til det. Og det oplyste jeg og andre også om tilbage i 2009.

Lysstofrør og energisparepærer af den fluoriscerende type (flimmer-pærer plejer jeg at kalde dem) indeholder også væsentlige mængder kviksølv. Den enkelte pære indeholder i størrelsesordenen 3-10 mg rent kviksølv som udgør en potentiel sundhedsfare hvis pæren knuses, glasset er utæt og har en lækage samt selvfølgelig i produktionsfasen, under transport, i detailleddet og ved bortskaffelse.
Alle sådanne pærer skal afleveres yderst skånsomt til Kommunernes indsamlingsordninger og indsamles som miljøfarligt affald, der efterfølgende håndteres under al kritik, hvilket er dokumenteret med skjult kamera blandt andet.
Disse medarbejdere er både kronisk og akut forgiftet i voldsomt omfang. Grindsted-sagen blegner ved siden af sådanne destruktions- og oparbejdningsindustrier.
Smadrer man en enkelt energisparepære i sit private hjem skal man faktisk fraflytte matriklen, da det ikke er muligt at fjerne kviksølvforureningen på betryggende vis.

Støvsugeren er i hvert fald det sidste stykke isenkram der skal i brug.

Alligevel havde man held til at afskaffe glødepærer til fordel for disse såkaldte sparepærer. Der er tale om intet mindre end en tikkende bombe under folkesundheden med alle disse kviksølvdepoter fordelt decentralt i private hjem, skoler, institutioner, arbejdspladser, offentlige bygninger etc.

Video med Prof. Philippe Grandjean

Her ses en lang og en kort video med Philippe Grandjean, som dækker det emne, som omtales i artiklen.

https://www.youtube.com/watch?v=1Zjh_nFYpIc

https://www.youtube.com/watch?v=M7pqF43WIOk&feature=player_embedded

Bemærk venligst, at det stadig kun handler om akut kviksølvforgiftning og kun forgiftning med methylkviksølv.
De kroniske kviksølvforgiftninger forbises totalt.

Kviksølvamalgam i tænderne giver sygdom og tab af livsløn

Det undrer også mig - den larmende tavshed omkring dental amalgam... det er, som nævnt i indlægget af Hanne Koplev, den største kilde til kviksølvforgiftning hos mennesker. WHO har tilbage i 1990 udtalt, at der ikke findes en nedre grænse for kviksølvs farlighed. Kviksølv er verdens 2. mest skadelige giftstof - kun overgået af plutonium.

Og stadig bliver der fyldt kviksølvamalgam i vores tænder i massevis - tallet for 2011 er næsten 137.000 fyldninger med kviksølv (Tandlægeforeningens egne tal).
At dette ikke er spor uproblematisk viser denne lille video fra International Academy for Oral Medicine and Toxicology - http://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA

Kviksølv afgasser fra amalgamfyldningerne hele livet og det optages via slimhinderne. Da kviksølv har en forkærlighed for fedtvæv, hæfter det sig især stærkt til fedtcellerne omkring nervevævet, som simpelthen bliver opløst eller destrueret. Kviksølvet lagrer sig typisk i hjerne, nyrer og lever samt skjoldbruskkirtel.

DAMS (Dental Amalgam Support Group) har publiceret en liste over kendte symptomer ved kviksølvforgiftning. Denne inkluderer praktisk taget alle nuværende kendte sygdomme, hvor kronisk træthed, depression og ledsmerter er de mest almindelige.

”Sammenfattende kan siges, at kviksølv i sig selv har evnen til både at udløse, simulere eller forværre alle til dags dato kendte sygdomme”. Dietrich Klinghardt, tysk læge og PhD.

Så hvis vi snakker økonomiske konsekvenser, er det altså ikke kun den enkeltes indtjening, det går ud over, men i meget høj grad også hele samfundets sundheds-/sygdomsbudgetter.

Så vi må virkelig allesammen håbe, at FN forhandlingerne giver pote og at kviksølv bliver totalt forbudt for fremtiden !!!

Dokumentation mangler.

Det glæder mig, at der er fokus på kviksølvs betydning for børns intelligens, men der mangler videnskabelig dokumentation for, at hårets indhold af methyl-kviksølv eller blodets indhold af kviksølv har korrelation til mængde af deponeret kviksølv i organismen f.eks. i hjernen?

Hår vokser ca. 1 cm. om måneden, og normalt vil man ved en hårprøve tage 1 cm i nakken, så tæt til skalpen som muligt, hvilket vil repræsentere, hvor meget kviksølv der har cirkuleret i blodet i den sidste måned.
En hårprøve er altså et mål for, hvor meget kviksølv man har været udsat for gennem 1 måned, og såfremt der måles methyl-kviksølv, så vil dette være et cirka mål for, hvor meget kviksølvforurenet fisk man har spist.

Men da nogle mennesker har en dysbiose (uheldig tarmflora) med enten visse svampe eller visse streptokokker, som kan omdanne metallisk kviksølv fra f.eks. amalgamfyldninger til methyl-kviksølv, så kan man ikke sætte lighedstegn mellem det målte methyl-kviksølv i prøven og eksponering for methyl-kviksølv fra spisning af fisk.

WHO opgiver, at den største forurening af mennesker med kviksølv kommer fra brug af dentalt amalgam.

Kviksølv og intelligens

Det var godt nok et par lynhurtige resonnementer.
Betyder det så, at dem der havde den højeste indtægt for år tilbage havde dårlige tænder.
For dem der fik lavet deres tænder og fik dem holdt i orden og fri for carriesangreb, de fik dem jo vedligeholdt med fyldninger af kviksølvamalgam. Og dette turde nok give en noget højere belastning af personen end emissionen fra guldminer i Afrika eller på Philipinerne.

Vold forklaret gennem børns skader fra blyforurening?

Emnet med tungmetallers skadevirkning på hjernen, minder mig om en aktuel nyhedshistorie der påviser en stærk korrelation mellem blyforurening og vold. En tidsforskydning på ca. 23 år antyder at en påvirkning i den tidlige barndom påvirker psyke og opførsel som voksne. Sammenhængen sandsynliggøres af at variationenerne følger hinanden i forskellige geografiske områder. Mother Jones har en god artikel om sagen:

http://www.motherjones.com/environment/2013/01/lead-crime-link-gasoline
"Gasoline lead may explain as much as 90 percent of the rise and fall of violent crime over the past half century."

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg