Den offentlige sektor kan godt være innovativ
Der gælder særlige vilkår for innovation i den offentlige sektor, hvor demokratisk beslutningstagning og den bureaukratiske organisationsform er et grundvilkår.

Den offentlige sektor er presset på økonomien og af borgernes forventninger. Men den kan stadig godt innovere. (Foto: Colourbox)

Den offentlige sektor er presset på økonomien og af borgernes forventninger. Men den kan stadig godt innovere. (Foto: Colourbox)

 

Den offentlige sektor er presset på økonomien og af borgernes forventninger. Innovation ses af mange som løsningen.

Men der er også stor skepsis omkring, hvorvidt en offentlig sektor, der grundlæggende er bureaukratisk organiseret, kan innovere.

To nye undersøgelser viser imidlertid, at innovation ikke er uforeneligt med bureaukrati, og at der faktisk sker masser af innovation i den danske offentlige sektor.

Innovation er en proces, igennem hvilken nye ideer, objekter og praktikker skabes og tages i brug. Offentlig sektor-innovation er kendetegnet ved, at offentlige organisationer spiller en central rolle. Innovationen sker således indenfor en ramme med indimellem modstridende politiske mål, kortsigtede valghensyn samt skiftende magthavere.

Selvom offentlig sektor-innovation gennemføres med henblik på at skabe værdi, indebærer den derfor også risici ikke alene i form af spildte ressourcer, men også i form af politisk kritik og skiftende politisk støtte.

Sammenhængen mellem bureaukrati og innovation

Vi har undersøgt to forhold, der er centrale for at forstå innovation i den offentlige sektor.

For det første hvad den videnskabelige litteratur egentlig siger om sammenhængen mellem bureaukrati og innovation.

Bureaukrati er den grundlæggende organisationsform i den offentlige sektor, hvilket hænger sammen med, at aktiviteterne er underlagt demokratisk beslutningstagen og kontrol. Bureaukratiet har i sin rene form et klart hierarki, en centraliseret beslutningstagning og mange formaliserede regler. Men det har også specialisering og arbejdsdeling, hvor medarbejderne kun tager sig af nogle bestemte opgaver, som de så er særligt kompetente til at løse.

Der er teoretiske argumenter for, at nogle af disse dimensioner af bureaukrati fremmer innovation, mens andre hæmmer innovation. Helt overordnet er det forventningen, at hierarki, centralisering og formalisering hovedsageligt hæmmer innovation, mens specialisering og arbejdsdeling hovedsageligt fremmer innovation.

En analyse af eksisterende studier af innovation i både private og offentlige organisationer viser imidlertid et endnu mere komplekst billede. Specialisering og arbejdsdeling fremmer ganske rigtigt innovation, men samtidig synes hverken formalisering eller hierarki at hæmme innovation.

Fakta

Morten Balle Hansen, Ph.d. Professor (mso) ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Har forsket i offentlig organisation og ledelse siden begyndelsen af 1990'erne. Kombinerer forskning i ledelsesadfærd i offentlige organisationer med forskning i policy processer med særlig vægt på evaluering og Performance Management.

Kun centralisering synes klart at være en hæmsko for innovation. Den videnskabelige litteratur udelukker således langt fra, at det er muligt at innovere i en offentlig sektor med en bureaukratisk organisationsform.

Innovation bruges i kommuner og ministerier

For det andet har en spørgeskemaundersøgelse af alle landets kommuner og ministerier vist, at man i høj grad har taget en række innovative ledelsespraksisser, der også bruges i mange andre lande, til sig.

Siden 1980’erne er en lang række nye måder at lede og organisere den offentlige sektor taget i brug – ofte inspireret af andre lande og af ideer fra den private sektor.

I 1990erne blev organisatoriske innovationer som mål- og rammestyring, kontraktstyring, privatisering, udlicitering og benchmarking udviklet og taget i brug.

I 2000’erne blev koncepter som kvalitetsledelse, Balanced Scorecard og Lean Management taget i brug.

Men der er stor forskel på, hvor udbredt de forskellige innovationer er, og hvor stor betydning de har fået. Nogle innovationer bruges kun lidt, og kommunerne har været mere innovative end staten med hensyn til organisatorisk innovation.

Vi kan godt være optimistiske i forhold til at få den offentlige sektor til at innovere.

Men man skal være opmærksom på en række forhold. For det første må man have blik for, a,t der er træk ved den offentlige sektor, der både kan hæmme og fremme innovation.

Således fremmes innovation næppe ved at centralisere beslutningstagningen i organisationer, mens det typisk vil være godt for innovationen at skabe organisationer, hvor specialisering og arbejdsdeling skaber medarbejdere med mange forskellige syn på organisationernes udfordringer.

Endelig skal man have blik for, at offentlig sektor-innovation skal være forenelig med den politiske ledelse af den offentlige sektor. Innovationer skal for eksempel helt basalt være forenelige med centrale mål og værdier som sikker drift og retssikkerhed, hvis de ikke skal møde voldsom politisk modstand.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.