Ny undersøgelse afslører, hvorfor fugle kolliderer med menneskeskabte objekter
Kilde: 
17 marts 2011

Mange fugle er tilbøjelige til at kollidere med store menneskeskabte genstande, som er svære ikke at bemærke for det menneskelige øje. Det gælder fra kontorbygninger til højspændingsledninger og vindmøller. IBIS har i dag offentliggjort en undersøgelse, som skitserer en ny forståelse af, hvordan fugle ser verden, og hvorfor de har svært ved at undgå pyloner og turbiner.

»Fra et menneskeligt perspektiv synes det meget mærkeligt, at fugle så ofte kolliderer med store objekter som om de ikke kan se dem. Det er en udbredt opfattelse, at fugles flyvning primært er styret af visioner,«siger professor Graham Martin fra Birmingham Universitet. »Men fugle lever i en anden visuel verden end mennesker.«

Forskeren fortæller, at visse fuglearter er midlertidigt blinde i kørselsretningen, når de flyver. Dr. Martin har blandt andet undersøgt, hvordan aviær frontal vision er indstillet til påvisning af bevægelse, snarere end rumlige detaljer. Når en fugl er på jagt kan det være mere vigtigt end blot at se fremad i åbne luftrum. Fugle har også et begrænset udvalg af flyvehastigheder, for mange fugle er det simpelthen umuligt at flyve langsomt, hvilket gør det vanskeligt for dem at tilpasse de oplysninger, de får til flyvningen, hvis sigtbarheden er nedsat med regn, tåge eller lavt niveau lys.
 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.