Ny kemisk målemetode skal føre til kunstig fotosyntese
29 juni 2012

 

En ny metode til at aflæse proteiners virkemåde kan få afgørende betydning i jagten på bæredygtig energi. Målemetoden, der er udviklet på Kemisk Institut på Københavns Universitet er optaget af den internationale organisation Faculty of 1000 på deres liste over de vigtigste forskningsresultater i 2012 .

Metalholdige proteiner har for For forskere i vedvarende energi karakter af en slags hellig gral. Når levende celler flytter energi, i form af elektroner, fra sted til sted, er det primært med metalloproteiner som ledning. Så den forsker, der kan forklare, hvordan mettalloproteinerne fungerer, kan måske udvikle energikilder såsom kunstig fotosyntese.

»Med vores metode kan man nu hurtigere finde ud af hvordan et protein skal være skruet sammen for at kunne transportere elektroner og dermed energi,« siger kemiker Jens Jørgen Led fra Kemisk Institut på Københavns Universitet

Jens Jørgen Led, der er emeritus på Kemisk Institut, har sammen med sin tidligere ph.d.-studerende D. Flemming Hansen udviklet en simpel kombination af målinger og beregninger. Tidligere kunne forskere kun analysere metalloproteinernes virkemåde, hvis de var indstillet på at afsætte et par år til opgaven. Blandt andet fordi man skulle bruge en hel vifte af forskellige utroligt tidkrævende metoder for at nå frem til et resultat. Med den nye metode kan løsningen af den samme opgave måles i timer.

Holdets resultater blev i februar offentliggjort i det anerkendte tidsskrift 'Journal of the American Chemical Society', og det er i sig selv en påskønnelse af resultaternes værdi. Men for nylig blev artiklen så tilføjet til 'Faculty of the 1000'. De tusindes fakultet er et fællesskab af 10.000 højt estimerede forskere inden for biologi og medicin, der gransker nye forskningsartikler, og vurderer deres væsentlighed. Alene det at blive udvalgt til F1000’s online bibliotek betyder, at de mange forskere anser artiklen for at være blandt de allervigtigste i 2012.

Metalloproteinerne er helt centrale for grønne planters fotosyntese, altså deres omdannelse af lys til sukker. I dyrs celler står de for respirationsprocesser, hvor ilt og sukker bliver omdannet til energi. Med metoden til at analysere proteinernes virkemåder, kan kemikere få gode idéer til selv at bygge molekyler med den slags interessante egenskaber, mener Jens Jørgen Led.

»Med vores metode kan man nu hurtigere finde ud af, hvordan et protein skal være skruet sammen for at kunne transportere elektroner og dermed energi. Det er en vigtig viden at have, hvis man vil bruge kemiens metoder til at bygge molekyler, der løser opgaven endnu bedre. For eksempel hvis man gerne vil omdanne sollys direkte til energiformer, vi kan bruge. For eksempel strøm,« forklarer Led.

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.