Mere græs til køerne gavner biodiversiteten
Kilde: 
09 juli 2013

Det går ud over biodiversiteten på markerne, når der skal produceres mælk. Men fodrer man køerne på græsmarker i stedet for eksempelvis græs, så bliver tabet af biodiversitet lavere. Det skriver Aarhus Universitet.

Forskere fra Aarhus Universitet har brugt en ny engelsk metode til at beregne tabet af biodiversitet i mælkeproduktioner. Metoden går ud på, at man sammenligner rigdommen af plantearter på marken med den naturlige vegetation.

At græs er bedre for biodiversiteten skyldtes, at græs kræver mindre bearbejdning og såning, samt at kulstof opbygges naturligt under græsset, og det kommer andre arter til gode.

Undersøgelsen viste også at faldet af biodiversiteten på en økologisk kornmark er 36 procent i forhold til den, man finder i naturen. Til sammenligning er der på en økologisk ugødet græsmark, hvor der faktisk er 33 procent højere biodiversitet end i den naturlige vegetation.

Læs også på Videnskab.dk:

Professor: Politikerne værdsætter ikke vores biodiversitet

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.