Dør psykisk syge af deres medicin?
Kilde: 
10 december 2014

KORT NYT FRA DANMARK:

Et dansk studie skal undersøge, om psykisk syge dør af deres medicin. Det skriver au.dk. 

Psykisk syge lever 20-25 færre år end personer uden sindslidelse. Nu vil danske forskere fra alle tre retsmedicinske institutter undersøge, om de psykisk syges gennemsnitligt kortere liv skyldes overmedicinering. 

”Vi ved fra tidligere forskning, at flere forskellige lægemidler, som psykiatriske patienter typisk behandles med, påvirker hjerterytmen og øger risikoen for hjertestop. Derfor har det stor betydning for både patienter, pårørende og behandlere, at vi får afklaret, om medicintyperne forstærker hinandens effekt og dermed er mere farlige, end vi hidtil har vidst”, fortæller Christian Reuss Mikkelsen, Farmaceut og ph.d.-studerende ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. 

Aarhus Universitets' Institut for Retsmedicin har lavet en opgørelse af obduktioner, der viser, at 80 procent af de afdøde personer, som var diagnosticeret med skizofreni, var blevet behandlet med medicin, som øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelse. Da dødsårsagen forbliver ukendt efter mange obduktioner af psykisk syge, vil forskerne nu bruge en metode, som går ud på, at lægemidlerne bliver oprenset fra hjertevævet og adskilt fra hinanden. På den måde kan man se, hvilke lægemidler den afdøde fik og i hvor store doser.   

”Dyreforsøg har vist, at koncentrationen af medicin i hjertevæv kan være op til fem gange større i forhold til blodet. Derfor er målingen af hjertevævet essentielt for at give forskerne mere viden om lægemidlers påvirkning af kroppen”, siger Christian Reuss Mikkelsen og fortæller, han håber, at studiet ikke alene kan være med til at forbedre obduktionerne af psykisk syge men også forhindre unødige dødsfald.  

”Det er en almindelig kendt problematik, at psykisk syge ofte bliver behandlet med mere end én type medicin i flere forskellige sektorer. Måske har nogle tilmed et misbrug oveni. Det gør dem særligt udsatte, og derfor er det endnu mere væsentligt, at vi får evidens for de risici, der er forbundet med at udskrive flere forskellige lægemidler til samme patient, siger Christian Reuss Mikkelsen.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
aa

Læs mere:

Børn med OCD kan kureres uden medicin

Dødsfald blandt psykisk syge skal undersøges nærmere

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.