Anton Pottegård

Professor og farmaceut, Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet. Forskningsleder, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital

Anton Pottegård er professor og farmaceut ved Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet.
Anton forsker i brug af lægemidler i bredeste forstand. Hans forskning tager for det meste udgangspunkt i data fra danske (eller internationale) sundhedsregistre og søger at beskrive kendte og ukendte bivirkninger til lægemiddelbehandling.
Se de Videnskab.dk- og Forskerzonen-artikler, han har medvirket i her.
Læs mere om Antons forskning, forskingspublikationer m.v. på hans profil på Syddansk Universitet.

1 - 5 artikler af 5