Søvn

Seneste

Næsten halvdelen af danskerne har problemer med søvn

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 lider næsten 46 procent af danskerne af søvnbesvær.

Heraf er 14 procent ‘meget generet’ af søvnbesvær, mens den resterende del er ‘lidt generet’.

Et forskningsprojekt viser, at hjernen kan opfange og lagre informationer, mens du sover i REM-søvnfasen, men det er til genfæld meget sværere at lære det i vågen tilstand, hvis du har hørt informationerne udenfor REM-søvnen.

Søvnproblemer er forbundet med øget medicinforbrug og øget antal konsultationer hos egen læge, nedsat produktivtet og øget fravær på arbejdet. 

Søvnproblemer er også forbundet med øget risiko for diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme samt en lidt højere dødelighed.