Temaer på Videnskab.dk

tema_videnskab_oversigt_emner_temaer_overblik

Temaer på Videnskab.dk henvender sig til alle med en særlig interesse inden for et bestemt fag- og emneområde.

Artikler til hvert tema er udvalgt, så de bidrager med forskellige vinkler på et specifikt emne.    

Lærere og elever på studieforberedende og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt øvrige videregående uddannelser kan bruge materialet som inspiration og supplement i et undervisningsforløb og i opgaveskrivning.

Har du en forespørgsel vedr. temaer kontakt tema-redaktør Charlotte Mærsk Pankcmp@videnskab.dk 

Links til temaer