Mette Møller

Ph.d. med speciale i humor og retorik

Jeg er uddannet cand.mag. i retorik (2012) på Københavns Universitet og opnåede min ph.d.-grad i 2018, også på Københavns Universitet. I dag arbejder jeg med marketing og kommunikation i en større konsulentvirksomhed i Ørestaden. Jeg holder jævnligt foredrag om humor og underviser i humorteori, bl.a. på CBS. 
Om mit ph.d.-projekt: 'Running for fun, elected for real. A genre based analysis of two comedians’ humorous election campaigns' ('Opstillet for sjov, valgt i virkeligheden. En genre-baseret analyse af to komikeres humoristiske valgkampagner') (2018).
Mit ph.d.-projekt handlede om politisk humor. Mere præcist undersøgte jeg to komikeres humoristiske valgkampagner – og deres efterfølgende spektakulære valgsejre. Nemlig den danske komiker Jacob Haugaard, der lovede 'medvind på cykelstierne' og blev valgt ind i Folketinget i 1994, og den islandske komiker Jón Gnarr, der lovede 'alt muligt til de trængende', og blev valgt som borgmester i Reykjavík i 2010.
Ingen af komikerne havde et egentlig politisk valgprogram, primært en række fjollede valgløfter, og ingen af komikerne ville egentlig vælges. Så hvordan lykkedes de alligevel?
Afhandlingen afdækker komikernes valgkampagner, blandt andet for at forstå, hvordan komikerne brugte humor i deres kampagner, og hvilken betydning det havde for deres valgsejre. Jeg undersøgte også, hvad humor helt overordnet er, og hvordan dette fænomen af komikere, der bliver politikere, kan forstås i sammenhæng med den sammensmeltning af underholdning, politik og medier, der er kendetegnende for moderne tid.

1 - 6 artikler af 6