Redaktionelt program

Redaktionelt program

 1. Videnskab.dk drives af en uafhængig redaktion efter publicistiske principper
 2. Videnskab.dk skal gennem god og kritisk videnskabsjournalistik præsentere ny, aktuel, vigtig og/eller interessant dansk og international forskning
 3. Videnskab.dk skal i sin journalistik give ny indsigt og forståelse og fungere som en ressource- og videnbank for brugerne
 4. Videnskab.dk skal præsentere forskningsbaseret viden om aktuelle debatter og sager i medier og samfund
 5. Videnskab.dk skal have bredde, når det gælder fagområder og videnskabsdiscipliner
 6. Videnskab.dk skal have bredde i genrer og præsentationsform
 7. Videnskab.dk skal bruge netmediets muligheder, blandt andet gennem satsning på multimedieindslag i artikler og ved at hjælpe brugerne videre til mere viden bl.a. i videnskabelige tidsskrifter
 8. Videnskab.dk skal være en kildekritisk netavis, og ambitionen er, at redaktionens egne artikler skal have mere end én kilde. Videnskab.dk skal tillige finde frem til både etablerede, nye og alternative kilder
 9. Videnskab.dk skal have fokus på læserrespons og dialog og give læserne plads til kommentarer, debatindlæg og andet indhold
 10. Videnskab.dk skal bidrage til debatten om forskningspolitiske og videnskabelige spørgsmål gennem ledere, kommentarer, kronikker og debatindlæg om forskningsrelaterede sager

Indhold fra partnere

Videnskab.dk samarbejder om produktion og publicering af indhold med seriøse og troværdige institutioner, som enten finansierer eller producerer forskning. 

Samarbejdsaftalerne inkluderer et økonomisk bidrag til Videnskab.dk. Det er med til at sikre et løbende flow af kvalitetsindhold på sitet, og at partnerne får produceret artikler om den forskning, de er med til at få ført ud i livet. Disse artikler er tydeligt opmærket, så det fremgår, at en partner er medafsender.

Partnerartikler produceres ikke af redaktionen på Videnskab.dk, men af videnskabsjournalister, der er tilknyttet på freelance-basis. Emnet for artiklerne kan blive bragt i forslag af partnerne eller vælges i et samarbejde med Videnskab.dk, hvis redaktør har det sidste ord i forhold til, hvilke projekter der omtales samt udformningen af artiklerne.

For partnerartikler gælder samme grundlæggende principper som for redaktionens egne artikler (se det redaktionelle program ovenfor):

 • Artiklerne skal handle om selve forskningen eller dens metoder og principper, og de skal have en karakter, der gør læserne klogere
 • Artiklerne skal være grundige, der skal som hovedregel være talt med mere end en enkelt kilde, og sekundære kilder må ikke være involveret i det forskningsprojekt, der omtales.
 • Artiklerne faktatjekkes af kilderne – og for partnerartiklernes vedkommende også af partneren - men Videnskab.dk har redigeringsretten, og redaktøren her har det sidste ord.

Disse retningslinjer gælder:

Fremsendelse af artikler før offentliggørelse 

Videnskab.dk faktatjekker indholdet i artiklerne med kilderne inden publicering. For at sikre mod misbrug af Videnskab.dk's research og oplysninger, og for at sikre hensigtsmæssig smidighed i arbejdsgangen, gælder følgende regler for kilder, der ønsker at se, hvordan vi bruger deres oplysninger og citater, inden vi offentliggør dem på Videnskab.dk:  

 • Artikler og oplysninger fra artikler har status af fortroligt arbejdsmateriale, indtil de er offentliggjort. De må derfor ikke - hverken helt eller delvist - omtales for eller videregives til tredjepart.
 • Kilder har adgang til at få rettet faktuelle fejl samt forkerte eller fejlopfattede citater. Artiklernes vinkel, opbygning, valg af øvrige kilder og vægtning af oplysninger kan kilder derimod ikke kræve ændret.
 • Artikler skal betragtes som udkast. De kan, også efter et gennemsyn hos kilden, blive redigeret yderligere.
 • Videnskab.dk fastsætter en deadline for reaktioner, der gør det muligt for redaktøren at planlægge offentliggørelsen af artiklerne hensigtsmæssigt. Ønsker om ændringer i artikler efter denne deadline kan som udgangspunkt ikke efterkommes.