Laila Colding Lagermann

Skolekonsulent og selvstændig skoleforsker, ph.d. fra DPU, Aarhus Universitet

Jeg er cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning.

1 - 2 artikler af 2