Nikolaj Thomas Zinner

Lektor

Jeg er uddannet i fysik med en cand. scient. og en ph.d. i teoretisk kernefysik med anvendelse inden for astrofysikken. Sidenhen har jeg arbejdet som juniorforsker (såkaldt postdoc) i USA og i Danmark. Nu om dage arbejder jeg med teoretiske problemstillinger hovedsageligt inden for atomfysik med afstikkere til faststoffysikken. Helt konkret er jeg interesseret i, hvorledes kvantemekaniske bindinger mellem få partikler (to, tre, fire stykker) kan være helt afgørende for makroskopiske fysiske fænomener såsom superledende og superflydende tilstande samt magnetiske effekter.

1 - 1 artikler af 1