Mikkel Gerken

Ph.d, professor i filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Mikkel Gerken (ph.d. UCLA 2007), er ansat professor i filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og har også undervist på University of Edinburgh og Stanford University. Gerken forsker i erkendelsesteori, videnskabsteori (herunder videnskabskommunikation) og bevidsthedsfilosofi (herunder kognitionsvidenskab). Han ved at færdiggøre en bog The Significance of Scientific Testimony (Oxford University Press) som er støttet af Carlsbergfondet. 
Samtidig er han leder af et forskningsprojektet Scientific Testimony in a Diverse Society, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.
Se forskerprofil her.

1 - 1 artikler af 1