Liv Otto Hassert

Erhvervs ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Liv Otto Hassert er ErhvervsPhD-studerende ved Københavns Universitet og på Maersk Line IT.
Hun har en kandidat i Kommunikation fra Københavns Universitet og en bachelor i Kommunikation og Arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet.
Hendes forskning fokuserer på lokal og distance ledelse og kompleksiteten ved teamwork i globale, distribuerede, virtuelle IT projektteams.
Hassert er specialiseret inden for områderne organisations-kommunikation, professionel interaktion forskning i ledelse og arbejdslivstudier. 
Hun har fokuseret sine studier på professionel interaktion, leder-medarbejderrelationer, organisations- og arbejdslivsforskning.

1 - 1 artikler af 1