Titel: 
Stephen Hawkings teori om alting
Titel: 
Yang-Mills-ligningen og klapjagten på en »teori om alting«
Titel: 
Shannons formel udgør fundamentet for digital kommunikation
Titel: 
Schrödingerligningen danner grundlag for vores kvantemekaniske forståelse
Titel: 
Niels Bohrs atommodel var epokegørende
Titel: 
A.K. Erlangs afvisningsformel er grundstenen for al moderne kommunikation
Titel: 
Gauss' normalfordeling styrer rumraketter
Titel: 
Newtons lov satte mennesket på Månen
Titel: 
Fermats 'store sætning' var 358 år om at blive bevist
Titel: 
Mandelbrotmængden var et gennembrud for computeren

Pages