Debatregler på Videnskab.dk

Debatten på Videnskab.dk foregår på vores sociale medier – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og LinkedIn.

Som registreret bruger er du altid velkommen til at deltage i debatten. Her kan du udveksle viden og holdninger med andre og stille spørgsmål.

Din nysgerrighed, din videbegærlighed og din undren er med til at berige debatten med spørgsmål og svar, som kan højne niveauet og kaste nyt lys på artiklernes mange problemstillinger.

Du deltager i debatten under eget ansvar, og du er samtidig ansvarlig for at bidrage konstruktivt til en spændende og berigende debat. Det indebærer, at du overholder nedenstående debatregler. De er til for din og de andre debattørers skyld.

Videnskab.dk’s regler for debat

Vil du skrive kommentarer i debatten på Videnskab.dk’s profiler, sider og grupper på sociale medier, gælder det først og fremmest:

 • At du står ved dine udtalelser ved at optræde som dig selv.
 • At du går efter bolden – ikke manden – og udviser respekt over for dine meddebattører. Husk at forskellige vinkler er med til at skabe nuancer i debatten – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med alle.
 • At du bakker dine udtalelser op med valid og holdbar argumentation. Det gælder især, at kontroversielle påstande kræver stærk dokumentation.
 • At tråde ikke spammes med identiske indlæg. Er det tilfældet, vil de identiske indlæg blive slettet uden varsel, således at kun det originale står tilbage.
 • At dine indlæg overholder gældende lovgivning – herunder injurie- og ophavsretsloven.
 • At kommentarer ikke indeholder reklamebudskaber eller pressemeddelelser. Alle kommentarer med kommerciel interesse vil blive slettet.
 • At du står ved det, du skriver. Vi sletter ikke indhold på opfordring. Dine kommentarer bevares for at sikre helheden af de debatter, du har deltaget i.
 • At du ikke ‘RÅBER’ i debatten ved at skrive hele sætninger eller overskrifter med store bogstaver.

\  Tag ansvar for den gode debat

Vil du deltage i debatten, skal du også tage ansvar for kvaliteten af den diskussion, du deltager i, ved:

 • At dine indlæg holdes i en sober tone uden nedsættende eller diskriminerende bemærkninger om personer eller organisationer.
 • At dine indlæg forholder sig til artiklens problemstilling/emne. Du er selv ansvarlig for at holde øje med, at debatten ikke løber af sporet, og at dine indlæg bidrager til at føre debatten videre – ikke bremse den.
 • At dine kommentarer er forståelige og brugbare for andre debattører. Tænk over, hvilke kommentarer du selv finder brugbare i debatten.
 • At din forklaring er mindst ligeså vigtig som din mening. Derfor kræver det, at du argumenterer konstruktivt for din sag, når du er uenig i noget.

   Eksempelvis vil:
   »Den her artikel er åndssvag!«
   blive slettet, mens
   »Jeg er uenig med den her artikel, fordi…«
   vil blive stående.

Videnskab.dk forbeholder sig retten til:

 • At slette eller redigere i indlæg, der ikke overholder disse standarder.
 • At slette svarene til de slettede kommentarer, fordi de ikke længere giver nogen mening i den nye kontekst.
 • At skride ind over for brugere, der ikke efterlever standarderne.
 • At blokere brugere, der gentagne gange overskrider standarderne.
 • At lukke for debattråde under enkelte opslag, hvis debatten afspores, kører i ring eller går amok i personangreb.

Hvis du ser et personangreb (eller selv bliver angrebet): Lad være med at gå til modangreb! Anmeld i stedet problemet ved at klikke på flaget oppe i kommentarens højre hjørne eller send en e-mail til debat@videnskab.dk.

Fake news bringer vi ikke

‘Fake news’ er en betegnelse for fabrikerede nyheder, som bringes med det formål at sprede misinformation enten med et politisk eller økonomisk sigte. Anklager om ‘Fake news’ bruges imidlertid i stigende grad til at miskreditere seriøse medier – ofte med afsæt i konspirationsteorier.

Videnskab.dk accepterer ikke anklager i debatten om, at vi bringer ‘Fake news’. Videnskab.dk er et publicistisk medie med fokus på forskning. Vi er underlagt Medieansvarsloven, Vejledende regler for god presseskik samt Pressenævnet, og vi har vores egne strenge redaktionelle retningslinjer for det indhold, vi bringer.

Konkret kritik af indholdet på Videnskab.dk er velkommen. Begår vi fejl, vil de blive rettet.