Center for Faglig Formidling

Center for Faglig Formidling formidler viden om at formidle viden. Vi understøtter og udvikler formidlingen i og for forsknings- og formidlingsmiljøerne.

Vi vil gøre det lettere og mere frugtbart at formidle sin viden. Derfor undersøger og udvikler Center for Faglig Formidling konkrete metoder, som forskningsformidleren kan benytte sig af. Metoderne skal være praksisnære, effektive og funderet i viden.

Vi har projekter med fokus på udvikling af formidlingsformater, og vi samarbejder med universiteter og forskningsfonde om at finde nye bud på, hvordan vi kan skabe mere evidensbaseret viden om formidling.

Sidst men ikke mindst indsamler vi videnskabelig viden om effektiv faglig kommunikation. En viden, som vi deler via vores netværksmøder, kurser og nyhedsbrev.

Center for Faglig Formidling understøtter desuden udviklingen af journalistikken på Videnskab.dk, hvis organisation vi fortsat er en del af.