Jernalderen

Seneste

Vidste du, at det var en dansker, der kom på det såkaldte Treperiodesystem?

Okay, ét skridt tilbage. Treperiodesystemet dækker over den måde, vi i Danmark og mange andre lande opdeler vores oldtid efter de materialer og teknologier, der var mest udbredte i forhold til at fremstille våben.

De tre perioder er således først stenalderen, så bronzealderen og til sidst jernalderen.

Danskeren var museumsmand og oldtidshistoriker Christian Jürgensen Thomsen, der blandt andet åbnede verdens første etnografiske museum i 1849. Treperiodesystemet udviklede han allerede mellem 1816 og 1825.

Treperiodesystemet er imidlertid blevet kritiseret - både for at være upræcis og for at være noget overfladisk Der er derfor mange underdelinger under hver alder, så man som historiker eller arkæolog kan være præcis.

Jernalderen kan således deles op i førromersk jernalder (år 500 f.vt.-1 e.vt.), romersk jernalder (år 1-400) og germansk jernalder (år 400-793) - og inden under dem er der underperioder af ældre og yngre.

Man skal være præcis, hvis man vil bedrive videnskab.