Hjælp forskerne: Hvordan anskaffer du film og musik?
Kan lovlige streaming-tjenester som Spotify få bugt med piratkopiering af film og musik? Det vil en dansk forskergruppe undersøge. Du kan hjælpe dem ved at udfylde et anonymt spørgeskema om dine forbrugsvaner.

De seneste år har forbrugerne fået en række stuerene alternativer til ulovlig piratkopiering af film og musik som for eksempel Spotify, TDC Play og WiMP.

Men kan de nye streaming-tjenester få bugt med piratkopieringen? Det vil forskere fra Copenhagen Business School (CBS) nu forsøge at finde svaret på.

»Vi ved stort set ingenting om, hvordan forbrugerne ser på de lovlige download-muligheder og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at folk vælger de lovlige frem for de ulovlige. Det vil vi gerne undersøge gennem vores spørgeskema-undersøgelse,« siger den ledende forsker bag det nye projekt, ph.d-studerende Rob Veitch fra Institut for it-Ledelse på CBS.

Rob Veitch forsker i beslutningsprocesser og forbrugeradfærd og vil blandt andet bruge det indsamlede data i forbindelse med sit ph.d-projekt under vejledning af lektor Ioanna Constantiou fra CBS.

Forbrugernes tankegang skal kortlægges

Formålet med forskningsprojektet er først og fremmest at undersøge, hvilke betingelser der har størst indvirkning på forbrugernes beslutninger om, hvordan de henter film og musik.

Lige nu leder forskerne efter personer, der vil dele deres film- og musik- forbrugsvaner ved at udfylde et online spørgeskema. »Hidtil har vi modtaget over 200 svar på hver undersøgelse, men vi vil gerne have mindst 500 svar på hver undersøgelse. Derfor håber vi, at så mange som muligt har lyst til at deltage,« siger Rob Veitch. (Foto: Colourbox)

»Der er formentlig mange faktorer, der spiller ind, såsom samfundets holdning til piratkopiering og de risici, der er forbundet med piratkopiering af film og musik, men også tilgængelighed og priser på det lovlige materiale. Vi vil gerne finde ud af, hvilke faktorer, der samlet set har størst betydning,« forklarer Rob Veitch.

Forskning kan fremme lovlige downloads

At forstå de beslutninger, forbrugerne tager, når de henter musik og film, er ifølge Rob Veitch mere relevant end nogensinde. Særligt set i lyset af, at FBI for nyligt tvangslukkede fildelings-tjenesten Megaupload.com og arresterede bagmændene. En aktion, der medførte panik og frivillig masselukning hos andre store pirat-sites.

»Tvangslukningen viser i lighed med den seneste debat i Danmark om ’ACTA-traktaten’, at krigen mod piratkopiering langt fra er slut. Begivenheden understreger, at der er behov for forskning på området, fordi vi ikke ved nok om, hvilken effekt regler som ACTA har, og hvordan de påvirker forbrugernes beslutninger,« siger Rob Veitch. (Se også boks under artiklen)

Han understreger, at forskernes rolle ikke er at argumentere mod piratkopiering, men snarere at undersøge forbrugernes tankegang for at forstå, hvad der kan få dem til at vælge de lovlige download-muligheder frem for de ulovlige. 

Projektet skal hjælpe virksomhederne

Rob Veitch håber, at forskningsprojektet kan give en bedre forståelse af forbrugernes tankegang og på den måde hjælpe virksomhederne til bedre at forstå, hvordan de skal designe produkter, som forbrugerne rent faktisk vil bruge.

Fakta

Ved at benytte online-spørgeskemaer får forskerne mulighed for at indsamle oplysninger direkte fra en stor gruppe af personer på en måde, der er bekvem for deltagerne.

Hvis du vælger at deltage, kan du afbryde undersøgelsen på et hvilket som helst tidspunkt i svar-processen. Du kan dog ikke trække information tilbage, når du først har deltaget i undersøgelsen.

Forskergruppen har indsamlet besvarelser siden slutningen af januar og håber at afslutte dataindsamlingen midt i marts, hvorefter det indsamlede data skal analyseres.

I slutningen af forløbet vil forskerne lave et resumé baseret på deltagernes anonyme data og på den måde gøre resultatet tilgængeligt for alle deltagerne.

»Derudover er det vores plan at udgive en videnskabelig artikel om de resultater, der er kommet ud af undersøgelsen,« fortæller Rob Veitch.

Sådan deltager du i forskningsprojektet

Du kan hjælpe Rob Veitch og hans kollegaer ved at udfylde et eller begge online spørgeskemaer. Spørgeskemaerne tager cirka 15 minutter at udfylde.

»Vi er interesserede i dine tanker og meninger – der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Men vær venlig at svare ærligt,« siger Rob Veitch.

Fakta

Forskningsprojektet er registreret hos Datatilsynet og tilpasset i overensstemmelse med alle relevante love og reguleringer.

I efterfølgende forskningspublikationer baseret på spørgeskemaerne vil der ikke blive gjort brug af materiale, der kan identificere deltagerne personligt.

Deltagere, som færdiggør spørgeskemaet, vil være med i konkurrencen om at vinde en iPad 2, oplyser han og tilføjer, at man har en ekstra chance for at vinde iPaden, hvis man udfylder begge spørgeskemaer.

Besvarelse om film og musik er anonym

Besvarelserne er fortrolige, og alle kan derfor trygt deltage i undersøgelsen og svare ærligt - uanset vaner eller ’uvaner’, forklarer Rob Veitch.

»Vi ved godt, at folk måske er nervøse for at dele information om, hvordan de anskaffer sig film og musik. Derfor beder vi ikke folk om at dele faktiske beslutninger, men kun hypotetiske. I vores undersøgelse er alle svar samtidig helt fortrolige,« påpeger han.

Du kan deltage i forskningsprojektet frem til midten af marts – eller læse mere om projektet på www.piratkopiering.dk

Hvad er ACTA-traktaten og hvorfor diskuteres den så heftigt?
ACTA står for "Anti-Counterfeiting Trade Agreement", eller på dansk "Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning".

ACTA er en international traktat, der er indgået mellem en række lande verden over.

ACTA skal bekæmpe piratkopiering
Formålet med ACTA er at bekæmpe krænkelser af ejendomsrettigheder gennem international lovgivning.

I EU mener man, at krænkelser af ejendomsrettigheder skader den lovlige handel og har uheldige konsekvenser for vækst, beskæftigelse, konkurrence mv.

Derfor har EU forhandlet traktaten på medlemslandenes vegne, underskrevet aftalen, og er nu i gang med at vedtage den endeligt. Det forventes at afstemningen i Parlamentet vil ske i juni 2012.

ACTA møder kritik
ACTA har medført stor utilfredshed hos mange. Flere organisationer, virksomheder, politikere og akademikere har protesteret højlydt over aftalen, fordi mange frygter, at ACTA vil gøre det både sværere og dyrere at færdes på internettet, bl.a. for mindre virksomheder og organisationer.

Nogle mener ligefrem, at ACTA kan betyde, at internettet som frit og åbent værktøj, vil blive kraftigt indskrænket.

Vil du vide mere?

Kilde: EU-oplysningen

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud