Videnskab.dk etablerer udviklingsafdeling
Videnskab.dk etablerer ny afdeling, der i samarbejde med forskere skal udvikle og teste nye bud på videnskabsjournalistik og forskningsformidling.

Videnskab.dk's ny udviklingsafdeling med blikket stift rettet mod ny og bedre forskningsformidling: Journalister med akademisk baggrund, akademikere med journalisterfaring, grafiker, videofolk, tal- og tekniknørder i skøn forening.

Hvordan kan vi blive bedre til at levere hardcore evidensbaseret viden i en digital verden, hvor der sjældent er tid til fordybelse?

Det er det centrale spørgsmål, som Videnskab.dk’s nye udviklingsafdeling skal finde svar på.

Videnskab.dk har etableret enheden ud fra et behov for løbende at udvikle forskningsformidlingen, så den tilpasser sig nutidens medieforbrug.

Udviklingsafdelingen skal udvikle nye former for videnskabsjournalistik og faglig formidling, samt teste og indsamle data inden for området.

Minikursus

Som et første bud på den vidensdeling får alle landets universiteter nu tilbud om et besøg fra Videnskab.dk med et minikursus i forskningsformidling samt en introduktion til forskernes egen formidlingsplatform, ForskerZonen.

Kontakt ForskerZonen-redaktør Anders Høgh Lammers, hvis din afdeling eller institution vil have besøg af minikurset.

Formålet er at understøtte og udvikle den faglige formidling og videnskabsjournalistikken på Videnskab.dk og i de øvrige forsknings- og formidlingsmiljøer i Danmark.

»Der laves masser af god forskningsformidling her i landet. Men meget af det er baseret på traditionelle formater som f.eks. foredrag, tv-programmer og avisartikler. Hvis vi skal gribe de nye, unge brugere, må vi komme med nogle friske bud på, hvordan vi kan fortælle historier med kalorier til hjernen,« siger udviklingschef Peter Hyldgård.

LÆS OGSÅ: Slip din viden løs - ny håndbog i forskningsformidling fra Videnskab.dk

Mangler viden om effekt af formidling

Samtidig er vores viden om effekten af de mange tiltag ofte ret mangelfuld.

»Lidt firkantet sagt, så aner vi ikke, hvordan vi bedst og billigst rammer modtagerne. Det skal vores nye afdeling forsøge at lave om på,« siger Peter Hyldgård, som har været med i redaktionen af Videnskab.dk siden starten i 2008 og nu skal lede den nye udviklingsafdeling.

Mere konkret er hovedopgaverne:

 1. Udvikling af nye formidlingsformater i samarbejde med universiteter og forskningsfonde.
  Aktuelle projekter:
  - YouKnow. YouTube-kanal for unge støttet af Nordea-fonden.
  - ForskerZonen. Direkte formidling fra forsker til bruger. Støttet af Lundbeckfonden.
   
 2. Test og dataindsamling. Hvordan reagerer brugerne på indholdet?
  Aktuelt projekt:
  - FD365. Test af formidlingsgreb i korte videoer til Forskningens Døgn.
   
 3. Kurser, workshops og håndbøger. Undervisning og træning af forskere og andre fagfolk i formidling.
  Aktuelle projekter:
  - Kursusprogram i præsentationsteknik for Engineer the future
  - Løbende kursusprogram og skræddersyede aktiviteter
  - Håndbøger i faglig formidling: Slip din viden løs & Share your research

Ud over disse opgaver udfører afdelingen også konkrete formidlingsopgaver for forskningsmiljøer og øvrige vidensorganisationer, ligesom drift og udvikling af den tekniske platform for Videnskab.dk også hører med til porteføljen.

LÆS OGSÅ: ForskerZonen - nyt netmagasin for forskere

Udviklingsafdeling vil samarbejde bredt om formidling

På tværs af alle de konkrete opgaver, som afdelingens syv medarbejdere skal løse, vil den vigtigste opgave være at dele idéer, erfaringer og resultater med resten af forsknings- og formidlingsmiljøerne.

»Vi skal selvfølgelig sørge for, at Videnskab.dk hele tiden udvikler sig, både i teknik, form og indhold. Men denne udvikling skal også komme alle universiteterne og ikke mindst forskerne til gavn,«  siger Peter Hyldgård.

»Vi kæmper jo om et fælles mål: At smide den forskningsbaserede viden helt ind i danskerne dagligdag,« tilføjer han, som derfor opfordrer alle med en idé til nye formidlingsaktivteter eller et nyt samarbejde til at melde sig på banen.

KONTAKT:

Udviklingschef Peter Hyldgård: phy@videnskab.dk, tlf: 20 87 77 56

Fakta

Videnskab.dk's udviklingsafdeling arbejder ud fra to hovedprincipper:

 • Det skal være praksisnær formidling. Det vil sige, at afdelingen undersøger og udvikler konkrete metoder, som forskningsformidleren kan benytte sig af.
   
 • Målet er at skabe metoder, der hviler på et solidt evidensbaseret grundlag. Både nye og gamle tiltag testes, ofte i direkte samarbejde med forskere i faglig formidling og journalistik.