Professorer: Fusion af SFI og KORA svækker fri forskning
Kilde: 
11 januar 2017

En forestående fusion mellem Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) er en trussel mod den fri forskning.

Sådan lyder det fra to professorer, efter et nyt lovudkast fra regeringen har nedprioriteret grundforskningen med passussen om, at det ny forskningscenter, med navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ikke skal »udføre forskning, som alene er motiveret af ny erkendelse.«

Fokus vil i stedet være på »praksisnær og anvendelsesorienteret forskning«, som »kan indgå direkte i den offentlige sektors beslutningsprocesser.«

Det skriver information.dk.

LÆS OGSÅ: Hvad er grundforskning?

Da sammenlægningen af SFI og KORA blev vedtaget som led i finansloven for 2017, hed det ellers i en udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet, at besparelsen på 10 millioner kroner om året ikke ville rokke ved de »kernefaglige aktiviteter i de to institutioner.«

»En af konsekvenserne af ikke at skulle udføre forskning motiveret af ny erkendelse kan blive, at vi ikke vil se de store gennembrud i forskningen på det sociale område,« siger Peter Munk Christiansen, der ud over at være professor i statskundskab ved Aarhus Universitet er formand for Det Frie Forskningsråd, til information.dk.

LÆS OGSÅ: Danmark bruger historisk mange penge på grundforskning

Han kalder det »en kedelig begrænsning for en forskningsinstitution.«

Peter Munk Christiansens kritik møder opbakning fra flere sider.

Heine Andersen, professor emeritus i sociologi på Københavns Universitet, betegner nedprioriteringen som »en brik i et billede, hvor den mere erkendelsesorienterede forskning skrumper,« mens seniorforsker på SFI Jens-Peter Thomsen er bekymret over, at lovforlaget »ikke sikrer socialforskningen i Danmark nok.«

LÆS OGSÅ: Stridspunkt: Får vi grundforskning for alle milliarderne?

SFI-direktør Agi Csonka deler dog ikke seniorforskerens bekymring.

»Jeg mener godt, at SFI kan rummes i det her lovforslag. Vi har jo altid været anvendelsesorienteret, som loven også understreger, at vi skal være fremadrettet,« udtalte hun tirsdag til altinget.dk.

LÆS OGSÅ: Videnskab.dk's tema om grundforskning

jo

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.