Professor vil aflure hemmeligheden bag JYSK og LEGOs succes
Langt, langt de fleste af verdens virksomheder er enten ejede og ledede af den samme person eller har en række familiemedlemmer som ejer. Alligevel er der i dag meget begrænset viden om, hvordan disse virksomheder opnår succes eller fiasko.

Morten Bennedsen er netop vendt hjem til Danmark efter en årrække på den franske handelshøjskole INSEAD. Hjemme i Danmark vil han forsøge at kortlægge, hvordan ejerledede og familieejede virksomheder egentlig opnår deres succes. (Video: Kristian H. Nielsen/Videnskab.dk)

Morten Bennedsen er netop vendt hjem til Danmark efter en årrække på den franske handelshøjskole INSEAD. Hjemme i Danmark vil han forsøge at kortlægge, hvordan ejerledede og familieejede virksomheder egentlig opnår deres succes. (Video: Kristian H. Nielsen/Videnskab.dk)

Danfoss, Grundfos, LEGO, JYSK, Velux.

Danmark huser en lang række store og succesfulde familieejede virksomheder. Og også en stor underskov af små og mellemstore virksomheder, som er familieejede eller ejerledede, hvilket vil sige, at den samme person både ejer virksomheden og står for den daglige drift.

Niels Bohr-professorer

Denne artikel er et led i en portrætserie af Niels Bohr-professorer, som er blevet til med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond.

Morten Bennedsen er fjerde artikel i serien. Første artikel om Matthew Collins kan du læse her, anden artikel om John McGrath kan læses her og trejde artikel om Rita Felski her.

Med Niels Bohr-programmet ønsker Danmarks Grundforskningsfond at berige danske forskningsmiljøer med topforskere fra udlandet.

Årets syv Niels Bohr-professorer har fået bevilliget godt 200 millioner kroner tilsammen, hvoraf Morten Bennedsens projekt har fået bevilliget 30 millioner kroner.

Faktisk er 90 procent af alle verdens virksomheder, unge som gamle, ejerledede. Derfor skulle man da også tro, at forskningen for længst havde kortlagt denne del af erhvervslivet med en pernitten bogholders præcision.

Dette gælder dog kun for de kolde tal, som enhver dansk virksomhed har pligt til at indberette til myndighederne. Men hvordan de familieejede eller ejerledede virksomheder opnår succes eller fiasko, mangler der viden om.

»Vi har en meget lille forståelse af, hvad det betyder for en virksomhed at være ejerledet eller familieejet. Eksempelvis i forhold til dens kultur, organisation, ledelse og produktivitet,« forklarer Morten Bennedsen.

Ejerledere kan håbe på mere viden

Morten Bennedsen er som professor i dag tilknyttet den kendte franske handelshøjskole INSEAD, men påbegyndte 1. januar 2017 et 5 år langt ophold på Økonomisk Institut under Københavns Universitet. Det gør han som følge af en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, der har tildelt Morten Bennedsen et Niels Bohr-professorat og 30 millioner kroner til forskning i ejerledede virksomheder.

»En større forståelse af de ejerledede og familieejede virksomheder vil ultimativt føre til, at vi kan få disse virksomheder til at klare sig bedre og spille en endnu større rolle. Forhåbentlig kan forskningen også gøre virksomhederne mere profitable og ikke mindst sikre planlægningen i virksomhederne på 10, 20 og 30 års sigt. Det er jo godt for et hvilket som helst samfund,« siger Morten Bennedsen om det forestående arbejde og tilføjer:

»Derudover er der meget stor global interesse for dette felt. Store børsnoterede virksomheder ligner som regel ikke hinanden ret meget, men små og mellemstore er ofte meget ens. Så mange af de resultater, vi opnår her, vil helt sikkert kunne bruges direkte i andre lande. Og der er en stor efterspørgsel på det.«

Fokus ligger på de bløde værdier

Tidligere forskning i små og mellemstore virksomheder har fokuseret på, hvilke ressourcer henholdsvis ejerledede eller familieejede og ikke-familieejede virksomheder bruger, når de skal de drive forretning. Disse er så blevet holdt op imod, hvor gode virksomhederne har været til at skabe arbejdspladser, økonomisk vækst, nye løsninger eller et grundlag for eksport. Morten Bennedsen vil gerne grave et spadestik dybere.

Morten Bennedsen ejerledere familieejede virksomheder Danmarks Grundforskningsfond spørgeskemaer virksomhedsteori regnskaber virksomhedskultur vækst erhvervsliv

Foruden at kigge på tørre tal skal projektet også se på, hvilken rolle virksomhedernes kultur spiller i forhold til, hvordan virksomhederne klarer sig. (Foto: Shutterstock)

»Vi vil gerne åbne boksen og forstå, hvad der sker inde i virksomhederne, og ikke kun fokusere på, hvad der kommer ind, og hvad der kommer ud. Projektet går i høj grad ud på at skabe en database, som kan bruges til at analysere, hvordan organiseringen, struktureringen, ledelsen og kulturen i små og mellemstore, ejerledede virksomheder påvirker, hvad der sker i virksomheden. Og hvordan de påvirker de forhold, som medarbejderne og ledelsen har, men også hvordan disse elementer påvirker, hvad der kommer ud af virksomheden,« forklarer Morten Bennedsen.

Bundlinjetal bliver koblet med spørgeskemaer

Med mange tusind virksomheder i Danmark er det naturligvis en umulig opgave at interviewe hver enkelt direktør. I stedet vil Morten Bennedsen og hans forskergruppe gøre brug af en kombination af spørgeskemaer og registerdata fra Danmarks Statistik.

»Takket være Danmarks Statistik og forskellige registre har vi i Danmark gode data for beskæftigelse og regnskaber. Men vi mangler data for alt det bløde i virksomhederne. Eksempelvis hvad virksomhedernes kulturer, værdier og ledelsesmodeller er. Så det første, vi gør, er, at vi skaber en stor database på baggrund af nogle spørgeskemaer. Heri har vi stillet spørgsmål til virksomhedernes værdier og til ejerledernes og familiernes bidrag til deres virksomheder. For eksempel i form af netværk eller personlige værdier. Det kan også være om deres varemærker og om, hvorvidt familienavnet betyder noget i forhold til måden at drive virksomhed på,« siger Morten Bennedsen.

Databasen over bløde elementer i ejerledede virksomheder vil Morten Bennedsen koble til de hårde fakta, såsom virksomhedernes regnskabsdata. Herudfra er det håbet, at projektet kan give svar på nogle nye forskningsmæssige spørgsmål, som er relevante for ejerledede og familieejede virksomheder over hele verden.

Blå bog: Morten Bennedsen

Født 1966.

  • Søn af tidligere kirke- og undervisningsminister Dorte Bennedsen (1938-2016) og dermed barnebarn af Danmarks første kvindelige kirkeminister, Bodil Koch (1903-1972).
  • Gift med Birthe Larsen, lektor på CBS. Sammen har de børnene Sigrid på 17 år, Aslak på 15 år og Astrid på 11 år.
  • Han er bachelor i økonomi fra Københavns Universitet i 1990 og fik en ph.d. fra Harvard University i 1998.
  • Fra 2002 til 2009 var han økonomiprofessor på Handelshøjskolen i København, CBS.
  • Siden 2010 har han været tilknyttet den franske handelshøjskole INSEAD, hvor han blandt andet leder WICFE, Wendel International Centre for Family Enterprice. Centeret tilbyder blandt andet uddannelsesprogrammer, som kan gavne familiejede virksomheder.

Hvad motiverer en medarbejder?

Som eksempel på dette fremhæver Morten Bennedsen et af underprojekterne, som fokuserer på, hvad der driver medarbejdere i virksomheder. Og mens det umiddelbart er svært at måle motivationen hos medarbejdere ud fra registerdata, kan man måle det modsatte, nemlig fraværet.

»Vi kan faktisk finde over tid, at tre fjerdedele af fraværet skyldes virksomheden selv. Vi kan simpelthen se, at når en ansat skifter job og får arbejde i en virksomhed, hvor der generelt er mindre fravær, får personen også mindre fravær,« siger Morten Bennedsen.

»På den baggrund kan du eksempelvis gå ind at se, om medarbejdere generelt er mere loyale, hvis de arbejder i en virksomhed, der ejes af en familie, som præger virksomheden med sine værdier.«

Rosende ord fra nobelpristager

Værdien af Morten Bennedsens nye projekt er til at få øje på for britiske økonom Oliver Hart, som i 2016 modtog Nobelprisen i økonomi for sine bidrag til teorien om, hvordan og hvorfor man udfærdiger kontrakter.

Han har tidligere arbejdet sammen med Morten Bennedsen og anbefalede hans kandidatur til at modtage et Niels Bohr-professorat.

»Jeg føler stor entusiasme for dette projekt. Morten Bennedsen har fået et omdømme i verdensklasse inden for dette område, både gennem hans tidsskriftsartikler, der tager sigte på et akademisk publikum, og hans bog ’The Family Business Map’, der er rettet mere mod MBA-uddannede og praktikere. Der er ikke mange, der kan lykkes i begge arenaer, men Bennedsen har vist, at han kan. Jeg fandt bogen fra 2014, som han skrev sammen med Joseph Fan, aldeles fascinerende. Den er særligt imponerende, fordi den kombinerer økonomisk indsigt med praktiske råd og en dyb viden om familieejede virksomheder i verden,« skrev Oliver Hart blandt andet til Danmarks Grundforskningsfond i sin anbefaling af Morten Bennedsen, og føjede til:

»De nye emner, som bliver afdækket i dette projekt, er vigtige og vil øge vores forståelse af denne meget holdbare type virksomhed samt belyse spørgsmål såsom familiens og virksomhedens rolle i innovation, der er af stor interesse for økonomer. Jeg tror ikke, at der er nogen i verden, der har større sandsynlighed for at gøre fremskridt inden for disse områder end Bennedsen og hans hold.«

Håber på svar fra 15.000 ejerledere

Alt i alt håber Morten Bennedsen, at et sted mellem 10.000 og 15.000 danske ejerledere vil bistå forskningsprojektet ved at besvare spørgsmål om såvel virksomhedernes kultur som deres eget syn på værdibaseret ledelse.

Morten Bennedsen ejerledere familieejede virksomheder Danmarks Grundforskningsfond spørgeskemaer virksomhedsteori regnskaber virksomhedskultur vækst erhvervsliv

Håbet er, at mellem 10.000 og 15.000 ejerledere vil hjælpe projektet ved at udfylde spørgeskemaer om deres virksomheder. (Foto: Shutterstock)

»Hvis vi når op og får så mange besvarelser, vil vi rent faktisk kunne foretage statistiske analyser af ejerledernes egne værdier og de værdier, som de giver virksomheden. Og dernæst kan vi gå ud at måle, om og hvordan værdier påvirker virksomheden,« siger Morten Bennedsen.

Forskeren regner med, at der er et sted mellem 60.000 og 80.000 reelle virksomheder i Danmark ud af de knap 300.000 virksomheder, der er registrerede herhjemme. De resterende består eksempelvis af enkeltmandsvirksomheder.

For at sikre sikkerheden og anonymiteten i forbindelse med undersøgelserne bliver spørgeskemaerne sendt ud i samarbejde med Danmarks Statistik, som i forvejen arbejder under en række procedurer for datasikkerhed. Faktisk ved end ikke Morten Bennedsen eller hans forskerhold, hvilke virksomheder der kommer svar fra.

Planen er, at alle data er på plads inden for projektets første to år, hvorefter analysearbejdet for alvor kan gå i gang.

En stor attraktion

På Institut for Økonomi på Københavns Universitet, hvor Morten Bennedsen netop er begyndt sit arbejde, er Peter Norman Sørensen værtsprofessor.

»For vores institut er det en stor attraktion at få tilknyttet en forsker som Morten Bennedsen. Han er en af de førende forskere inden for familieejede virksomheder på verdensplan og var den første, der blev eliteforsker i økonomi herhjemme. Nu har han været tilknyttet INSEAD i en årrække. Så det er godt at kunne få Morten Bennedsen tilbage med sit internationale netværk til at løfte denne vigtige forskning,« siger Peter Norman Sørensen.

Arbejdet skal indlejres på universitetet

Netop det internationale samarbejde er indlejret i projektet takket via et internationalt forskerhold. Foruden Morten Bennedsen selv vil der være en kernegruppe af forskere, som ofte vil lægge vejen forbi Københavns Universitet, mens projektarbejdet står på.

De er Daniel Wolfenzon, professor på Columbia Business School i USA, Margarita Tsoutsoura, professor på University of Chicago i USA, Kasper Meisner Nielsen, professor på Hong Kong University of Science and Technology samt professor Mario Daniele Amore fra Università Bocconi i Italien.

Samtidig forventer Morten Bennedsen at ansætte to ph.d.-studerende og en postdoc.

»Derudover vil der komme en masse link til det arbejde, som andre forskere på Økonomisk Institut står for. Det er vigtigt, at dette grundforskningsprojekt bliver indlejret, så det ikke kun er noget, vi foretager os i fire-fem år, hvorefter alle folk forsvinder igen,« fremhæver Morten Bennedsen.

Måske kan ejerledere få hjælp til generationsskifte

Knud Knudsen har et problem, for pensionsalderen nærmer sig. I 30 år har han ejet og drevet den virksomhed, som hans farfar oprindeligt grundlagde i 1930erne. Nu kan Knud Knudsen snart se enden på sin erhvervsaktive tilværelse, men hvem skal tage over?

Morten Bennedsen ejerledere familieejede virksomheder Danmarks Grundforskningsfond spørgeskemaer virksomhedsteori regnskaber virksomhedskultur vækst erhvervsliv generationsskifte

Mange ejerledere kender til problemerne med at finde en efterfølger. Nu kan virksomhedsejerne måske snart få svar på, hvad langtidsplanlægning egentlig har af værdi for et generationsskifte. (Foto: Shutterstock)

Han har aldrig fået talt en overdragelse endeligt igennem med sin søn, og hvis han ikke vil være ny direktør, hvem skal Knud Knudsen da sælge virksomheden til? På det seneste har der gået rygter blandt de ansatte om, at virksomheden slet ikke er de penge værd, som Knud Knudsen troede. Og hvordan skal livet så blive som pensionist?

Dette er et tænkt eksempel på de overvejelser, der kan foregå i hovedet på en ejerledet i en lille dansk virksomhed. Generationsskifter har historisk set voldt store problemer blandt små og mellemstore virksomheder, og Morten Bennedsen håber, at en del af hans projekt på København Universitet kan blive en hjælp.

»Vi har efterhånden fået dokumenteret de kæmpe udfordringer, ejerleder har omkring generationsskifter, ret godt. Derfor vil vi nu med dette projekt gerne fokusere på værdien af langtidsplanlægning. Vi vil gå ud at måle, hvad omkostningerne ved ikke at planlægge er,« siger Morten Bennedsen.

I 2009 var han involveret i et projekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen, hvor 3.000 ejerledere blev spurgt, om de havde planlagt deres exit fra virksomheden eller ej. Nu vil Morten Bennedsen gerne gå ind at se på, hvordan det er gået for de ejerledere, der deltog i rundspørgen, og som af den eller den grund har forladt deres virksomhed i mellemtiden. Eksempelvis som følge af pludselig sygdom.

»Vi vil undersøge, om de, der i 2009 sagde, at de havde en plan, hvis de pludselig skulle blive tvunget til at forlade virksomheden, har klaret sig bedre end dem, der ikke havde nogen plan,« siger Morten Bennedsen og kalder det for »meget simpel forskning«. Sagen er blot, at denne viden ikke eksisterer i dag, og at der er en enorm efterspørgsel på den på verdensplan.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk