Nyt skridt mod dyrkning af menneskeorganer: Grise får kunstige lunger
Kilde: 
06 august 2018

Videnskaben er kommet et skridt nærmere at kunne dyrke menneskeorganer kunstigt.

Forskere fra amerikanske University of Texas Medical Branch har dyrket kunstige lunger og transplanteret dem til fire grise uden komplikationer. Det skriver WIRED.

»Det er en fantastisk udvikling. Når man kan lave det i en gris, er der en god chance for, at man også kan gøre det i mennesker en dag,« siger lektor i biofysik og bioimaging, SDU Biotechnology, Eva Arnspang Christensen til DR.

Forskerne har måttet låne fra både døde og levende grise i arbejdet med at bygge lungerne:

kunstig lunge organ dyrkning transplantation gris menneske

Her ses den kunstige griselunge efter 30 dage i bioreaktorens varme og fugtige miljø. (Foto: Joan Nichols)

  • Tilbage er et 'skelet' bestående primært af collagen, der giver styrke, og elastin, der giver fleksibilitet
  • Fra hver forsøgsgris har man fjernet en original lunge og brugt celler fra denne til den kunstige erstatningslunge
  • I en bioreaktor, indeholdende et vækstmedie, har lungerne kunnet vokse i 30 dage, inden de er blevet transplanteret

De fire grise, der har indgået i forsøget, er blevet aflivet efter henholdsvis 10 timer, 2 uger, 1 måned og 2 måneder efter transplantationen, så forskerne kunne undersøge, hvordan lungerne har udviklet sig i dyrene.

Alt tyder på, at de kunstige lunger er fortsat med at udvikle både blodårer og væv, og at de er blevet koloniseret yderligere af hvert enkelt dyrs oprindelige mikroorganismer, uden at lungen er blevet afstødt af immunsystemet. 

Forskerne mangler stadig at finde ud af, hvor funktionsdygtig den kunstige lunge er i forhold til at forsyne kroppen med ilt.

Den mængde ilt, der er blevet pumpet rundt i de fire grise, kan nemlig godt være den originale lunges arbejde alene.

Studiet er publiceret i Science Translational Medicine.

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.