NASA kæmper for at løse fejlen, som lammer rumteleskopet Hubble

Et billede af Hubble fra 25. april 1990, hvor teleskopet blev frigivet fra rumfærgen Discovery. (Foto: NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation)

Et billede af Hubble fra 25. april 1990, hvor teleskopet blev frigivet fra rumfærgen Discovery. (Foto: NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation)

Kilde: 
16 juli 2021

Opdatering 17. juli 2021: NASA er nu lykkedes med at løse problemet ved at skifte til backup-hardwaren, og Hubbles videnskabelige instrumenter er tilbage i funktion og forventes at foretage de næste observationer allerede i løbet af i dag.

Siden Hubble 13. juni blev lammet af tekniske problemer, har NASA arbejdet på at genoprette funktionaliteten i det legendariske teleskop.

Fejlen havde sat både Hubbles centrale payload-computer og dens backupcomputer ude af spil, så det ikke var muligt at kommunikere med teleskopets videnskabelige instrumenter.

I en blog på deres hjemmeside skriver NASA, at de måske nu har afluret, hvori fejlen lå i teleskopets strømstyringsenhed, og at de over de næste par dage vil forsøge at aktivere Hubbles backuphardware, hvor der sidder en sekundær strømstyringsenhed.

I strømstyringsenheden sidder en regulator, som sørger for, at der hele tiden er fem volts elektricitet til payload-computeren og dens hukommelse samt en beskyttende strømkreds, som måler, hvor meget strøm regulatoren sender afsted.

Hvis spændingen falder over eller under det tilladte niveau, slukker payload-computeren automatisk.

NASA-teknikernes analyse er, at det enten er sådan et udslag, der har slukket for payload-computeren, eller at spændingskredsen er blevet forringet over tid, så den nu sidder fast i den hæmmede tilstand.

Eftersom det ikke er lykkedes NASA at genstarte strømstyringsenheden fra Jorden, skifter de nu til backuphardwaren, hvor den sekundære strømstyringsenhed sidder, og hvis dette virker, forventer NASA, at de vil kunne genaktivere Hubbles videnskabelige instrumenter.

Udstyret har formentlig ikke taget skade, skriver NASA, da det automatisk sættes i en fejlsikker tilstand, hvis payload-computeren fejler.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.