Hvordan bruger jeg et skattely til at snyde i skat?
Dokumentlæk har afsløret, at en lang række prominente mennesker, heriblandt fodboldspilleren Lionel Messi, angiveligt har benyttet sig af skattely for at slippe for at betale skat - men hvad er et skattely egentlig? Og hvordan bruger man det?
paradisø skattely panama papers skattesnyd taxhaven

Det kan være svært at definere, hvornår et land er et skattely – og hvornår der blot er tale om, at man forsøger at lave nogle gunstige regler for at tiltrække virksomheder til landet, fortæller CBS-lektor. (Foto: Shutterstock)

Det kan være svært at definere, hvornår et land er et skattely – og hvornår der blot er tale om, at man forsøger at lave nogle gunstige regler for at tiltrække virksomheder til landet, fortæller CBS-lektor. (Foto: Shutterstock)

Tjener du penge, skal du betale skat af dem. Sådan er reglerne i Danmark og i langt de fleste andre lande. Man kan mene om de regler, hvad man vil, men sådan er de nu engang – for de fleste i hvert fald.

I de såkaldte skattely-lande er det nemlig muligt for virksomheder at omgå reglerne og betale intet eller meget lidt i skat. Og det er netop, hvad en række prominente mennesker angiveligt har gjort, heriblandt fodboldspilleren Lionel Messi og den islandske premierminister Sigmundur Gunnlaugsson. Du kan læse mere om sagen i faktaboksen længere nede.

Men hvad er et skattely egentlig for en størrelse, og hvordan bruger man det? Spørg Videnskaben har taget forskerne i ed for at blive klogere på, hvordan man snyder i skat.

Skattely har meget stabile regimer

Vi starter ved begyndelsen og beder Niels Johannesen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet hjælpe os med at definere ordet 'skattely'. Han opridser her tre hovedpunkter, som definerer et land, der kan klassificeres som 'skattely':

  1. Landet har lave eller ingen skatter
     
  2. Landet har nogle regler, som gør hemmeligholdelse mulig. Det vil sige, at det ikke er muligt for skattemyndighederne i hjemlandet at få udleveret oplysninger, som kunne afsløre eventuelt fusk. Det er dermed svært at finde ud af, hvem der ejer et nyoprettet selskab. Måske finder skattemyndigheden aldrig ud af, at selskabet er blevet oprettet.
     
  3. Landet har en svag regulering. Det kan være alle mulige typer reguleringer, som på forskellig vis kommer investorer til gode – eksempelvis i shipping-branchen, hvor der er strikse regler for, hvilken løn medarbejderne skal have, hvis man sejler under et dansk flag. Og knap så strikse regler, hvis man sejler under Cyperns eller Liberias flag.

Når man taler om skattely, får man måske hurtigt et billede af et korrupt samfund, som bare venter på at styrte sammen. Men i virkeligheden er et fjerde – og mindst lige så vigtigt - parameter, at der er tale om et ekstremt stabilt regime, fortæller Niels Johannesen, som blandt andet forsker i skatteunddragelse:

»Disse lande er meget stabile og har en høj grad af politisk ro. De er kendetegnet ved mangel på revolutioner og en høj score på governance index (et styres grad af korruption, red.). Hvis Nigeria eksempelvis pludselig sagde, at nu ville de være et skattely, så ville ingen sætte deres penge dér, for det kræver, at man har noget tillid til, at det land ikke pludselig bryder sammen.«

Skuffeselskaber er Panamas niche

Panama er et land i Mellemamerika, der ligger imellem Colombia og Costa Rica, og det er ifølge Niels Johannesen kendt i skattely-sammenhæng.

»Vi vidste godt, at det var ét af de to steder, sammen med De Britiske Jomfruøer, hvor det er mest populært at lægge skuffeselskaber, som der er tale om i denne sag. Der findes omkring 50 lande, som man siger er skattely, og de har nogle forskellige strukturer og dermed forskellige roller. Panamas niche er at tilbyde de her skuffeselskaber,« forklarer Niels Johannesen.

Panama-papers

Sagen kort:
Søndag den 3. april 2016 blev et gigantisk antal dokumenter lækket fra en virksomhed i Panama.

Sagen er blevet døbt 'Panama-skandalen' eller 'Panama-papers'.

Blandt dokumenternes største nyheder er, at et netværk af nære venner og bekendte af Ruslands præsident Vladimir Putin har flyttet mere end 13 milliarder kroner i skattely gennem forskellige selskaber og banker, men også en lang række andre prominente personer er på listen.

Eksempelvis fodboldspilleren Lionel Messi og Islands premierminister Sigmundur Gunnlaugsson. Også danskere er under anklage for at have benyttet sig af skattely i Panama - det drejer sig om ekslandsholdsstjernerne Brian Steen Nielsen og Marc Rieper. Begge afviser dog anklagen.

Jyske Bank og Nordea er desuden under beskydning for at være med til at medvirke til konstruktioner, der gør velhavere og virksomheder i stand til at placere penge i Panama-baserede skuffeselskaber. Nordea har nu meldt ud, at de ikke længere vil samarbejde med virksomheden Mossack Fonseca.

Kilder: DR og Information

Du kan læse mere om skuffeselskaber i faktaboksen senere i artiklen og om OECD's definition på et skattely i en analyse fra den danske udviklingsorganisation IBIS her.

Jeg vil benytte mig af et skattely - hvordan gør jeg?

Okay, men hvad gør man egentlig, hvis man vil have sine penge i skattely – ringer man mon bare til Panama og siger, at man ikke gider betale penge af alle sine mange millioner kroner?

Lad os sige, at jeg er Lionel Messi, og jeg har 10 millioner kroner på hånden, som jeg ikke gider betale skat af. Hvad gør jeg så?

»Du har typisk én, én du stoler på, om det så er din bank, din advokat eller din formueforvalter, og de har kontakter til de her virksomheder i Panama, som lever af at sælge tomme selskaber. Så ringer banken til dem og spørger: 'Kan vi lave et selskab, som hedder Messi Incorporated?'« fortæller Niels Johannesen.

Men det er ikke nok at have et selskab i Panama – vi skal også lige give indtryk af, at det selskab faktisk eksisterer og bliver drevet fra Panama, hvis vi nu skulle være så uheldige, at skattemyndighederne fik nys om foretagendet.

»Så siger de, at de skal bruge en direktør til det selskab, og så siger virksomheden: 'Det kan vi godt skaffe, og han skal nok lade være med at blande sig i noget som helst'. Det sker ved, at direktøren giver ejeren et brev, der giver ham en fuldmagt til at råde fuldstændig frit over selskabets aktiver, så direktøren i Panama bliver stråmand uden reelle kompetencer,« forklarer Niels Johannesen.

Stråmandsledelse får virksomheder til at fremstå reelle

Stråmandsledelsen er en måde at få det til at se ud, som om en virksomhed reelt drives fra et andet land. Men der skal også være noget at drive – derfor er man nødt til at få det til at se ud, som om selskabet udfører en ydelse.

Og mens det dårligt kan være et selskab i Panama, der udfører en fodboldspillers job på banen, kan det godt være et selskab, der eksempelvis varetager hans royalties.

Klare regler for individer


Mens der kan være en gråzone for, hvornår noget er skatteunddragelse, og hvornår der blot er tale om planlægning, når det gælder virksomheder, er de anderledes klare, når det kommer til enkeltpersoner.

Din kapitalindkomst vil altid være din, uanset hvor du har tjent den, og dermed er det også dig, der skal betale skat af den, hvor du bor.

Kilde: Niels Johannesen (KU)

»Jeg kunne forestille mig, at for eksempel med en fodboldspiller handler det ikke om selve lønindkomsten, men mere om sådan noget som reklameindtægter, så det er hans produkt, varemærket, der bliver solgt. På den måde er det ikke hans indsats på banen, men et immaterielt aktiv, som man kan putte ned,« forklarer en anden forsker, lektor Michael Tell fra Juridisk Institut på Copenhagen Business School (CBS).

»Men det er der sådan set ikke noget ulovligt i,« supplerer Niels Johannesen, »Det ulovlige består i, hvis du ikke selvangiver.«

Svært at adskille skattely fra gunstige skatteregler

Ifølge Michael Tell kan det være ret svært at definere, hvornår et land er et skattely – og hvornår der blot er tale om, at man forsøger at lave nogle gunstige regler for at tiltrække virksomheder til landet.

»Der er gået lidt inflation i at bruge ordet. Der findes eksempelvis 12 lande i Europa, som har såkaldte patentbokse; en skattemæssig ordning, som giver særlige skattefordele til selskabers indtægter fra patenter, ophavsretter og varemærker. De er måske oprettet for at stimulere forskning og udvikling i det pågældende land, men også for at tiltrække det fra andre lande. Er man så et skattely-land på grund af det?« spørger Michael Tell retorisk og fortsætter:

»Der er jo en god tanke i, at man gerne vil stimulere forskning og udvikling, så der laves en optimal af slagsen, for hvis der ikke var incitamenter, var det ikke sikkert, den ville blive lavet overhovedet.«

Han nævner Irland som et af de lande, der vil lancere en patentboks. Der har også tidligere været tale om, at Danmark skulle indføre en lignende ordning.

Vigtigt at skelne mellem snyd og kløgt

Det er vigtigt at skelne mellem skatteunddragelse og skatteplanlægning, forklarer Michael Tell. Det er lovligt at planlægge sine aktiviteter sådan, at man får skattemæssige fordele ud af det – mens det er ulovligt at unddrage sig at betale skat, som man burde have betalt efter reglerne.

»Det er helt essentielt, at man sondrer mellem, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt. For nogle år tilbage blev afgiften på solceller sat ned i Danmark, fordi man gerne ville have folk til at gå over til solceller – er det så et problem, at du får sat solceller op på dit hus, når vi har sat afgiften ned på det? Nej, for det var det, vi ville opnå.«

Skuffeselskaber


Hvis man som enkeltperson vil placere sin formue i skattely, er en af de oplagte måder at gøre det på ved at oprette et ’tomt’ selskab – et såkaldt skuffeselskab. Det er netop, hvad der er foregået i de fleste sager i Panama-skandalen.

Et skuffeselskab er et selskab, som bliver oprettet udelukkende med det formål, at der kan drages fordel af det pågældende lands fordelagtige skatteregler for virksomheder, den såkaldte selskabsskat.

I Danmark er selskabsskatten på 22 procent. I Panama er den 0 procent for selskaber, der ikke har nogen substantielle aktiviteter i landet.

Kilder: Niels Johannesen og Michael Tell

På samme måde, forklarer han, laver et land som Luxembourg måske et særligt regelsæt, hvor de gerne vil have folk til at placere deres multinationale firmaer i landet. Det skaber arbejdspladser, og det er godt for Luxembourg – mens det måske er lidt ærgerligt for Danmark, som potentielt går glip af en indtægt. Men det er helt lovligt at flytte sit firma til eksempelvis Luxembourg.

»Der er også nogle konkurrencemæssige hensyn i det – hvis alle danske virksomheder skulle være her i Danmark, ville de ikke være konkurrencedygtige. Det kan være svært at konkurrere, eksempelvis når man tænker på de lønniveauer, vi har i Danmark.«

Ikke i sig selv ulovligt at anlægge virksomhed i skattely-lande

Det er altså i sig selv ikke ulovligt at etablere sig i et skattely-land, forklarer Michael Tell. Så længe dit selskab faktisk drives fra det pågældende land.

»Der er for eksempel ikke noget i vejen for, at du placerer din forskning og udvikling i et skattely-land, du skal bare også drive det derfra. Det bliver først ulovligt, hvis du ikke selvangiver korrekt. Du kan være i alle de lande, du vil, du skal bare angive det korrekt på selvangivelsen til skattemyndighederne.«

Og det er netop her, filmen ofte knækker, når det kommer til skattely-landene, fortæller lektoren.

I mange tilfælde er det nemlig svært, for ikke at sige umuligt, for skattemyndighederne at få information om aktiviteterne i de pågældende lande – og dermed også umuligt at vide, om der er blevet selvangivet korrekt.

»Hvis du har nogle aktiviteter og en formue i Luxembourg, hvordan skal de danske skattemyndigheder så finde ud af det? Det er primært dig – og Luxembourg – der ved det, og de har nogle regler, som gør, at de ikke bare deler ud af den slags oplysninger, ligesom Danmark selv heller ikke bare deler ud af oplysninger om dig til andre lande,« siger han.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk