Vilkår for kommentarer på Videnskab.dk

Debatten på Videnskab.dk foregår gennem webtjenesten Disqus, hvorfra vi har indlejret en kommentarsektion under artiklerne, således at man her kan kommentere og diskutere indholdet. Du får adgang til debatten ved enten at registrere dig som bruger hos Disqus.com eller logge ind med din Facebook, Twitter eller Google-profil.

Som registreret bruger er du altid velkommen til at deltage i debatten på Videnskab.dk. Her kan du udveksle viden og holdninger med andre og stille spørgsmål.

Din nysgerrighed, din videbegærlighed og din undren er med til at berige debatten med spørgsmål og svar, som kan højne niveauet og kaste nyt lys på artiklernes mange problemstillinger.

Du deltager i debatten under eget ansvar, og du er samtidig ansvarlig for at bidrage konstruktivt til en spændende og berigende debat. Det indebærer, at du overholder nedenstående debatregler. De er til for din og de andre debattørers skyld.

Nedenstående debatregler gælder også for kommentarer på Videnskab.dk's profiler, sider og grupper på sociale medier.

Vil du skrive kommentarer i debatten på Videnskab.dk, gælder det først og fremmest:

 • At du er dig selv. Det vil sige, at du opretter dig under dit fulde og rigtige navn i Disqus samt opgiver en gyldig e-mail adresse.
 • At du undgår at angribe andre og lader være med at kommentere på angreb.
 • At du holder dig til emnet og er konstruktiv i din argumentation.
 • At du respekterer andre og deres holdninger.
 • At du tager ansvar for kvaliteten af den diskussion, du deltager i.

Derfor er det vigtigt:

 • At dine indlæg holdes i en sober tone uden nedsættende eller diskriminerende bemærkninger om personer eller organisationer.
 • At dine indlæg forholder sig til artiklens problemstilling/emne. Du er selv ansvarlig for at holde øje med, at debatten ikke løber af sporet, og at dine indlæg bidrager til at føre debatten videre – ikke bremse den.
 • At dine kommentarer er forståelige og brugbare for andre debattører. Tænk over, hvilke kommentarer du selv finder brugbare i debatten.
 • At din forklaring er mindst ligeså vigtig som din mening. Derfor kræver det, at du argumenterer konstruktivt for din sag, når du er uenig i noget.

   Eksempelvis vil:
   »Den her artikel er åndssvag!«
   blive slettet, mens
   »Jeg er uenig med den her artikel, fordi…«
   vil blive stående.

 • At du står ved dine udtalelser ved at optræde som dig selv. Debattører under aliasser vil blive bedt om at ændre brugernavn til deres rigtige navn.
 • At du går efter bolden – ikke manden. Vi forbeholder os retten til at slette personrelaterede angreb.

Hvis du ser et personangreb (eller selv bliver angrebet): Lad være med at gå til modangreb! Anmeld i stedet problemet ved at klikke på flaget oppe i kommentarens højre hjørne eller send en e-mail til debat@videnskab.dk.

 • At du udviser respekt over for dine meddebattører. Husk at forskellige vinkler er med til at skabe nuancer i debatten – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med alle.
 • At du bakker dine udtalelser op med valid og holdbar argumentation. Det gælder især, at kontroversielle påstande kræver stærk dokumentation.
 • At tråde ikke spammes med identiske indlæg. Er det tilfældet, vil de identiske indlæg blive slettet uden varsel, således at kun det originale står tilbage.
 • At dine indlæg overholder gældende lovgivning - herunder injurie- og ophavsretsloven.
 • At kommentarer ikke indeholder reklamebudskaber eller pressemeddelelser. Alle kommentarer med kommerciel interesse vil blive slettet.
 • At du står ved det, du skriver. Vi sletter ikke indhold på opfordring. Dine kommentarer bevares for at sikre helheden af de debatter, du har deltaget i.
 • At du ikke 'RÅBER' i debatten ved at skrive hele sætninger eller overskrifter med store bogstaver.

Videnskab.dk forbeholder sig retten til:

 • At slette eller redigere i indlæg, der ikke overholder disse standarder.
 • At slette svarene til de slettede kommentarer, fordi de ikke længere giver nogen mening i den nye kontekst.
 • At skride ind over for brugere, der ikke efterlever standarderne.
 • At blokere brugere, der gentagne gange overskrider standarderne.
 • At lukke for debattråde under enkelte artikler, hvis debatten afspores, kører i ring eller går amok i personangreb.

Fake news

'Fake news' er en betegnelse for fabrikerede nyheder, som bringes med det formål at sprede misinformation enten med et politisk eller økonomisk sigte. Anklager om 'Fake news' bruges imidlertid i stigende grad til at miskreditere seriøse medier - ofte med afsæt i konspirationsteorier.

Videnskab.dk accepterer ikke anklager om 'Fake news' i debatten på dette site.  Videnskab.dk er et publicistisk medie med fokus på forskning. Vi er underlagt Medieansvarsloven, Vejledende regler for god presseskik samt Pressenævnet, og vi har vores egne strenge redaktionelle retningslinjer for det indhold, vi bringer. Konkret kritik af indholdet på Videnskab.dk er velkommen. Begår vi fejl, vil de blive rettet. Anklager om, at Videnskab.dk publicerer 'Fake news', vil til gengæld prompte blive slettet, og i gentagelsestilfælde vil den, der fremsætter dem, blive udelukket fra debatten.

Spam-filter

Disqus er et gennemprøvet og veludviklet system, hvor der til gavn for både medier og debattører er opsat et filter med en række kriterier for at undgå spam i debattrådene.

Dette fungerer også på Videnskab.dk. Du kan som bruger orientere dig om det her. Generelt er det en god ide at undlade at skrive meget lange kommentarer med hyppige gentagelser og mange links.

Bemærk derudover:

At vi ikke diskuterer moderation af debatten på selve Videnskab.dk sitet. Hvis du har noget på hjerte så send os en mail til debat@videnskab.dk. Vi vil meget gerne høre fra dig.