TrygFonden

TrygFonden støtter Videnskab.dk i arbejdet med at formidle forskningsbaseret viden. Støtte fra TrygFonden har gjort det muligt at bringe et stort tema om interventionsforskning her på Videnskab.dk. Dette tema produceres med fuld redaktionel frihed. Det betyder, at TrygFonden ikke har indflydelse på, hvilke forskningshistorier der udvælges, eller hvordan de skrives. Videnskab.dk's redaktion styrer historievalg og vinkling. 

Nogle artikler i temaet om interventionsforskning handler om forskning, TrygFonden støtter. Eksempelvis de følgende:

Dansk studie: Personer med diabetes får det bedre, når de cykler

Kort terapiforløb og forældretræning hjælper børn i alvorlig mistrivsel

Trods historisk lav kriminalitet frygter danskerne forbrydelser

Nyt studie: Villaer med klistermærker mod indbrudstyve oplevede markant færre indbrud

Vejvrede: Forskere vil lære os ikke at gå amok i trafikken

Forskere forsøger at påvirke spritbilisters underbevidsthed med et joystick

Mistrivsel i 5. klasse går ud over karaktererne fem år senere

Grubleterapi virker mod depression i nyt studie

Kan metode fra Singapore gøre danske børn skarpe til matematik?

Forskere har fået hundredvis af mænd med prostatakræft til at spille fodbold 

Lærere stoppede med at diskriminere Yousef, da de fik mindre arbejdsbyrde

Næsten alle børn med angstlidelsen OCD kan hjælpes med kognitiv terapi

Forskere: Skydeidræt ser ud til at hjælpe børn med ADHD

Studie antyder: Når naboen er narkosigtet, risikerer udsatte unge at ende i kriminalitet

Intensiv aktivering af sygemeldte gør mere skade end gavn

Dansk forsker fandt simpel løsning: Sådan får mødre succes med at amme

Terapeutisk indsats kan hjælpe børn med massivt skolefravær

Livet efter brystkræft: Trætheden er det værste

Svært at leve sundt, når man egentlig bare vil dø

Coaching til overvægtige med skizofreni har ingen effekt

Evig krig om pædagogik: Skal små børn lære eller lege?

Terapi til børn med OCD virker på langt sigt

Sådan lærer børn bedst ord i børnehaven

Særlig jobindsats til ledige med angst og depression har ingen effekt

Pakker med bøger skal hjælpe udsatte børn i skolen

Indsats til børn af forældre med svær psykisk sygdom har "manglet i årevis"

Stærkt fællesskab kan give røgfrie håndværkere

Ingen effekt af kursus til nybagte forældre

Nyt forsøg: Depression bekæmpes med undervisning til pårørende

Sådan lærer børn bedst ord i børnehaven

Mindfulness skal hjælpe unge med autisme

Traumatiserede krigsveteraner har godt af haveterapi

Fodbold bliver nu et tilbud til flere mænd med prostatakræft

Skizofreni: Intensiv behandling har stor effekt

Videnskab.dk har tidligere med økonomisk støtte fra TrygFonden bragt en serie artikler om forskningsprojekter, der er støttet af TrygFonden. De omtalte forskningsprojekter er udvalgt i et samarbejde mellem TrygFonden og Videnskab.dk. Artiklerne er efterfølgende produceret i henhold til de redaktionelle retningslinjer på Videnskab.dk. 

Om TrygFonden

TrygFondens mission er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Fonden arbejder inden for tre kerneområder og 11 fokusområder.

TrygFonden beskæftiger sig med at løse komplicerede samfundsproblemer. Det forudsætter indsigt i sammenhænge og løsningsmuligheder. Den bedste indsigt opnås gennem et tæt og effektivt samspil mellem forskning og praksis, hvor praktiske indsatser systematisk udvikles, afprøves og udrulles. 

Målet for TrygFondens forskningsstrategi er at udvikle og afprøve løsninger på fokusområdernes prioriterede problemer og sikre, at virkningsfulde løsninger kan overføres og forankres i praksis, når TrygFondens støtte ophører.  

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere på TrygFondens egen hjemmeside