Rettigheder

Ophavsret

Indholdet på Videnskab.dk er beskyttet efter Lov om Ophavsret.

Brug af redaktionelt indhold

Links

Videnskab.dk opfordrer til, at man linker til indhold på sitet, såfremt den sammenhæng, linkene placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik. 

Citater

Medier og andre organisationer er velkomne til at citere artikler fra Videnskab.dk - dog ikke i reklameøjemed eller lignende. Citaterne skal være korte og i overensstemmelse med god citatskik, og artikler forventes at indeholde et tydeligt link til den citerede Videnskab.dk-artikel. Videnskab.dk skal tydeligt være angivet som kilde, og citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes.

Kopi af materiale

Det er tilladt at printe enkelte eksemplarer af materiale fra Videnskab.dk til privat - ikke erhvervsmæssig - brug.

Videreudnyttelse af artikler

Hvis du ønsker at fremstille en række kopier eller særtryk af artikler fra Videnskab.dk til kommercielt brug, så kontakt den journalist, der er krediteret for historien. Journalisten skal i første omgang godkende videreudnyttelsen og vil muligvis tage sig betalt for den. Når aftalen med journalisten er på plads, skal udgiveren - det vil sige Videnskab.dk's chefredaktør - ligeledes godkende videreudnyttelsen. Først når der ligger en skriftlig godkendelse fra både journalist og udgiver, må videreudnyttelsen finde sted.

Hvis du ønsker også at bringe de illustrationer, der er brugt i forbindelse med historien, skal du ligeledes indhente en godkendelse fra den krediterede fotograf/illustrator.

Generelt

Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af såvel Videnskab.dk som de pågældende journalister og kan medføre straf, nedlæggelse af forbud og erstatningsansvar. Begrænsningerne er fuldt ud gældende, selv om den part, der ønsker at kopiere eller videreudnytte materialet, på nogen måde har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af det.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, osv. af materiale fra Videnskab.dk, så send en e-mail til redaktionen@videnskab.dk.