Kommunikation for forskere

Kursus i effektiv og troværdig forskningskommunikation

To-dages kursus med maks. 14 deltagere og fokus på individuel rådgivning.

ECTS-point: 1

Kurset er en blanding af teori, praktiske øvelser og eksempler på god forskningskommunikation.

Du arbejder konkret med din egen forskning, og når kurset er slut, har du en artikel, som du får vurderet af Videnskab.dk's redaktion for dens potentiale for at blive bragt her eller i et andet medie.

Du lærer en række teknikker, som kan hjælpe dig med at vinkle og formulere dit indhold, så du bliver læst og hørt.

Vi tager udgangspunkt i de effektive teknikker, vi benytter på Videnskab.dk, og arbejder også med den mundtlige formidling.

Vi hjælper dig med at lægge den rigtige mediestrategi, så du bruger dine ressourcer optimalt.

Kurset afholdes på Videnskab.dk's redaktion og der vil være korte oplæg undervejs fra en journalist og en redaktør om hvordan forskningen håndteres i 'mediernes maskinrum'.

På kurset lærer du blandt andet

  • hvordan medierne ser på forskning og videnskab - hvad vil de ha'?
  • at vinkle dit emne, så det blive interessant for målgruppen
  • at finde de 'grundfortællinger' om din forskning, som kan kommunikeres bredt ud
  • at arbejde med sproget, så læserens interesse holdes fanget
  • tips og tricks til både skriftlig og mundtlig formidling  
  • pressehåndtering - gode råd til, når journalisten ringe

Målgruppe

Kurserne henvender sig til eksperter, fagfolk og videnskabelige personalegrupper indenfor alle fagområder, der vil kommunikere deres specialviden ud til en bredere målgruppe.

Du behøver ikke at have erfaring med forskningskommunikation, du skal blot have lyst til at komme i gang med at kommunikere eller have lyst til at blive endnu bedre.

Sted

Videnskab.dk
Carl Jacobsens Vej 16, opgang 16
2500 Valby

Maks. 14 deltagere

Undervisere

Irene Berg Petersen, kursusansvarlig eller Peter Hyldgård, projektchef, Videnskab.dk samt journalister og andre kommunikationsspecialister på Videnskab.dk

Underviserne har stor erfaring med formidling af forskning og videnskab og har afholdt en lang række tilsvarende kurser.

Andre kurser fra Videnskab.dk i kommunikation og faglig formidling