Center for Faglig Formidling

Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling driver formidlingsprojekter, udvikler nye formidlingsformater og sælger kommunikations- og formidlingsydelser.

Formålet er at bringe forskere og offentlighed nærmere hinanden for derved at skabe nysgerrighed om forskning og styrke kvaliteten af den offentlige debat.

I praksis understøtter vi formidlingen i og for forsknings- og formidlingsmiljøerne. Vores ambition er at gøre det lettere og mere frugtbart at formidle viden, og vi undersøger og udvikler derfor konkrete metoder, som forskningsformidlere kan benytte sig af. 

Vores metoder er praksisnære, effektive og funderet i viden.

Aktiviteter

  • Vi udbyder kurser i formidling for forskere og fagfolk
  • Vi løser kommunikationsopgaver relateret til forskning – herunder producerer vi såvel tekstmateriale som podcast og video
  • Vi udvikler og driver Forskerzonen, hvor forskere selv formidler med hjælp fra vores redaktører 
  • Vi varetager opgaver relateret til videnskabsfestivalen Forskningens Døgn for Uddannelses- og Forskningsministeriet – heriblandt  den populære Bestil en Forsker-ordning
  • Vi driver projekter med fokus på udvikling af formidlingsformater 
  • Vi samarbejder med universiteter og forskningsfonde om at skabe mere evidensbaseret formidling og viden om formidling

Center for Faglig Formidling understøtter desuden udviklingen af journalistikken på Videnskab.dk, hvis organisation vi er en del af.