Bestil en Forsker

Promoveringsvideo for foredragsordningen Bestil en Forsker. Videoen er optaget på Aarhus Universitet. Musik, skilte, ikon i hjørnet og dækbilleder er lagt ind ved redigering. (Video: Center for Faglig Formidling)

Bestil en Forsker er en landsdækkende foredragsordning, som hvert år udmønter sig i afviklingen over 650 foredrag under Forskningens Døgn i den sidste uge i april.

Center for Faglig Formidling har varetaget administration og udvikling af ordningen siden 2016. Målet har været at udbrede ordningen endnu mere, men også at hjælpe forskerne med at lave endnu bedre foredrag med en involverende tilgang til publikum.

I 2019 havde ordningen 242 forskere med 272 unikke foredrag. Der blev afholdt 672 foredrag rundt i hele landet, hvor over 27.000 mennesker deltog.

For yderligere information:

Kontakt projektleder Trine Wiinholt Bentsen på bestilenforsker@bestilenforsker.dk eller via tlf: 2440 9759 for yderligere information

Center for Faglig Formidling har blandt andet:

  • øget antallet af rekvirenter
  • øget tilfredsheden med ordningen, både blandt rekvirenter og forskere
  • afholdt formidlingskurser for foredragsholderne
  • redigeret foredragstekster
  • udarbejdet en håndbog til de deltagende forskere (se den her)
  • foretaget en undersøgelse af forskernes brug af virkemidler og motivation
  • administreret Bestil en Forsker-hjemmesiden
  • markedsført ordningen via lokale, nationale og sociale medier
  • produceret promoverende videoer, artikler og kampagner

Den daglige administration og promovering bliver i Center for Faglig Formidling varetaget af en projektleder, en studentermedhjælper og to journalister, som blandt andet redigerer foredragstekster til ordningens hjemmesider.

Varetagelsen af Bestil en Forsker foregår i tæt samarbejde med Forskning og Innovationsstyrelsen, som står bag Forskningens Døgn.