Animationsfilm for Trygfonden

Forskere kan opleve det som en stor udfordring at formidle principperne bag interventionsforskningt for professionsuddannede, som skal deltage i et forskningsprojekt på deres arbejdsplads.

Formidlingen er vigtig for, at forskningen og samarbejdet mellem forskere og praktikere kommer til at forløbe på bedst mulig vis, når effekten af eksempelvis en social indsats skal måles.

Medarbejdere fra Center for Faglig Formidling har for Trygfonden derfor udarbejdet fire animationsfilm, som forskere kan bruge som redskab i deres formidlingsarbejde.
Udgangspunktet for arbejdet var en rapport ud fra interviews med 14 forskere, som arbejder med interventionsforskning i Danmark.

Derefter har vi udarbejdet manuskripter og test-film, som fokusgrupper bestående af praktikere som for eksempel pædagoger, socialrådgivere, lærere og sundhedsplejersker er blevet præsenteret for. Herefter har vi rettet filmene til, så de matcher målgruppens behov.

De fire film ridser de grundlæggende principper for interventionsforskning op, og filmene forklarer, hvorfor det er en god idé at lave forskning på den praksisnære måde. Til hver af filmene er der udarbejdet et handout med hovedpointerne til praktikerne. Du kan downloade de fire handouts under filmene.

1. Når forskning og praksis skal arbejde sammen

Hvad kan man forvente, når man som praktiker skal deltage i et forskningsprojekt? Filmen forklarer, hvordan forskning i indsatser typisk forløber, og hvilke udfordringer der kan være undervejs for praktikere og forskere.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jiat4N-ERiQ

Download handout

2. Sådan foregår et lodtrækningsforsøg

I et såkaldt lodtrækningsforsøg modtager nogle deltagere en indsats, mens andre ’blot’ skal agere kontrolgruppe. Filmen forklarer, hvad et lodtrækningsforsøg er, og hvordan de to former for deltagelse er lige vigtige for resultatet.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=w3ImqKWRV-I

Download handout

3. Sådan samler du data ind

Tidsforbruget med dokumentation, spørgeskema-målinger af mennesker og troværdigheden af dataindsamling kan vække bekymring, når man som praktiker skal deltage i et forskningsprojekt. Filmen besvarer de spørgsmål om dataindsamling, som ofte opstår undervejs i et interventions-forskningsprojekt.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=w3ImqKWRV-I

Download handout

4. Forskning kan forbedre dine redskaber

Hvorfor skal vi egentlig forske i indsatser? Filmen kommer med eksempler på, hvordan forskning kan gøre os klogere på, hvilke redskaber og metoder vi skal bruge i praksis.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pT89MN5LeQY

Download handout

Ønsker du at vide mere om projektet, kontakt Center for Faglig Formidling via formidling@videnskab.dk.