Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen