Hjernen tilføjer sociale celler i puberteten
Kilde: 
05 marts 2013

Hjernen får nye celler under puberteten, der skal hjælpe med at navigere i det komplekse voksenliv. Det skriver amerikanske hjerneforskere fra Michigan State University i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskere troede engang, at de hjerneceller man er født med, det er dem, man har resten af livet. Da studier så viste, at nye hjerneceller kunne dannes i voksne mennesker, troede man, at det kun var i to bestemte områder – lugtesansens og hukommelsens.

Men i de senere år har hjerneforskere fra Michigan State University påvist, at der under puberteten også dannes nye hjerneceller i området Amygdala. Amygdala er et område i hjernen, der spiller en central rolle for vores forståelse af sociale mønstre.

Hos hamstre er Amygdala det sted i hjernen, hvor duftsignaler fra andre hamstre. Hos mennesker gør amygdala os i stand til at forstå angsigtsudtryk og kropssprog.

»De nye hjerneceller opstår i områder, der er vigtige for social adfærd og specielt parringsadfærd, så vi tror, at de celler der bliver dannet i puberteten er vigtige for den voksne reproduktivitet,« siger Maggie Mohr, der var leder af studiet, og hjerneforsker ved Michigan State University.

Forskerne sprøjtede et kemikalie ind i mandlige hamstere, der kunne vise dannelsen af nye celler. Da hamsterne blev kønsmodne, lod forskerne dem parre sig med hunhamstere. Derefter undersøgte forskerne hamsterne, og de kunne konkludere at der var opstået nye celler omkring og i amygdala-området.

Selvom mennesker opfører sig væsentligt mere kompliceret end hamstere, så håber forskerne at deres arbejde kommer til at kaste lys over menneskelig adfærd.

Læs også på Videnskab.dk:

Din hjerne er i konstant forandring

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.