Kinesisk nanocenter i samarbejde med danskere
06 april 2011

I bestræbelserne på at blive førende inden for udvikling af nanomaterialer etablerer Kina nu et nyt nanocenter i samarbejde med Aarhus Universitet. Centeret placeres ved Harbin Institute of Technology (HIT), der er et landets førende tekniske  universiteter. Harbin-Aarhus International Center of Surfaces and Interfaces (HAISI), som kineserne kalder det nye center, bliver på mange måder en kopi af iNANO-centeret ved Aarhus Universitet. 

Leder af iNANO-centeret, professor Flemming Besenbacher, blev ved åbningen i Harbin også udnævnt til æresdoktor ved Harbin Institute of Technology. 

»Nanoforskning vil føre til den næste store industrielle revolution. Det har kineserne indset, og derfor investerer de nu store summer i både forskning, talentudvikling og udannelse inden for området. Det, vi specielt kan hjælpe HIT med, er at opbygge et interdisciplinært forskningsmiljø, hvor de traditionelle fagdiscipliner som fysik, kemi, biologi og molekylær biologi spiller sammen med ingeniørvidenskab og medicin  på bedste vis. Det er gennem denne tværgående forskning, at vi for alvor kan udvikle intelligente løsninger til de store udfordringer inden for materiale, energi, fødevare- og sundhedsområdet  m.m.,« sagde Flemming Besenbacher i sin takketale.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.