Undersøisk skibsvrag fra Anden Verdenskrig påvirker havets mikrobiologi

Stålskroget fra den tyske patruljebåd V-1302 John Mahn, som sank under Anden verdenskrig. (Foto: VLIZ)

Stålskroget fra den tyske patruljebåd V-1302 John Mahn, som sank under Anden verdenskrig. (Foto: VLIZ)

Kilde: 
18 oktober 2022

På bunden af Nordsøen ligger flere tusind vrag fra verdenskrigene. Ét af vragene er patruljebåden V-1302 John Mahn fra Anden Verdenskrig, som ud over at drage os tilbage til fortidens frygtsomme historie også sætter ødelæggende aftryk i nutiden. 

For på trods af sine omtrent 80 år på havets bund lækker patruljebåden stadig skadelige stoffer, som påvirker de omkringliggende undersøiske økosystemer. 

Det fortæller onlinemediet ScienceAlert. 

Den tyske patruljebåd V-1302 John Mahn blev ramt af en bombe fra den britiske Royal Air Force og sank nær den belgiske kyst i 1942. Og netop dér er forskere dykket ned for at indsamle prøver af bådens stålkrog og 12 andre steder i nærheden af vraget. 

Prøverne viser nu, at der er tegn på alt fra tungmetaller, såsom nikkel og kobber, til grundstoffet arsen, eksplosive forbindelser og kemikalier, der forekommer naturligt i råolie, benzin og kul. Og de viser, at koncentrationerne fra de forurenende stoffer stiger, desto tættere man kommer på den sunkne skude. 

»Selvom vi ikke ser de gamle skibsvrag, og mange af os ikke ved, hvor de overhovedet ligger, kan de stadig forurene vores marine økosystem,« forklarer forsker Josefien Van Landuyt fra Gent Universitet i Belgien til ScienceAlert. 

»Faktisk kan vragenes høje alder øge miljørisikoen på grund af korrosion, som åbner for tidligere lukkede rum. Derfor er miljøpåvirkningen fra skibsvragene stadig under udvikling,« siger Josefien Van Landuyt, som er en af studiets forskere. 

Korrosion er en uønsket kemisk nedbrydning af for eksempel jern og stål. Det kan over tid skabe huller ind til ellers lukkede rum, som kan indeholde brændstof, gammel ammunition eller andre skadelige stoffer, der slipper ud i havet.

smb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.