Spækhugger-studie fører til ny teori om overgangsalderen
Kilde: 
13 januar 2017

Mennesker, spækhuggere og grindehvaler er - så vidt vides - de eneste tre arter, hvor hunnerne kommer i overgangsalderen.

Og overgangsalderen er formentlig opstået, fordi de ældre hunner ellers ville tabe i konkurrencen til deres egne døtre. Denne nye teori er blevet fremlagt af et internationalt forskerhold ifølge npr.org.

Forskerne underbygger blandt andet deres teori med 43 års indsamlede data, der viser, at kalvene fra de ældre hunner i en flok har 70 procent større risiko for at dø, end kalvene fra de yngre hunner.

»Hvis en gammel hun dør, er hendes søns risiko for at dø i det følgende år over otte gange højere, end  hvis hun stadig var i live. Og det gælder for voksne sønner. Det er ikke mindreårige, det her er 30-årige, fuldvoksne hanner,« fortæller adfærdsbiolog Darren Croft fra University of Exeter i England til npr.org.

Han er den ene medforfatter på det nye studie, der er publiceret i tidsskriftet Current Biology.

»Det skyldes ikke, at de ældre mødre er dårligere mødre - at de ikke kan opfostre deres kalve lige så godt som de yngre mødre. Det skyldes, at de taber, når de kommer i konkurrence med deres døtre, og at de ældre mødres kalve har større risiko for at dø,« siger Darren Croft til npr.org.

Konkurrencen med døtrene omhandler føde, og her mener forskerne, at de ældre hunner føler sig mere pressede til at dele deres dyrebare fisk med de andre i flokken - en teori kaldet 'bedstemorhypotesen'. Denne adfærd, som værner om og forbedrer dyrenes genetiske arv ved at beskytte og tage sig af børn og børnebørn, er blevet anset som en årsag til, at overgangsalderen er opstået.

Forskerne bekræfter desuden en tidligere teori, som siger, at ældre hunner efterhånden får større slægtskabsbånd med deres gruppemedlemmer, jo ældre de bliver. Det er også medvirkende til, at de med tiden bliver mere og mere tilbøjelige til at dele deres føde med flokken.

Men Darren Croft mener ikke, at adfærden alene er nok til at forklare, hvorfor overgangsalderen er opstået, eftersom andre sociale arter, der lever længe, f.eks. elefanter, har ældre elefanter, som hjælper flokken, men som fortsættter med at blive drægtige gennem hele livet.

»Det faktum, at disse gamle hunner kan gemme information og dele det med gruppen og øge deres overlevelseschance, forklarer ikke i sig selv, hvorfor de holder op med at få unger,« siger Darren Croft til npr.org.

Bedstemorhypotesen er altså ikke tilstrækkelig til at forklare, hvorfor hunnerne kommer i overgangsalderen, mener forskerne, der kalder deres egen teori for 'reproduktionskonflikt-hypotesen'.

Fra et biologisk synspunkt, minder spækhuggeres livscyklus på mange måder om menneskers. Hunnerne begynder at få unger, når de er omtrent 15 år gamle. Og selvom de stopper igen, når de er i 30'erne eller 40'erne, kan de blive over 90 år gamle.

on

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.