Overraskende resultat: Asociale fugle er lige så kloge som fugle i flokke
Skader kloge

Den asociale kratskade (Aphelocoma californica), der ses på billedet, havde lige så nemt ved at løse studiets udfordring som de sociale nordlige gråbrystede kratskader (Aphelocoma wollweberi). (Foto: Shutterstock)

Den asociale kratskade (Aphelocoma californica), der ses på billedet, havde lige så nemt ved at løse studiets udfordring som de sociale nordlige gråbrystede kratskader (Aphelocoma wollweberi). (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
10 marts 2022

Asociale skader lærer lige så godt som andre skadearter, som lever i grupper.

Det viser et nyt studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

Resultatet overraskede forskerne bag studiet, da der i forskningen har været en førende teori om, at dyr, der lever i grupper, er klogere.

Det skriver Phys.org.

Studiet viser altså, at forbindelsen mellem social adfærd og evolutionen af intelligens er mere kompleks end antaget, siger forskerne bag studiet, ifølge Phys.org.

De to typer skader, der blev sammenlignet, er nært beslægtede. De lever begge af nødder fra træer, de er begge optimistiske og foretrækker åbne habitater med fyrre- og egetræer. Derudover fanger de mad i samme hastighed.

Men de har meget forskellig social adfærd: de nordlige gråbrystede kratskader (Aphelocoma wollweberi) samles i store grupper à helt op til 30, imens den asociale kratskade (Aphelocoma californica) primært kun bor sammen med en mage.

For at sammenligne de to skadearters intelligens udsatte forskerne dem for den samme opgave, hvor de bag døre i en træstamme med simple låse skulle få mad ud. Enten skulle skaderne løse udfordringen selv, eller også skulle de se, hvordan andre løste opgaven.

»I modsætning til, hvad vi troede, vi ville se, viste de to arter den samme evne til at lære.«

Dog havde de to skadearter forskellige måder at løse opgaven på. Imens de sociale nordlige gråbrystede kratskader (Aphelocoma wollweberi) i høj grad lærte ved at observere andre, havde de asociale kratskader (Aphelocoma californica) en mere individuel tilgang til at få maden.

mhj

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.