Bier ‘skriger’ i kor, når der kommer rovdyr
bikoloni

Forskere har optaget lyde af honningbier og fundet ud af, at de faktisk kan lave en form for skrigelyd, der har til formål at advare deres venner i bikuben (Foto: Shutterstock)

Forskere har optaget lyde af honningbier og fundet ud af, at de faktisk kan lave en form for skrigelyd, der har til formål at advare deres venner i bikuben (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
10 november 2021

Bier har et mere sofistikeret sprog end først antaget. Et nyt studie viser, at den asiatiske honningbi (Apis cerana) er i stand til at lave et form for ‘skrig’, når der kommer rovdyr såsom gedehamse i nærheden af deres bo.

Forskerne beskriver det som et meget komplekst repertoire af advarselssignaler og sammenligner det med, når dyr som aber, fugle og desmerdyr laver deres alarmkald.

Det skriver Science Alert.

Når en gedehams - eller faktisk bare duften af den - kommer i nærheden af en bikube, reagerer bierne med det samme. Ved at analysere næsten 30.000 optagelser af biers signaler kunne forskerne konstatere, at de laver et form for skrig, der advarer deres bofæller.

Forskerne bag studiet, der blev udgivet i tidsskriftet Royal Society Open Science, observerede også, at arbejderbierne begyndte at ‘skrige i kor’. De koordinerede indsatsen, hvilket gjorde alarmkaldet længere og mere insisterende.

Teknisk set skriger bierne ikke, men laver i virkeligheden lyden ved at vibrere deres vinger og forkrop. Videoer af bierne viser, at de laver lyden ved at løfte deres maver, mens de basker med vingerne og flyver febrilske rundt  i luften.

På videoen kan man se, hvordan bier reagerer, når deres bikube bliver angrebet af gedehamse (Video: ScienceAlert/Heather Mattila - Wellesley College)

Bier laver konstant en summelyd ved at vibrere med kroppen og vingerne, og når de er sammen, summer de i kor, hvilket kan lyde som en slags hvæsen til advarsel. 

Forskere har også observeret, at bier støder hovederne mod hinanden. Det skaber også bølger af vibrationer og dermed lyde, men man ved endnu ikke helt, hvad det skal signalere.

Når der kommer en gedehams i nærheden af biernes bo, bliver alarmberedskabet sat i gang: Bierne hvæser og støder hovederne sammen syv gange mere, end de plejer, og samtidig begynder arbejderbierne at ‘skrige’ - de laver deres alarmkald.

Forskerne har observeret, at bier reagerer på alarmberedskabet på flere forskellige måder. 

Blandt andet har de set arbejderbier, der spreder deres afføring over det hele på deres bo for at frastøde mulige rovdyr.

Forskere har dog også set arbejderbier opvarme gedehamse til døde ved at omkranse dem med en form for ‘kugle af bier’ på størrelse med en tennisbold. 

Bierne er ikke i stand til at stikke igennem gedehamsens tykke hud, så i stedet må grupper af bier på op til 500 styk samle sig rundt om gedehamsen for at få varmen op over 47 grader celsius. Så dør gedehamsen nemlig. 

Det har Videnskab.dk skrevet om i en anden artikel, hvis du er interesseret i at læse mere om krigen mellem honningbier og gedehamse.

Det har endnu ikke været muligt for forskerne at fastslå, om honningbiernes skrig er en direkte besked til bierne om, at de skal sprede afføring på hele hjemmet eller lave en ‘dødstennisbold’, men overordnet set kan de konkludere, at signalet er et klart kald til beredskab. 

På videoen kan man se bier lave deres forsvarsangreb - 'dødstennisbolden' - på en gedehams, der har trængt sig på (Video: BBC Earth)

jso

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.