Novo Nordisk Fonden giver historisk beløb til dansk landbrugsforskning: »Skal bane vejen for den næste grønne revolution«
13 juni 2019

Verdens fødevareproduktion står over for enorme udfordringer inden for de næste årtier, og det stiller nye krav til landbrugets produktivitet.

Derfor har Novo Nordisk Fonden valgt at støtte et nyt dansk og amerikansk forskningsprojekt inden for landbrug med 203 mio. kr, skriver fonden i en pressemeddelelse.

Bevillingen er den hidtil største enkeltbevilling til et forskningsprojekt inden for landbrug i Danmark.

LÆS OGSÅ: Landbrug: Forskere bruger gamle metoder mod nye problemer

Frem mod 2050 skal yderligere 2 milliarder mennesker brødfødes. Kombineret med stigende indkomster forventer FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), at efterspørgslen på fødevarer vil stige med ca. 50 procent.

Disse udfordringer er udgangspunktet for det dansk og amerikansk forskningsprojekt Collaborative Crop Resilience Program (CCRP), der vil løbe de næste 6 år.

»Målet er at skabe et mere effektivt og bæredygtigt landbrug og bane vejen for den næste grønne revolution,« siger Claus Felby, chef for Novo Nordisk Fondens afdeling for 'Life science forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien', i pressemeddelelsen.

LÆS OGSÅ: Forsker vil aflive myter: Den virkelige nøgle til at brødføde verden er sund jord

CCRP er en helt ny tilgang til at videreudvikle landbruget, hvor det ikke er afgrøderne, men mikroorganismerne omkring dem, der skal under lup.

Konkret handler det om at se på op mod 1.000 forskellige bakterier og analysere, hvordan de interagerer med en afgrøde.

Denne nye viden om forholdet mellem planter og bakterier vil gøre det muligt at forbedre eksisterende afgrøder og på længere sigt skabe en langt mere bæredygtig landbrugsproduktion.

Forskningsområdet er vokset frem de seneste årtier, men det er først nu, at de nødvendige værktøjer til at bedrive forskningen er blevet tilgængelige.

LÆS OGSÅ: Gennembrud: Sådan kan landbruget gøde mindre

Projektet kombinerer forskellige ekspertiser inden for landbrugsforskning og biologisk forskning og består af tre delprojekter:

  • MATRIX vil fokusere på de mange, men i ringe grad studerede interaktioner mellem planter og mikrober over jorden.

  • INTERACT vil fokusere på de gensidigt fordelagtige interaktioner mellem planter og mikrober under jorden.

  • InRoot vil skabe viden og værktøjer til videnskabeligt baseret udvikling af nye afgrøder og tilhørende mikrobielle interventioner.

LÆS OGSÅ: Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

CCRP gennemføres af forskere fra Københavns Universitet, North Carolina State University, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet udfører offentlig forskning, og det vil sige, at den viden, der skabes, vil være tilgængelig for alle. Andre kan dermed arbejde videre med den første basisviden og skabe ny viden og løsninger med udgangspunkt i dette.

Projektet gennemføres på forsøgsmarker, primært i Danmark og i North Carolina, USA.

LÆS OGSÅ: Vi har avlet egoistiske planter i flere tusinde år

LÆS OGSÅ: Dansk landbrug kan producere sig ud af miljøproblemer

fghs

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.