Milliondyr grundforskning i gammel hestestald
De gamle staldbygninger på Charlottenlund Slot er ikke ligefrem bygget med forskning for øje – men hvad gør det, når man har en asiat, sort maling og tre frysecontainere til rådighed?

Kom med et kig indenfor på Centre for Ocean Life. (Video: Kristian Højgaard Nielsen, Videnskab.dk)

Kom med et kig indenfor på Centre for Ocean Life. (Video: Kristian Højgaard Nielsen, Videnskab.dk)

Et lille badeværelse er ombygget til laboratorium med mikroskoper og højhastighedskameraer.

Hvor prustende hingste tidligere stod tøjret, står nu tre monstrøse frysecontainere med kolber, reagensglas og hjemmedyrkede kulturer af mikroorganismer.

Langs væggene er stablet et virvar af papkasser med håndskrevne labels, og vil man op på første sal, foregår transporten via en smal, snørklet og minimalt oplyst trappeopgang.

»Vi befinder os i tidligere staldbygninger, som er fredede og helt uhensigtsmæssige som laboratorier, men her har vi overlevet længe. Jo ringere fysiske faciliteter, jo mere må man bruge sin fantasi og kreative evner,« siger professor Thomas Kiørboe, som er forskningsleder ved centret Centre for Ocean Life, der hører under DTU Aqua og er et såkaldt 'centre of excellence'.

Forskning uden (indlysende) anvendelse

For nylig publicerede Thomas Kiørboe og nogle kollegaer et globalt kort, hvor de beskrev en række fællestræk for vandlopper.

Ikke fordi det giver nogle særlige anvendelsesmuligheder, som vi ikke havde før, men slet og ret fordi de mener, at det er en lettere måde at anskue verden på end det gamle artsbegreb.

Det kan du læse mere om i artiklen 'Danske forskere gør op med darwinistisk tradition'.

Her, i den gamle hestestald 'Kavalergården' på Charlottenlund Slot, bedrives forskning i verdensklasse.

LÆS OGSÅ: Han forsker for at gøre en forskel

Ingen direkte anvendelse her og nu

På Centre for Ocean Life forsker biologer, fysikere, kemikere og matematikere i havets økosystemer. Hovedformålet med centret er at opnå en fundamental forståelse for marine økosystemer og på den baggrund blive i stand til at lave forudsigelser. Blandt andet for, hvordan livet i havet vil reagere på klimaforandringer.

Mellem linjerne i dét formål ligger også en af præmisserne for centrets forskning; at resultaterne ikke kalder på en direkte anvendelse her og nu. Ingen tuberkulosevaccine, der kan sættes på markedet til næste år, og ingen teknologiske dimsedutter, som kan vinde den næste store krig. Derimod en dybtfølt interesse for havet og dets bestanddele.

»Kimen til vores arbejde er en grundlæggende nysgerrighed. På sigt skal det sættes på formler og dernæst føre til modeller, som kan bruges til forudsigelser; men lige nu og her er det fascination, der driver værket. Jeg synes for eksempel, at mikroorganismer under lup er noget af det smukkeste, der findes,« fortæller Thomas Kiørboe.

LÆS OGSÅ: Tag et smugkig på verdens mikroskopiske vidundere

Havnede i hestestalden ved et tilfælde

Det ville være løgn at påstå, at der er en dybere mening med, at Centre for Ocean Life befinder sig i de gamle hestestalde på Charlottenlund Slot. Faktisk var det et tilfælde, der i sin tid førte til, at Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser og sekretariatet for Det Internationale Havundersøgelsesråd havnede her.

Slottet havde på daværende tidspunkt stået tomt i 10 år, de kongelige anvendte det ikke længere som sommerresidens, og de tomme kvadratmeter havde ingen umiddelbare anvendelsesmuligheder.

Da Fiskeriundersøgelserne i 1936 meldte sig under fanerne som lokalesøgende, blev det hurtigt besluttet, at slottet skulle huse forskningsfaciliteter.

Selve Kavalergården overtog Fiskeriundersøgelserne, som senere har skiftet navn til DTU Aqua, i 1975, og i 2012 blev Centre for Ocean Life oprettet med en bevilling fra den private, almennyttige Villum fonden.

LÆS OGSÅ: Mætte tobis-fisk svømmer i længere tid

Kavalergården Charlottenlund Slot Centre for Ocean Life DTU aqua

Kavalergården er navnet for de bygninger, der engang fungerede som hestestalde på Charlottenlund Slot.

Vandloppe klistret fast på asiathår

Det giver rigtignok nogle udfordringer at bedrive forskning i gamle fredede lokaler, som på ingen måde er bygget med forskning for øje. Men det er tydeligt at se, at det ikke er noget, forskerne ved Centre for Ocean Life lader sig begrænse af i hverdagen.

Hvad skal vi med grundforskning?


Videnskab.dk tager dig med helt ind i maskinrummet af grundforskningen og finder ud af:

  • hvad skattekronerne går til,
  • hvilke projekter der bliver lavet,
  • hvem der står bag og
  • hvad vi historisk set har fået ud af grundforskning.

Læs også: Hvad er grundforskning?

Tag eksempelvis det gamle badeværelse, der er omdannet til laboratorie; væggene har forskerne selv malet sorte, fordi de laserstråler, som er nødvendige for at se mikroorganismer under mikroskop, ellers ville være skadelige.

Computeren, som viser højhastighedskameraernes 2.000 billeder i sekundet, er placeret i en lille gang, som også leder videre til et egentligt badeværelse. Og på computerskærmen spræller en vandloppe febrilsk, alt imens dens krop er klistret fast på et hår fra en af de ph.d.-studerende.

Jiayi Xu, som hun hedder, har frivilligt doneret sit hår, fordi asiaters hår er både tyndere og stærkere end skandinavers.

LÆS OGSÅ: Hvorfor har asiater skæve øjne?

Frihed til at forske

Det er dog ikke kun omgivelserne, der poder kreativiteten, fortæller Thomas Kiørboe, men også den filosofi, centrets bevilling er givet på baggrund af.

Der ligger ikke meget andet end en hovedidé og nogle overordnede beskrivelser af centrets aktiviteter til grund for den pose penge, Villum fonden i sin tid gav Centre for Ocean Life til at forske i havets økosystemer.

»Vi giver forskerne frihed til at udfolde sig, for vi har tillid til, at de bruger deres bevillinger rigtigt. De fleste forskere vil gerne lave noget, der er til gavn for samfundet, og jeg er ret sikker på, at det kommer helt af sig selv, hvis de har talent og begejstring for det, de laver,« sagde forskningsdirektøren fra Villum fonden, Thomas Sinkjær, for nyligt i forbindelse med en anden artikel på Videnskab.dk.

Og friheden er til at tage og føle på, fortæller centerleder Thomas Kiørboe.

»Det giver en højere grad af frihed og en større mulighed for kreativitet, fordi man ikke er bundet af at levere et bestemt produkt til en bestemt dato. Så kan man i højere grad afsøge forskellige felter og være langt mere åben over for, at noget giver noget, andet gør ikke … Og det er okay,« siger han.

Centrets bevilling udløber

I 2017 udløber bevillingen for Centre for Ocean Life, som til den tid har eksisteret i 5 år.

Thomas Kiørboe er som centerleder blevet opfordret til at sende en forlængelsesansøgning, men regner ikke alene af den grund med at få lov at fortsætte centret.

»Private fonde løber større risici«

Der findes over 40 af de såkaldte 'grundforskningscentre' i Danmark, men disse er – i modsætning til Ocean Life-centret – støttet af Danmarks Grundforskningsfond, som er oprettet af staten og uddeler offentlige midler til alle fagområder.

De fleste private fonde lægger ikke skjul på, at nogle forskningsområder har mere interesse end andre. Til gengæld tør de løbe lidt større risici inden for de områder end de offentlige, mener Thomas Kiørboe.

»Fonde som Villum fonden vil gerne støtte projekter, som har svært ved at få støtte andre steder, fordi der er høj risiko for, at det ikke bliver til noget – mens der omvendt er en stor gevinst, hvis det lykkes. Det kaldes 'high risk, high gain',« siger han og fortsætter:

»På vores center er ambitionen for eksempel konkret inden for de næste fem år at få lavet en global model, som inkluderer alt fra planteplankton til og med zooplankton og måske fisk. En model, som integrerer flere trofiske niveauer, baseret på principper om nøgletræk, samt en beskrivelse af havstrømme. Om vi kan nå det inden for de næste fem år, kan vi ikke sige med sikkerhed – men der er meget at hente, hvis og forhåbentlig når det lykkes.«

LÆS OGSÅ: 'Grundforskningsfonden er som FC Barcelona'

Centre for ocean life grundforskning dtu aqua

En af de opfindsomme løsninger, forskerne selv har kreeret i en frysecontainer i den gamle stald. (Foto: Kristian Højgaard Nielsen, Videnskab.dk)

Grundforskning er motoren i anvendt forskning

Snart starter et nyt kapitel i Centre for Ocean Life, idet omgivelserne på Kavalergården skal skiftes ud med nybyggede lokaler hos DTU Aqua i Lyngby. Til den tid er det formentlig slut med hjemmestrikkede løsninger, som den der ses på billedet herover.

Men grundforskningen i havet fortsætter, og kreativiteten tager forskerne med sig. Lige så længe der bliver bevilget penge til det, siger Thomas Kiørboe, som krydser fingre for en forlængelse af centrets bevilling, der har officiel udgang i 2017. 

»Vil man have anvendt forskning, skal man også have noget forskning at anvende. Grundforskning er motoren i al den anvendte forskning. Uden grundforskningen ville den anvendte forskning hurtigt tørre ud.«

LÆS OGSÅ: Hvad er grundforskning?

Kavalergården og havforskerne
Charlottenlund Slot

Charlottenlund Slot var oprindeligt sommerresidens for de kongelige - indtil Danmarks Fiskeriundersøgelser flyttede ind i 1936. Kavalergården blev dog først overtaget senere. (Foto: kulturvision-charlottenlund.dk)

Lokalerne var oprindeligt hestestalde, som hørte til den kongelige families sommerresidens på Charlottenlund Slot. Bygningen er opført i 1844 og blev ombygget som staldbygning af Ferdinand Meldahl i 1883.

De kongelige boede på slottet, primært som sommerresidens, frem til Enkedronning Lovisas død i 1926.

De efterfølgende 10 år stod slottet tomt, indtil Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser (nu DTU Aqua) og sekretariatet for Det Internationale Havundersøgelsesråd flyttede ind i 1936.

Kavalergården fungerede som museumsbygning for Danmarks Akvarium frem til 1975, hvor ’Havforureningslaboratoriet’ blev oprettet. Laboratoriet havde blandt andet til opgave at registrere miljøforholdene i Kattegat.

Laboratoriet var i første omgang tænkt som en del af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, men blev senere hen del af Miljøministeriet. I 1989 flyttede laboratoriet, men Danmarks Fiskeriundersøgelser, som i 2008 skiftede navn til DTU Aqua, blev boende.

I 2012 blev Centre for Ocean Life oprettet som et centre of excellence i Kavalergården.

Kilde: Thomas Kiørboe og Lillian Andersen, DTU Aqua

The Velux Foundations
Forsker hånd pipette

Villum fonden forventer at uddele 450 millioner kroner til grundforskning i 2016. (Foto: Shutterstock)

De private, almennyttige fonde Villum fonden og Velux fonden, som tilsammen udgør The Velux Foundations, støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning, humanvidenskabelig forskning, aldringsforskning og øjenforskning. På sin hjemmeside skriver fondene, at de støtter »grundlagsskabende, 'nysgerrighedsdrevet' teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optaget af.«

Målet er »at skabe forskning i verdensklasse med forankring i de danske universiteter og forskningsinstitutioner.«

Tilsammen forventer Villum fonden at uddele 450 millioner kroner i 2016, hvilket svarer til budgettet for Danmarks Grundforskningsfond. Fonden er blandt de 10 største bidragsydere til teknisk og naturvidenskabelig forskning i Europa.

Kilde: veluxfoundations.dk

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk