Medier slog falsk alarm: »Myggeinvasion« kom aldrig
Tidligere på sommeren citerede danske medier eksperter for, at vi ville få mange flere myg end normalt i slutningen af juli og august. Men myggene kom aldrig, og det er ifølge forskere nærmest umuligt at forudsige den slags.
myggeplage myg invasion sværm regn skybrud sommer 2017

Danske medier proklamerede i starten af juli, at en kæmpe myggeplage var på vej. Men hvor er den? (Foto: Shutterstock)

Danske medier proklamerede i starten af juli, at en kæmpe myggeplage var på vej. Men hvor er den? (Foto: Shutterstock)

Den er sikker hvert år: 

Når vi nærmer os sommeren og agurketiden, begynder insekthistorierne at fylde de danske medier. Hvepse, skovflåter, myg og andre plager får en tur i møllen, og eksperter får til opgave at forudsige, hvor stor plagen bliver.

Historien kort
 • På trods af massive regnskyl har danskerne været forskånet for den myggeinvasion, som flere medier advarede om tidligere på sommeren.
 • Ifølge danske forskere er det en næsten umulig opgave, når journalister vil have dem til at forudsige myggeplagen.
 • Regnvejr og varme kan give gode levevilkår for myggene, men det er langt fra en garanti for en myggeplage.

I år var ingen undtagelse.

I starten af juli skrev dr.dk og tv2.dk artikler med overskrifterne ’Forsker: Myggeplage kan ramme Danmark om tre uger’ og ’En kæmpe bølge af myg er på vej’, hvori eksperter forudså, at der ville komme mange myg i slutningen af juli og starten af august.

Forudsigelserne byggede blandt andet på forsommerens mange regnskyl, der kan give gode yngleforhold for myggene, som lægger æg i søer og vandhuller.

24. juli fulgte dr.dk op med en artikel om, at forudsigelserne om »sommerens myggeinvasion« så ud til at holde stik.

Det gjorde de bare ikke.

På hjemmesiden myggetal.dk opgør forskere fra DTU hver uge udbredelsen af myg i Danmark, og ifølge tallene har de stikkende plageånder fyldt forsvindende lidt i det danske sommerlandskab (se grafen).

myggeplage myggetal

Graf over myggeplagen i Danmark fra 2011 til i dag. Den viser, hvor mange stikmyg der i gennemsnit fanges på målestationer i Danmark. Den røde stiplede linje, der repræsenterer 2017, illustrerer, at årets sommer har været meget fredelig. (Graf: Myggetal.dk)

Forsker: Ingen ved, om det bliver et stort myggeår

Hvorfor holdt forudsigelserne ikke? Ifølge Rene Bødker, der er epidemiolog ved Veterinærinstituttet på DTU og en af de forskere, der opdaterer myggetal.dk, er forklaringen simpel:

Det er næsten umuligt at forudsige myggeplagen.

Stor forskel på myg
 • Myg er en gruppe af insekter, der omfatter cirka 20 familier.
 • En af familierne er stikmyg, der omfatter ca. 3.500 arter på verdensplan, hvoraf 30 findes i Danmark.
 • De fleste stikmyg stikker og suger blod fra mennesker, men der er stor indbyrdes forskel på arterne. Nogle lever i skove, mens andre trives på enge eller i sumpområder.

»Sandheden er, at ingen ved, om det bliver et stort myggeår. Vi har mange forskellige myggearter i Danmark, og nogle kan lide én slags vejr, mens andre kan lide et andet. Desuden er der store geografiske forskelle på nedbøren, og på hvor de forskellige myggearter lever, så man kan umuligt komme med generelle forudsigelser om myggeplagen,« siger han.

Rene Bødker er ellers selv citeret på tv2.dk for at forudsige en stigning i antallet af myg, men han mener ikke selv, at han har været så klar i mælet.

»Det, jeg sagde, var, at vi ikke begiver os ud i at gætte, og at det er derfor, vi måler antallet hver uge. Og så sagde jeg, at vi i 2011 havde en eksplosion af myg efter et skybrud, men at det ikke er en garanti for, at det samme sker i år,« siger Rene Bødker.

strandmyg myggeplage myggetal

Myg findes i mange arter, der trives i forskellige områder. Her strandmyggen, der er almindelig i Danmark nær strandenge, hvor de lægger æg i vandpytter. (Foto: Hans Hillewaert)

Regnskyl fører ikke altid til en myggeeksplosion

Store mængder nedbør, som i 2011, kan ifølge forskeren give gunstige vilkår for myggene, hvis det skaber små søer i landskabet, hvor myggene kan lægge massevis af æg. Men en regnfuld sommer er ikke nødvendigvis ensbetydende med flere myg.

»I år har vi fået meget regn, men myggetallet er stadig lavt. Det kan der være flere årsager til,« forklarer Rene Bødker:

 1. For det første skal der rigtig meget regn til, før det gør en forskel. Det var formentlig det, der førte til myggeeksplosionen i 2011.
 2. For det andet skal der være høje temperaturer, da det forkorter myggelarvernes udviklingstid og forbedrer myggenes levevilkår.
 3. Og for det tredje skal forholdene op til sommeren være gunstige, så der er mange myg til at lægge æg, når sommeren kommer.

»Det er et meget komplekst samspil af forskellige elementer, der afgør antallet af myg, og vi ved slet ikke nok om dem til at kunne forudsige myggeplagen,« siger Rene Bødker.

En uventet kølig sommer

På både dr.dk og tv2.dk bad man lektor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum om at forudsige myggeplagen.

»Myggesæsonen er kommet lidt sent i gang, men alle betingelser er nu optimale, så vi forventer, at om cirka tre uger vil der komme en stor bølge med myg,« udtalte han til tv2.dk 3. juli.

»Jeg tog fejl, og det hænger formentlig sammen med, at sommeren har været køligere, end jeg regnede med dengang,« siger Thomas Pape til Videnskab.dk.

myggeplage myg invasion sværm regn skybrud sommer 2017

Antallet af myg afhænger af et meget komplekst samspil af forskellige elementer, hvilket gør det umuligt at forudsige myggeplager. Men i fremtiden bliver det nemmere. (Foto: Shutterstock)

Medier er på jagt efter skarpe forudsigelser

Han mener ikke, at han er fejlciteret, men at journalister har en tendens til at jagte de skarpe citater.

»Jeg er meget forsigtig med at komme med forudsigelser, men journalister vil gerne have et konkret svar, og de er gode til at presse på for at få dem. Vi forskere kan godt formulere os i gummivendinger med en masse forbehold, men det egner sig ikke godt til nyheder på nettet, og derfor kommer udtalelserne til at fremstå mere kategoriske, end de er tiltænkt,« siger Thomas Pape.

Han mener ikke, medierne er for ivrige for at få gode citater.

En myg kan lægge 200 æg
 • Myg lægger æg i både permanente og midlertidige vandhuller, hvor en enkelt myg kan lægge op til 200 æg.
 • De fleste æg udklækkes inden for to døgn, men nogle arter kan overleve i æggestadiet i flere sæsoner, hvis ikke klimaet tillader æggene at klække.
 • Ud af æggene kommer myggelarver, som lever i vand. Derefter forpuppes de og udvikler sig til voksne myg.
 • Mygs samlede levetid varierer meget fra art til art - fra få dage til omkring en måned.

»Det ligger i journalistens metier, at han skal få os forskere til at komme med nyhedsværdige udtalelser. Det er helt naturligt. Vi har endnu ikke ressourcer til at komme med evidensbaserede forudsigelser om myggeplagen, så ofte bliver det bare personlige bud,« siger han.

I fremtiden kan myggeinvasioner bedre forudsiges

På spørgsmålet om, hvad lektoren har tænkt sig at gøre, når medierne ringer ham op næste år, svarer han:

»Den forudsigelse, jeg kom med i år, holdt ikke stik. Nu har jeg lært, at en meget regnfuld forsommer overhovedet ikke er en kraftig indikation af, at vi får en opblomstring af myg. Det er oplagt, at jeg vil være mere forsigtig næste gang.«

Han mener dog, at man snart vil blive bedre til at forudsige myggeplagen.

»Nu har vi siden 2011 kunnet følge med i myggeplagen på myggetal.dk, og med tiden får vi så meget data, at vi kan begynde at sammenligne tallene med vejrforholdene og derved forhåbentlig give nogle mere præcise bud, når journalisterne efterspørger forudsigelser,« siger Thomas Pape.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.