Mærkværdige natur: Derfor former disse bikuber sig som krystalspiraler
spiral bi bistade yngeltavle matematik algoritme

Man skulle næsten tro, at bierne er uddannede arkitekter, når man ser deres smukke spiralbo (Foto: Tim Heard)

Man skulle næsten tro, at bierne er uddannede arkitekter, når man ser deres smukke spiralbo (Foto: Tim Heard)

Kilde: 
24 juli 2020

Australske bier bygger deres bo, så de ligner snoede trapper.

Eller, egentlig er det nærmere deres vuggestuer.

I de såkaldte ’yngeltavler’, som strukturen kaldes blandt bientusiaster, findes små, cirkulære celler, hvor bidronningen lægger sine æg. Når en arbejdsbi er færdig med at bygge en celle, fortsætter de udad og opad.

Spiralmønstret kan nå at blive 20 etager højt, ifølge LiveScience, hvor Videnskab.dk har fundet historien.

Det helt bemærkelsesværdige ved de australske bier (Tetragonula) er altså, at de virker til at have et helt særligt, kreativt gen, der gør deres yngeltavler ekstra smukke.

Og nu ved forskerne hvorfor. Forklaringen findes i tidsskriftet Journal of the Royal Society Interface – og her:

»Disse bosteder følger de samme, simple regler, der får krystaller til at gro i spiralmønstre,« fortæller studiet medforfatter Julyan Cartwright til Livescience.

Han er forsker ved Spanish National Research Council og undersøger matematiske mønstrer i naturen.

»Hver bi følger en algoritme.«

Forskerne nåede frem til den simple algoritme ved at lave deres egen computerversion af Tegragonulaen.

De gav den digitale bi nogle helt simple regler, den skulle følge.

Bierne kunne tilføje celler til kanten af én af yngeltavlens etager, lidt højere end nabocellen – eller den kunne bygge en ny celle ovenpå en gammel, så længe den var nogenlunde ligeså høj som cellen ved siden af.

Og så skulle det nye lag bygges med en vis afstand til kanten, så radiussen blev lidt mindre.

På den måde opstod spiralformen.

»Vi fandt ud af, at bierne ikke behøvede en [arkitektonisk] plan. De er bare skabt med nogle meget simple regler,« fortæller Cartwright til LiveScience.

tkt

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.