Koldere klima giver større kroppe - også hos mennesker
menneske krop størrelse klima koldt hjerne bergmanns regel

Et tydeligt mønster i menneskets udvikling er, at vores kroppe og hjerner er blevet større med tiden. (Foto: Shutterstock)

Et tydeligt mønster i menneskets udvikling er, at vores kroppe og hjerner er blevet større med tiden. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
09 juli 2021

Moderne mennesker, Homo sapiens, er meget større end tidligere menneskearter og har hjerner, som er tre gange større end de tidlige menneskearter, som levede for 1 million år siden.

Årsagen til denne udvikling har længe været omdiskuteret og omfatter sandsynligvis mange forskellige faktorer, men klimaet lader til at være en drivende kraft for kroppens vækst ifølge et nyt multidisciplinært studie.

Det skriver The Guardian.

Sammenhængen mellem kropsstørrelse og klima, kaldet Bergmanns regel, har længe været observeret hos fugle og pattedyr, hvor eksempelvis isbjørnen vejer meget mere end dens brunbjørnslægtninge længere sydpå.

Bergmanns regel lyder ifølge lex.dk, at større kroppe skaber mere varme, men ikke mister varmen i tilsvarende grad, fordi »hos store dyr er overfladen lille i forhold til rumfanget og varmetabet til omgivelserne derfor ringe.«

Om det samme har gjort sig gældende for mennesker, har dog ikke været fastslået før.

Men nu har forskere fundet en klar sammenhæng mellem krop og klima ved at se på mere end 300 fossiler fra Homo-slægten, som de sammenlignede med klimamodeller, der går 1 million år tilbage, for at etablere hvordan klimafaktorer som for eksempel temperatur og nedbør har set ud for de forskellige fortidsmennesker.

»Det er ikke totalt overraskende, men det er interessant at se, at vores evolution ikke er så anderledes end andre pattedyrs i dette henseende,« fortæller evolutionsforsker Nick Longrich, som ikke var involveret i studiet, til The Guardian.

»Vi står overfor lignende problemer, når det kommer til at få og tabe varme, så vi lader til at have udviklet os på tilsvarende vis.«

Hvad så med de nuværende klimaforandringer?

Temperaturerne her på Jorden stiger i disse år som følge af menneskeskabte klimaforandringer.

Men det betyder ikke, at vi skal frygte for skrumpende kroppe i morgen. Dels spiller mange faktorer ind på kropsstørrelse, og dels foregår evolutionen over mange, mange generationer.

Det kan tage tusindvis af år med vedblivende varmere temperaturer, før menneskekroppen ville have ændret sig som reaktion på klimaet, og selv i det tilfælde vil ændringerne være små - omkring et kilogram per to graders opvarmning.

Det forklarer Andrea Manica, der forsker ved University of Cambridge og er en del af forskergruppen bag studiet, over for det amerikanske medie NPR.

Studiet påviste til gengæld ingen sammenhæng mellem klima og hjernestørrelse, skriver The Guardian.

Hjernens størrelse i stedet påvirket af andre faktorer såsom klimastabilitet, hvilket giver større madmæssig sikkerhed, der kan sikre vores energisultne hjerne de kalorier, den skal bruge.

Forskerne mener dog, at der er langt flere faktorer end blot klima, som kan spille ind, og som andre studier i fremtiden bør inddrage og undersøge nærmere.

Studiet er netop udgivet i tidsskriftet Nature Communications.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.