Kig op i juni: Vidste du, at Plutos himmel er blå?
Ønsker vi en god og mørk stjernehimmel med masser af stjerner, så kan ønsket opfyldes på den sydlige halvkugle, hvor det nu er vinter – men vi kan også bruge fantasien og tage langt ud i rummet.
Kig op juni Stubberne Pluto blå himmel

Henrik og Helle Stub skriver fast om astronomi og rummet for Videnskab.dk. Rejs med dem til Pluto i denne artikel, hvor du også kan besøge andre steder i universet med helt andre stjernehimle end vores egen. (Illustration: Thøger Junker/ Shutterstock) 

Henrik og Helle Stub skriver fast om astronomi og rummet for Videnskab.dk. Rejs med dem til Pluto i denne artikel, hvor du også kan besøge andre steder i universet med helt andre stjernehimle end vores egen. (Illustration: Thøger Junker/ Shutterstock) 

Juni er som bekendt den første sommermåned, og det betyder lyse nætter, som gør det vanskeligt at studere nattehimlen.

Vi må nøjes med de klareste stjernebilleder, men vi har dog Karlsvognen, Cassiopeia med sin karakteristiske W-form og naturligvis sommertrekanten, som ganske vist ikke er et stjernebillede, men til gengæld let at finde på himlen.

Denne måneds mangel på gode stjernehimle at skrive om tager os først langt ud i universet.

Serien Kig op!

'Kig op!' giver dig hver måned en oversigt over de vigtigste astronomiske begivenheder på himlen og ude i rummet.

Følg også med i serien 'Rumfarten', der hver måned zoomer ind på, hvad der sker indenfor rumfarten netop nu.

Første del af 'Rumfarten' udkom i maj:

Rumfarten i maj: Marshelikopter er coronaramt, og SpaceX sender astronauter til ISS 

Andre steder end på Jorden forholder det sig nemlig helt anderledes. Her bliver natten aldrig mørk, fordi mange nære stjerner oplyser de fremmede nattehimle.

Vores egen nattehimmel er til gengæld truet af genskinnet fra mange tusinde nye internetsatellitter, særligt Elon Musks 'Starlink'. Det er dem, som du måske har set som et 'tog' af satelitter på nattehimlen i marts og april. 

Men måske er der grund til at håbe, at rummanden kan finde en måde at sikre astronomernes udsyn.

Til slut i artiklen rejser vi til Pluto, der af alle ting har en flot, blå himmel. 

Venus' sommerplaner

Venus er nu blevet til morgenstjerne, men den står lavt på himlen.

Venus er i nedre konjunktion med Solen (det vil sige, at planeten er mellem Jorden og Solen) 3. juni, hvor den altså ses i samme retning som Solen.

I løbet af juni kommer Venus gradvist hen på morgenhimlen, men vi skal til slutningen af måneden, før den står op så meget før Solen, at den bliver let at se.

Til gengæld er Jupiter, Saturn og Mars oppe før Solen i hele juni.

Men i betragtning af den tidlige solopgang, er det nok mest et syn for dem, som er ude og sværme i sommernatten.

Om artiklens forfattere

Helle og Henrik Stub er begge cand.scient'er fra Københavns Universitet i astronomi, fysik og matematik.

I snart 50 år har parret beskæftiget sig med at formidle astronomi og rumfart gennem radio, fjernsyn, bøger og foredrag og kurser.

De står bag bogen 'Det levende Univers' og skriver om aktuelle astronomiske begivenheder for Videnskab.dk, hvor de går under kælenavnet 'Stubberne'.

Sommersolhverv

Lørdag 20. juni er det sommersolhverv, og dermed årets længste dag.

Når Solen kulminerer på himlen, står den omkring 57 grader over horisonten, lidt afhængigt af hvor vi befinder os i Danmark.

Til sammenligning er Solens kulminationshøjde kun omkring 10 grader ved vintersolhverv.

Måneformørkelse

5. juni er der en måneformørkelse. En måneformørkelse opstår, når Månen kommer ind i Jordens skygge. 

Men da Månen 5. juni kun kommer ind i Jordens halvskygge, er der i realiteten ikke noget at se. (Det er kun i kerneskyggen, at der opstår 'blodmåne', hvor Månen fremstår rød - i halvskyggen vil den ligne sig selv - se illustrationen herunder.)

5. juni står Månen desuden meget lavt på himlen om aftenen, hvor formørkelsen finder sted.

måneformørkelse delvis halvskygge kerneskygge blodmåne

Denne grafik viser, hvordan måneformørkelser opstår. 5. juni kommer Månen kun ind i Jordens halvskygge, og derfor bliver Månen ikke rød. (Grafik: Shutterstock)

21. juni er der en ringformet solformørkelse, som måske kan være af interesse for dem, som opholder sig i Afrika eller det nordlige Indien nær Nepal.

Herhjemme er der intet at se.

Universets flotteste stjernehimmel

Der findes steder i Mælkevejen, hvor man kan opleve så mange stjerner på himlen, at man kan læse en bog alene ved stjernernes lys.

En sådan himmel kan man opleve i de såkaldt kugleformede stjernehobe, som rummer nogle af Mælkevejens ældste stjerner – de fleste mere end dobbelt så gamle som Solen.

Ingen af de stjerner man her ser på himlen, vil dog vise skiver, men de stærkest lysende kan dog med lethed kaste skygge.

At stjernerne ikke viser skiver betyder, at vi ser dem som lysprikker, præcis som vi ser stjernerne her fra Jorden. Vi skal faktisk ikke ret langt væk fra en stjerne, før den ikke kan ses som en skive.

Her fra Jorden ses Solen som en flot, gul skive, men set fra Saturn kun som en meget lille skive. Set fra Pluto er Solen blot en lysprik, altså en meget klar stjerne.

Stjernehobe

Som navnet antyder, har de kugleformede stjernehobe – normalt bare kaldet kuglehobe – form som en stor kugle af stjerner.

En sådan hob kan indeholde fra en halv million og op til 10 millioner stjerner, alle pakket sammen i et astronomisk set meget lille område.

omega centaury stjernehob

I den enorme stjernehoben Omega Centauri findes 10 millioner stjerne i en kugle, hvor der er 230 lysår fra den ene ende til den anden. I hobens midte er stjernerne kun 1/10 af et lysår fra hinanden. (Hubble/NASA/ESA)

Vi kender omkring 150 kuglehobe i Mælkevejen, og de fleste er meget langt borte.

Den nærmeste har en afstand på omkring 5.500 lysår fra Jorden.

Til sammenligning er afstanden fra os til den nærmeste stjerne bare fire lysår. Solen er otte lysminutter borte, og Pluto er seks lystimer borte, og det er jo næsten ingenting i forhold til afstanden til stjernerne.

Et andet eksempel på en kuglehob er '47 Tucanae', 13.000 lysår borte. Den har en diameter på kun 120 lysår, selv om den indeholder mindst en halv million stjerner.

I udkanten af hoben er gennemsnitsafstanden mellem stjernerne omkring 1 lysår, men inde nær centret af hoben måles afstandene mellem stjernerne ikke i lysår, men i lys-uger eller lysdøgn.

Til sammenligning kan nævnes, at afstanden ud til Pluto i vores solsystem er 6 lystimer, svarende til ¼ lysdøgn.

Godt, vi ikke bor i en kuglehob

Det er dog ikke sandsynligt, at der i kuglehobene findes planeter, hvor man kan opleve den fantastiske nattehimmel.

Nær centret af kuglehobene, hvor stjernetætheden er høj, vil der være mange tætte passager mellem stjernerne.

Hvis en stjerne har en planet, vil den hurtigt blive revet bort og slynget ud i rummet af tyngdekraften fra en anden stjerne, der kommer for tæt på.

Man har således beregnet, at en planet nær centret af '47 Tucanae' vil blive revet bort på mindre end 100 millioner år.

Så selv om vi ikke hos os har så mange stjerner på himlen, skal vi nu nok være glade for ikke at bo i en kuglehob.

Nyder aliens også stjernehimlen?

Det hjælper heller ikke meget at bo i udkanten af hoben, for normalt vil stjernernes bevægelse føre dem frem og tilbage gennem hobens centrum.

Men måske er der hist og her en enkelt heldig planet, der har klaret sig.

Hvis der bor nogen på planeten, kunne det være interessant at vide, hvordan de opfatter resten af universet.

Det må ikke mindst være utroligt vanskeligt at se det store univers, når himlen aldrig bliver helt mørk på grund af det mangefarvede lys fra de mange stjerner.

stjernehob stjernekluster alienhimmel

Hvis man er en alien, der bor i en stjernehob, kunne stjernehimlen måske se sådan her ud eller endnu vildere. (Illustration: NASA)

Får vi stjernehimlen tilbage?

Men nu tilbage til vores egne himmelstrøg.

Astronomer verden over har protesteret mod opsendelsen af tusinder af de såkaldte Starlink-satellitter, der skal give brugere over hele verden adgang til et hurtigt internet, også selv om man befinder sig midt ude i ødemarken.

De første er allerede opsendt, og nu har Elon Musk fra firmaet SpaceX, der opsender Starlink, tilsyneladende lyttet til protesterne.

Musk fortæller, at to ret simple ændringer kan gøre Starlink meget mindre synlige på stjernehimlen, således at vi ikke længere kommer til at opleve synet af snesevis af satellitter, den ene efter den anden, der bevæger sig i en jævn strøm hen over himlen.

starlink satelitter stjernehimlen forurening elon musk stacex

Man forstår godt, at astronomer nu er begyndt at gøre oprør over udsigten til op mod 26.000 satellitter som Starlink, for disse satellitter kan ikke undgå i alvorlig grad at komme til at genere astronomiske observationer. (Foto: Marco Langbroek via SatTrackBlog/ Space.com)

Reflektion fra Solen

Grundlæggende består en Starlink-satellit af en elektronikdel, hvorpå antennerne er monteret, samt et stort solpanel, der leverer strøm.

Det er sollys, reflekteret fra både elektronikdelen og især solpanelet, der gør satellitten synlig fra Jorden. 

Der er to metoder til at forhindre, at for meget lys reflekteres mod Jorden:

  • Man kan dreje satellitten, så kun lidt lys kastes tilbage mod Jorden.
     
  • man kan bruge en solskærm, der blokerer for sollyset.

SpaceX vil bruge begge metoder.

Satelliternes faser kaldes 'åben bog' og 'hajfinne'

Når satellitterne opsendes, går de først ind i en lav bane godt 300 kilometer oppe.

I løbet af nogle uger hæves banen ved hjælp af en ionmotor til den endelige højde på 550 kilometer over Jorden.

I den første fase stikker solpanelet fladt ud fra elektronikdelen. Man kalder denne tilstand for ’Open book’ (åben bog).

Her kan der tilbagekastes meget lys mod Jorden, men det problem søger SpaceX nu at løse ved at dreje satellitterne en smule, således at sollyset kun rammer kanten af solpanelerne, når banen hæves.

Det er ikke altid, det er muligt, men i langt de fleste tilfælde skulle det kunne lade sig gøre, selv om det kortvarigt går ud over strømforsyningen.

Når satellitterne er nået op i den endelige bane, drejes solpanelet, så det står vinkelret på elektronikdelen og derved kommer til at vende bort fra Jorden. Denne tilstand kaldes for ’Shark Fin’ (hajfinne).

Til gengæld vender antennerne mod Jorden, og da de er hvide for ikke at blive for varme, tilbagekaster de meget lys. Det er her, solskærmene kommer ind ved at forhindre, at for meget lys når antennerne.

Det er endnu uklart, hvor effektiv løsningen er.

Ingen lov beskytter stjernehimlen - endnu

Det største problem ved det hele er, at der er tale om en frivillig løsning, og at der endnu ikke er nogen lovgivning, der tvinger et privat firma til at gøre deres internetsatellitter så usynlige, at de ikke generer astronomiske observationer.

Netop denne mangel på lovgivning kan blive et enormt problem, efterhånden som stadigt flere firmaer melder sig med Internet-satellitter.

En mulighed kunne være, at UNESCO udvider begrebet ’verdensarv’ til ikke bare at omfatte særligt bevaringsværdige steder og bygninger her på Jorden, men også lader begreber som udsigt til himmelrummet og miljø indgå.

Men det er nok for meget forlangt, som verden ser ud i dag.

Vi mister verdens vindue

Den bedste kommentar til hele denne problemstilling er skrevet i Scientific American af astronomen Ronald Drimmel.

Han skriver i majnummeret:

»Indtil nu har den mørke himmel ikke haft brug for nogen beskyttelse. Himlen var udenfor den menneskelige rækkevidde og vores uhindrede vindue til universet.

»Den transcendente skønhed af en stjernefyldt himmel minder os om, som det gjorde hos vores forfædre, at vi og vores problemer er små, og at en del af dét, der gør os til mennesker, kan ligge i vores evne til at genkende og beundre vidundere og skønhed i et univers større end os – men som vi alligevel er en del af.«

»Brug af rummet som en fælles ressource, navnlig af satellitoperatører, bør ikke ødelægge vores eneste vindue i vores verden.«

»Da jeg voksede op i Montana, var der en konkurrence om at være den første, som fandt en bevægelig satellit blandt mylderet af stjerner på nattehimlen. Snart kan det blive en konkurrence om at genkende et stjernebillede bag en sværm af bevægelige lyspunkter.«

»Astronomien vil overleve, men jeg er meget mere bange for, at vi alle er ved at miste det, der engang inspirerede mig til at blive astronom.«

Himlen på Pluto

Vi slutter af med Pluto, der er en kold verden, langt fra Solen.

Solsystemet planeter

Solsystemets planeter (og Pluto). (Illustration: Shutterstock)

Temperaturen svinger normalt mellem minus 220 og minus 230 grader, og ved så lave temperaturer er de fleste luftarter frosne.

Alligevel fordamper der en smule kvælstof og metan fra den isdækkede overflade, og resultatet bliver en atmosfære 100.000 gange tyndere end Jordens.

Hvis vi stod på Pluto, ville vi ikke kunne se noget til atmosfæren – dertil er den for tynd.

Vi ville blot se en sort himmel, kun svagt oplyst af den fjerne sol, der, set fra Pluto, kun er en meget klar stjerne – men dog klar nok til at kunne kaste skygge.

En blå glorie i mørket

Det var derfor en overraskelse, at man på nogle af de sidste billeder, som rumsonden New Horizons sendte hjem fra Pluto i 2015, kunne se Plutos atmosfære som en blå glorie om planeten.

Forklaringen var dog den simple, at rumsonden er udstyret med et meget lysfølsomt kamera – den har med andre ord nattesyn.

Den blå farve skyldes, at Solens svage stråler kan skabe lidt kemi i den blanding af kvælstof og metan, som Plutos atmosfære består af.

UV-stråling fra Solen kan få de to luftarter til at reagere med hinanden og danne ret komplekse organiske molekyler kaldet tholiner.

plutos blå glorie atmosfære blue horizon

 New Horizons billede af Plutos glorie ligner noget fra en anden verden. (Foto: NASA/JHUAPL/SwRI)

Derfor er Plutos himmel blå

I sig selv er tholiner rødlige eller grå, men molekylerne kan sprede Solens lys. 

Ifølge naturlovene spredes blåt lys meget mere end rødt lys.

Derfor bliver himlen blå – af nøjagtigt samme grund som Jordens himmel er blå. Det kan du læse mere om i artiklen Hvorfor er himlen blå?

På Pluto falder tholinerne i øvrigt ned og farver selve overfladen rødlig.

Nye målinger tyder desuden på, at atmosfæren er ret robust. Pluto har en aflang bane og er nu på vej længere ud i Solsystemet, hvor temperaturen er lavere.

Tidligere har man regnet med, at det ville blive så koldt, at atmosfæren simpelthen ville fryse til is og forsvinde, men nye observationer foretaget her fra Jorden tyder på, at Pluto måske vil beholde sin atmosfære, også når den er længst borte fra Solen.

Du kan til sammenligning med Plutos atmosfære se Jordens atmosfære i denne smukke video fra NASA, som vi har skrevet om i artiklen Vild video: Se NASA's smukke visualisering af atmosfæren:

Visualiseringen bygger på data fra NASA's satellitter, kombineret med computersimulerede matematiske modeller. Du kan se farvekoderne i bunden af videoen. Røgen er hvid, havsalten er blå og støvet brunt. (Video: Matthew R. Radcliff (USRA) mfl.) 

 

 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk