Forskere: Grise kan være optimister og pessimister
Kilde: 
17 november 2016

Det er ikke kun mennesker, der kan være optimistiske og pessimistiske. Det kan grise også. Det skriver latimes.com.

Forskere har fundet ud af, at det komplekse samspil mellem personlighed og humør spiller en langt større rolle hos grise end antaget - noget man kun troede gjaldt for mennesker.

Til studiet har forskerne set på humør og personlighed i 36 tamme grise. Forskerne testede bl.a., om grisene var i stand til at genkende en skål med lækre chokolader (svarende til noget positivt) fremfor en skål med bitre kaffebønner (svarende til noget negativt). De to skåle var placeret i hvert deres hjørne, og imellem de to skåle satte forskerne flere skåle, nogle med belønninger i, andre uden.

Denne test lavede forskerne med grisene i to forskellige rammer: En almindelig stald og en mere 'luksuriøs' en af slagsen. De to staldes indretning var ens, men den luksuriøse udgave havde mere plads og mere halm. Og det påvirkede grisenes adfærd. 

Grisene med en proaktiv (optimistisk) personlighed undersøgte mest skålene i midten, selv om de ikke var sikre på, at det ville udløse en godbid. Staldens udstyr påvirkede ikke deres humør eller optimisme.

Grisene med en reaktiv (pessimistisk) personlighed var derimod mere påvirkede af, om de boede i den almindelige stald eller den luksuriøse. Når de boede i den almindelige stald, var de mere pessimistiske omkring, at de ville finde chokolade i de midterste skåle. Men når de boede i den gode stald, var de mere optimistiske, og staldens udstyr lod til at muntre dem op.

»Resultaterne viser, at bedømmelse af dyr er sammenlignelig med mennesker,« skriver forskerne om deres studie ifølge latimes.com og fortsætter:

»Hvis man tager højde for dyrenes forskellige personligheder, kan man reducere nogle af de uforklarlige resultater, når man laver kognitive tests. Resultaterne vil dermed blive mere konsistente,« skriver forskerne ifølge latimes.com.

Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

aml

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.