Forskere fra Københavns Universitet er stødt på nyt permafrostmysterie
Du har måske hørt, at den tøende permafrost frigiver store mængder af drivhusgasserne carbondioxid og metan. Men vidste du, at flere hundrede af andre klima-relevante gasser muligvis også bliver frigivet?
Permafrost flygtige gasser atmosfæren metan ozon frigiver udleder  VOC Volatile Organic Compounds aktivt lag effekt trafikudstødning bakterier mikrobiel kommunikation

Den tøende permafrost frigiver hundredevis af flygtige gasser, der samles under betegnelsen 'volatile organic compounds' (VOC). Spørgsmålet er, hvad det har af betydning for klimasituationen. (Foto: Klaus Kramshøj)

Den tøende permafrost frigiver hundredevis af flygtige gasser, der samles under betegnelsen 'volatile organic compounds' (VOC). Spørgsmålet er, hvad det har af betydning for klimasituationen. (Foto: Klaus Kramshøj)

Fugtig kælder. Sure sokker. Rådne æg. Dampende komøg.

Tro det eller ej, det er sådan, vores forskning lugter.

Vores forskningsarbejde har ført os på tværs af Europas arktiske region - fra Skandinaviens allernordligste landområder til flere forskellige steder i Grønland - hvor vi undersøgte den arktiske tundras udledning af en særlig gruppe flygtige gasser fra den tøende permafrost.

I forbindelse med en forskningsekspedition bemærkede vi en stærk og meget karakteristisk lugt, da vi hjalp vores kolleger med at bore ned i den frosne jord for at udvinde en permafrostkerne.

Lugten kan bedst beskrives som emmende kokasser blandet med den friske duft af regnvåd jord.

Stanken fik os til at tro, at der udledes meget mere end blot kuldioxid og metan - begge lugtfrie drivhusgasser - i atmosfæren, i takt med at permafrosten tør op.

Derfor bragte vi en klump permafrost jord med tilbage til vores laboratorie i København. Vi puttede jordprøverne i glasflasker og tilkoblede en ekstremt sensitiv gas-analysator for at afdække, hvilke gasser der var tale om.

Til vores store overraskelse fandt vi ikke bare et par oversete gasser, men flere hundrede forskellige gasarter sivende ud af den tøende permafrost.

Nogle af gasserne har en lugt, men i laboratoriet stødte vi også på mange, der er lige så lugtfrie, som de er usynlige.

Historien kort
  • I forbindelse med udvinding af en permafrostkerne er forskerne nærmest ved et tilfælde stødt på et permafrostmysterie.
  • Hundredevis af flygtige gasser, der samles under betegnelsen 'volatile organic compounds' (VOC), bliver frigivet fra den tøende permafrost.
  • VOC-gassernes betydning for klimaet er uvis, da de både kan køle og opvarme atmosfæren, afhængig af omstændighederne.

Permafrosten huser millioner af bakterier

Hvilke gasser er der tale om? Og hvor kommer de fra?

Svaret ligger gemt i permafrostens bakterieliv.

Der er tale om flygtige, organiske forbindelser, der samles under betegnelsen VOC (Volatile Organic Compounds).

Med en temperatur, som konstant er under frysepunktet, er permafrosten ikke det første sted, man frivilligt bosætter sig. Alligevel kan der gemme sig flere millioner bakterier i et enkelt gram frossen arktisk jord.

Størstedelen af bakterierne overlever ved at gå i dvale med et stærkt reduceret stofskifte, men nogle af dem har faktisk tilpasset sig de barske forhold og lever et aktivt liv.

Et eksempel på en overlevelsesmekanisme, bakterierne benytter sig af, er for eksempel at producere antifryse-proteiner, som afværger dannelsen af iskrystaller inde i cellerne ved at sænke vandets frysepunkt.

Permafrosten er faktisk vært for en stor mangfoldighed af mikrobielt liv, der trives i jordbundens flydende saltholdige ‘årer’, som løber gennem den frosne jord, hvor frysepunktet er lavere som følge af saltholdigheden.

Bakterierne kan også overleve længere oppe i permafrosten, hvor smeltevand fra den overliggende frosne jordbund siver ned.

Permafrost flygtige gasser atmosfæren metan ozon frigiver udleder  VOC Volatile Organic Compounds aktivt lag trafikudstødning bakterier mikrobiel kommunikation

Forskerne puttede jordprøverne i glasflasker og tilkoblede en ekstremt sensitiv gas-analysator for at afdække hvilke gasser, der var tale om. Til deres store overraskelse fandt de ikke bare et par oversete gasser, men flere hundrede forskellige gasarter sivende ud af den tøende permafrost. (Foto: Magnus Kramshøj)

Permafrostgasser kan hobe sig op over tid

Bakterierne oplever formentlig hverken hjertesorg eller midtvejskriser; faktisk er livet som bakterie angiveligt forholdsvist ukompliceret.

Men bakterierne kommunikerer ikke desto mindre med hinanden og deres omgivelser.

Permafrostforskning i radioen

Hør forskerne bag studiet og denne artikel fortælle om deres opdagelser i 'Kulturen på P1' her og her.

Bakterierne producerer VOC-gasserne, der fungerer som signaler, som meddeler andre bakterier, hvornår tiden er inde til reproduktion eller til at udrulle forsvarsforanstaltninger mod potentielle fjender.

Frigivelsen af andre VOC-gasser har ikke et specifikt formål. De frigives blot tilfældigt i forbindelse med stofskifte på grund af deres flygtige natur.

De permafrostgasser, vi observerede i forbindelse med vores eksperiment, var altså i bund og grund produkter af gammel bakteriel kommunikation og stofskifteaktivitet.

Selv om den bakterielle aktivitet i permafrosten er meget lav, kan gasserne hobe sig op over tid. Gasserne bliver fanget i den ældgamle permafrost - der kan være flere millioner år gammel - hvor der gradvist bliver akkumuleret en ganske anseelig mængde gasser.

Det forklarer det store, hurtige gasudslip, vi observerede i den tøende permafrost.

Permafrost flygtige gasser atmosfæren metan ozon frigiver udleder  VOC Volatile Organic Compounds aktivt lag trafikudstødning bakterier mikrobiel kommunikation

I forbindelse med udboring af en permafrostkerne bemærkede forskerne en stærk og meget karakteristisk lugt, som ledte dem på sporet af flere hundrede forskellige gasarter, der sivede ud af den tøende permafrost. (Foto: Mats Björkman)

Klimaopvarmningen kan starte 'lavine'

Ud af de flere hundrede VOC-gasser, vi målte, skilte især ethanol sig ud, idet det stod for 50 procent af massen frigivet af permafrosten.

'Ethanolgas' indikerer gærings/fermenteringsprocesser i permafrosten.

Den store mængde ethanol vidner om, hvor sårbar permafrosten er, samt hvilken effekt mængden af lagret kuldioxid kan få på atmosfærens samlede kemi.

Hvis vi ikke mindsker udledningen af drivhusgasser, vil den følgende globale opvarmning sandsynligvis være drivkraften bag 40 til 80 procent af optøningen af permafrostens øverste lag ved udgangen af dette århundrede.

Hvis vi går ud fra, at permafrosten frigiver den samme mængde ethanol, som vi observerede, kan klimaopvarmningen føre til frigivelse af 1.000 milliarder tons ethanol.

Det svarer til frigivelsen fra trafik i Los Angeles - verdens mest trafikerede by – i 21.500 år, hvis alle bilerne brugte ethanol i stedet for benzin.

I lighed med mange mennesker indtager bakterierne også gladeligt ethanol.

Det aktive lag - permafrostens øverste del, som tør op om sommeren og fryser igen om efteråret - huser et aktivt mikrobielt samfund, der er parat til at suge permafrostens VOC-gasser til sig, i takt med at de diffunderer opad for at nå ud i atmosfæren.

Afhjælper eller forværrer VOC-gasser opvarmningen?
  • Klimaforskerne er interesserede i VOC-gasserne, fordi de kan ændre atmosfærens fysiske og kemiske balance.
  • Afhængigt af de specifikke forbindelser og de atmosfæriske forhold, kan VOC-gasserne enten forstærke opvarmningen eller have en kølende effekt på klimaet.
  • VOC-gasser faciliterer atmosfærisk partikelvækst og fremmer sky- dannelse, hvilket har en kølende effekt på klimaet ved at reflektere Solens stråler tilbage til rummet.
  • Men VOC-gasser kan også bidrage til dannelsen af drivhusgassen ozon samt forlænge levetiden af metan, hvilket potentielt forstærker klimaopvarmningen.

Hvad sker der med VOC-gasserne?

Vi var i stand til at observere gasserne, fordi vi gravede dybt ned i permafrosten og fysisk bragte dem op til overfladen.

Men hvad vil der ske i virkeligheden, hvis gasserne ikke blev forstyrret på denne måde? 

Ville de stadig nå op til overfladen, hvis de skulle diffundere op igennem jordbunden på egen hånd?

Selv om visse bakterier frigiver VOC-gasser, er de føde for andre.

Så spørgsmålet er, om permafrostens VOC-gasser ender som føde for mikroorganismer i det aktive lag og på denne måde bliver forhindret i at nå ud i atmosfæren?

VOC-gasserne påvirker sandsynligvis atmosfæren

Det testede vi ved hjælp af et andet eksperiment, hvor vi sammenlignede frigivelsen af VOC-gasser fra glasflasker indeholdende permafrost med glasflasker indeholdende både permafrost og jord fra det aktive lag.

Vi så, at det aktive lag var koloniseret af tørstige mikroorganismer. Frigivelsen af VOC-gasser var meget lavere i de flasker, der både indeholdt permafrost og aktivt jordlag, sammenlignet med de flasker, der kun indeholdt permafrost jord.

Betyder det så, at de VOC-gasser, som permafrosten frigiver, ikke påvirker atmosfæren?

Højst sandsynligt ikke. Arktis oplever på nuværende tidspunkt en klimatisk opvarmning, som er dobbelt så hurtig som i resten verden, og det betyder, at permafrosten tør med stigende hastighed.

Periodisk nedfrysning og optøning er kraftfulde processer, der er skyld i landskridninger, og som skubber dybere jordlag op mod overfladen.

Denne omformning af landskabet blotter permafrosten, således at den kommer i direkte kontakt med atmosfæren, og VOC-gasserne dermed kan smutte forbi de tørstige bakterier.

Optager jordbunden VOC-gasser?

Vi afdækkede også en anden afgørende proces: Bakteriernes evne til at konsumere store mængder VOC-gasser i jordbunden over permafrosten - selv ved lave temperaturer.

Ligesom bakterier bruger træer og andre planter VOC-gasser til for eksempel kommunikation og forsvar.

Planternes VOC-frigivelse er faktisk 10 til 1.000 gange større end jordbundens.

VOC-gasser udledt fra vegetation hvirvler i luften tæt på jordoverfladen, før de til sidst når den øvre atmosfære.

Men hvad sker der, når disse VOC-gasser kortvarigt lander på jordbunden?

Hvis jordbunden optager planteudledte VOC-gasser og dermed reducerer nettoudledningen af VOC-gasser til atmosfæren, kan det have en betydning for den samlede mængde VOC-gasser i atmosfæren.

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Skal undersøge VOC-gasserne yderligere

VOC-gasser påvirker atmosfæren på en række forskellige måder – og mange forstår vi ikke helt.

Hvis VOC-gasserne eksempelvis bliver blandet med trafikudstødning, forværrer VOC-gasserne luftforureningen.

VOC-gasserne kan også klæbe sig sammen og danne bittesmå partikler – der kan føre til skydannelse – som køler kloden ned.

Derfor er vi i øjeblikket i gang med at foretage eksperimenter i laboratoriet for at afdække præcist, hvordan VOC-gasserne bliver frigivet fra permafrosten i forskellige situationer for at få en forståelse af, hvordan det muligvis vil forandre sig i fremtiden, i takt med at klimaet forsat bliver varmere.

Læs denne artikel på engelsk på vores internationale søstersite ScienceNordic.com. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk