Forskere: Begrebskaos skaber forvirring om truede arter
Australske forskere foreslår en 'international domstol', der skal rydde op i dét, de omtaler som et anarki af artsbegreber. Norske forskere kalder ideen »umulig, urealistisk og vanskelig«. De er heller ikke enige i beskrivelsen af, hvor galt det står til.
Artsbegreb taksonomi truede arter Carl von Linné Charles Darwin spækhugger giraf kaos anarki evolutionslære artsdefinitioner naturforvaltning beskyttelse dyr DNA scanner fagområde sekventere

Truet eller ikke truet? Udgør spækhuggerne én eller tre arter? Det er afhængigt af, hvilket artsbegreb du bruger. (Foto: Shutterstock)

Truet eller ikke truet? Udgør spækhuggerne én eller tre arter? Det er afhængigt af, hvilket artsbegreb du bruger. (Foto: Shutterstock)

Lige siden 1700-tallet har arterne på mange måder været biologiens byggeklodser. 

Det var Carl von Linné, der satte sig for at beskrive og systematisere alle dyre- og plantearter, som Gud havde skabt dem.

Historien kort
  • Der findes mere end 25 forskellige definitioner på, hvad en art er, og ingen af dem passer på alle organismer. 
  • Australske forskere hævder, at det nuværende system for inddeling af arterne er kaotisk.
  • Norske forskere er ikke enige. De mener ikke, at det står så galt til, og at vi bør bibeholde traditionel viden og kunnen.

Med Charles Darwins evolutionslære blev arterne i løbet af 1800-tallet mere dynamiske. Darwin beskrev nemlig, hvordan dyrene tilpasser sig deres omgivelser. 

Men det er fortsat arterne, som gennem fællestræk udgør slægter, familier og riger.

Det er svært for forskerne at anslå, hvor mange arter der rent faktisk findes, men det er med garanti adskillige millioner. Desuden findes der vældigt mange forskellige definitioner på, hvad en art er.

»Usikkerheden omkring artsdefinitionerne er som at have byggeklodser af forskellig størrelse. De konstruktioner, du bygger med dem, bliver noget vakkelvorne,« fortæller Stephen Garnett, som er professor ved Charles Darwin University i Australien.

Artsbegreb taksonomi truede arter Carl von Linné Charles Darwin spækhugger giraf kaos anarki evolutionslære artsdefinitioner naturforvaltning beskyttelse dyr DNA scanner fagområde sekventere

Det var Carl von Linnés erklærede hensigt at bringe orden i alle naturobjekter. »Før jeg var 23 år, havde jeg konciperet og udtænkt alt«, skrev han omkring 1730. Hvad, han havde udtænkt, skulle blive en sand revolution inden for den systematiske biologi: Carl von Linnés klassificering af dyreriget fra 1735, publiceret i hans livsværk 'Systema Naturae'. Det er i dag stadig et krav, at den formelle beskrivelse og navngivning af nyopdagede arter offentliggøres med et navn og en beskrivelse, der opfylder Linnés krav. (Illustration. Wikimedia Commons)

Må man jage Keiko?

I tidsskriftet Nature efterlyser Stephen Garnett og Les Christidis, professor ved Southern Cross University i Australien, tydeligere regler.

Taksonomi

Taksonomi er inddeling af et område i kategorier.

Termen stammer oprindelig fra biologien, hvor taksonomi er videnskaben om organismernes klassifikation – det vil sige deres beskrivelse, navngivning og indplacering i klassifikationssystemet.

Enhver enhed har et navn, hvis udformning bestemmes af rangen i det hierarkiske system og af de internationalt vedtagne nomenklaturregler.

(Kilde: Den Store Danske)

Der er først og fremmest naturforvaltning og beskyttelsen af arter, som de to forskere har i tankerne.

De fremhæver spækhuggeren som eksempel. Det er blevet foreslået, at Keiko, der spillede Willy i 'Befri Willy'-filmene, og hans kammerater bliver delt op i tre arter.

»Dét vil resultere i, at blot én af de tre spækhugger-arter er beskyttet af lovgivningen, og at resten kan jages, fordi de ikke er dækket af nuværende love,« forklarer Les Christidis i en pressemeddelse.

For fuglenes vedkommende drejer det sig om et dobbelt så stort antal, afhængig af hvilket artsbegreb de bliver inddelt efter.

I foråret skrev forskning.no., videnskab.dk’s norske søstersite, om DNA-analyser, der indikerer, at girafferne udgør fire arter - og ikke bare én som er tilfældet i dag.

Som én art er de kategoriseret som sårbare; det betyder, at der er stor risiko for, at de uddør.

Men det står endnu værre til, hvis de inddeles i fire. Så er to ud af de fire arter blandt de mest truede store pattedyr i verden.

Artspolitiet

Stephen Garnett og Les Christidis foreslår følgende tiltag for at få bugt med problemerne:

  • International Union of Biological Sciences (IUBS) skal have ansvar for taksonomien.
  • IUBS skal oprette en taksonomikomite, som afgør, hvilke regler der gælder for alle livsformer, og om der eventuelt er behov for særregler for visse grupper.
  • Taksonomi-kommisionen skal have underkomiteer, som sørger for en officiel liste af arter inden for de forskellige grupper.
  • En juridisk komité skal etableres, som sørger for, at udvalgene følger de vedtagne regler, og som vurderer, om der eventuelt er behov for ændringer.

Artsbegreb taksonomi truede arter Carl von Linné Charles Darwin spækhugger giraf kaos anarki evolutionslære artsdefinitioner naturforvaltning beskyttelse dyr DNA scanner fagområde sekventere

Den afrikanske giraf er ikke bare én giraf. Det er i virkeligheden fire arter, der ligner hinanden, men ikke har samme genetiske materiale. (Foto: Shutterstock)

»Umulig opgave«

Men er det overhovedet muligt at gennemføre? Vi har spurgt en række norske forskere om deres mening om Stephen Garnetts og Les Christidis’ forslag.

»Det forekommer som en næsten umulig opgave at være 'artsdomstol' for den enorme mangfoldighed, som findes,« mener professor Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo (UiO).

»Jeg er positiv over for ideen, men jeg tror, det bliver svært at blive enige om, hvem der skal være ansvarlig set i lyset af alle de stærke meninger, der eksisterer blandt biologer om artsafgrænsninger og artsbegreberne,« fortæller professor Arild Johnsen ved Naturhistorisk Museum ved UiO.

»For det første er det urealistisk, men hvad værre er, vil et stift og 'objektivt' artsafgrænsningssystem resultere i en klassificering, som ikke reflekterer mange organismers biologi eller evolutionære historie,« forklarer Hans K. Stenøien, professor ved NTNU Videnskabsmuseum.

Taksonomisk anarki?

Et andet spørgsmål er, om det overhovedet står så galt til med taksonomien, som Stephen Garnett og Les Christidis hævder. De bruger ordet 'anarki', når de beskriver den nuværende tilstand.

Artsbegreb taksonomi truede arter Carl von Linné Charles Darwin spækhugger giraf kaos anarki evolutionslære artsdefinitioner naturforvaltning beskyttelse dyr DNA scanner fagområde sekventere

Det hele blev meget mere kompliceret, da Charles Darwin påviste, at naturen er alt andet end statisk. Alt liv søger nemlig konstant at tilpasse sig bedst muligt, og det kræver af og til forandring. Charles Darwins skitse fra 'Notebook on Transmutation of Species' (1837); hans første tegning af et evolutionært træ. (Foto: Wikimedia Commons)

Endre Willassen, professor ved Universitetsmuseet i Bergen mener, at dette ræsonnement er baseret på »naive, forvirrede, fejlagtige, arrogante og fordomsfulde påstande om taksonomien.«

»Stephen Garnett og Les Christidis er skyldige i en højst fejlagtig fremstilling, der lader til at give indtryk af, at der findes en uvidenskabelig og uansvarlig gruppe mennesker, der herser rundt med naturvidenskaben, og som styrer de globale og nationale naturforvaltningers beslutninger.«

»Intet kunne være længere fra virkeligheden,« skriver Endre Willassen i en e-mail til forskning.no.

Hans K. Stenøien mener, at Stephen Garnett og Les Christidis har en pointe med hensyn til de udfordringer, taksonomien møder og fortsat vil støde på i fremtiden, men at der findes andre måder at løse dem på.

»Det ser ikke ud, som om de helt har overblik over, hvad taksonomi rent faktisk går ud på,« fortæller Hans K. Stenøien til forskning.no.

Brug taksonomerne

»Debatten viser, hvor vigtigt taksonomien er som fagområde,« fortsætter Hans K. Stenøien.

Han svarer dermed på vores næste spørgsmål: »Har vi egentlig brug for taksonomerne, nu hvor DNA-analyser leverer svar på, hvordan organismer er i familie med hinanden?

»Det er et næsten provokerende spørgsmål,« mener NTNU-professoren.

»Hvis alle livsformer var som vira, så havde vi nok ikke brug for taksonomerne. Men fordi verden er betydeligt mere kompliceret, er der brug for taksonomerne – og i betragtning af det tab af mangfoldighed, som verden står over for: Faktisk mere end nogensinde.«

Dag O. Hessen mener heller ikke, at taksonomerne vil blive overflødige – ikke engang dén dag hvor en DNA-scanner umiddelbart kan levere et svar på, hvilken art en blodprøve, et hår eller et fjer tilhører.

»Traditional artskendskab må ikke uddø«

»Dels fordi det ikke altid er muligt at få pålidelige DNA-prøver fra alle individer, men også fordi hele biologien og naturoplevelsen bliver fattigere, hvis vi ikke kan sige noget om, hvad det er, vi ser foran os.«

»For eksempel er fuglesang vanskelig at sekventere, så traditionel artskendskab må ikke uddø,« forklarer Dag O. Hessen til forskning.no. Arild Johnsen er enig.

Artsbegreb taksonomi truede arter Carl von Linné Charles Darwin spækhugger giraf kaos anarki evolutionslære artsdefinitioner naturforvaltning beskyttelse dyr DNA scanner fagområde sekventere

»Debatten viser, hvor vigtigt taksonomien er som fagområde. Hvis alle livsformer var som vira, havde vi nok ikke brug for taksonomerne. Men fordi verden er betydeligt mere kompliceret, er der brug for taksonomerne – og i betragtning af det tab af mangfoldighed, som verden står over for: Faktisk mere end nogensinde,« mener professor Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo.

»Jeg er overbevist om, vi stadig har brug for taksonomerne til at beskrive og navngive arterne og afklare slægtsforholdet mellem dem. DNA-analyserne og DNA-stregkoderne fremskynder sorteringen, så taksonomerne kan bruge deres tid dér, hvor der er mest brug for den,« fortæller Arild Johnsen til forskning.no.

»Det er netop på grund af DNA-teknologien, at behovet for nye fortolkninger af artsmangfoldigheden er eksploderet,« siger Endre Willassen.

»At vide, hvad der er relevant information, kræver ofte formidabel viden om den pågældende organisme,« siger Hans K. Stenøien. Han fortsætter: »Det er netop denne viden, som taksonomerne har, og som genetikere og bioinformatikerne som udgangspunkt ikke har.«

Er det taksonomernes fejl?

Så bør biologerne og taksonomerne synkronisere deres artsdefinitioner for at gøre det lettere at værne om det, der bør værnes om?

»Der er mange gode årsager til, at taksonomerne og andre bruger forskellige artsbegreber om forskellige organismegrupper,« forklarer Endre Willassen.

Han fortæller, at definitionerne ikke nødvendigvis er etableret for at hjælpe naturforvaltningsmyndighederne.

»Det lader til, at det er noget af en udfordring for visse biologer, men jeg er bange for, at anarkiet mest af alt finder sted i deres egne hoveder, og at de her retter skytset mod det forkerte mål,« siger Endre Willassen.

Han mener desuden, at beskyttelsen af ​​arter i praksis er baseret på helt andre ting end lige taksonomi.

»Det er ofte tydeligt, at beslutningerne er baseret på ideer om søde, frække eller nuttede dyr,« slutter Endre Willassen.

©forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark

Forskellige definitioner på arter
chimpanse abe mennesket arter

Fylogeni beskriver, hvilke arter der havde en fælles stamfader og hvornår. Mennesket og chimpansen havde f.eks. en fælles stamfader for færre år siden end mennesket og gorillaen, og de er derfor fylogenetisk tættere beslægtet. (Foto: Shutterstock)

Der findes mere end 25 forskellige definitioner på, hvad en art er, og ingen af dem passer på alle organismer. 

Nogle af dem giver forskellige svar på de samme organismer.

Definitionerne kan groft inddeles efter, om de er baseret på egenskaber, evolution eller genetik.

Det biologiske artsbegreb

Det bedst kendte artsbegreb er nok det biologiske artsbegreb, som blev defineret af Ernst Mayr.

Han grupperer individer, der sammen kan få fertilt afkom i samme art. Individer fra samme art deler derfor en fælles genpulje, og er formeringsmæssigt isoleret fra andre arter – det vil sige, at de ikke kan udveksle gener med andre arter.

Det biologiske artsbegreb er en af de evolutionære definitioner.

Det morfologiske, det fylogenetiske og det taksonomiske artsbegreb 

Det mest anvendte artsbegreb er det morfologiske artsbegreb, der grupperer individer, der adskiller sig morfologisk fra andre individer i samme art.

Derudover anvender forskerne også det fylogenetiske og det taksonomiske artsbegreb.

Fylogeni beskriver den evolutionære beslægtethed mellem grupper af organismer – typisk arter.

I modsætning til traditionel taksonomi beskriver fylogeni den evolutionære relation mellem arter. Nemlig hvilke arter der havde en fælles stamfader og hvornår. For eksempel har mennesket og chimpansen en fælles stamfader for færre år siden end mennesket og gorillaen, og de er derfor fylogenetisk tættere beslægtet.

Fylogenier af arter har traditionelt været baseret på morfologiske træk, men baseres i stigende grad på molekylære markører (DNA-sekvenser).

Det taksonomiske artsbegreb ser på ligheder i udseende og levevis i forsøget på at placere organismerne i forskellige arter.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.Det sker