Den nyeste viden stilles nu til rådighed for alle – gratis!
Ny platform for åben forskning er en win-win situation for både forskere og industri.

Viden er ligegyldig, hvis den ikke bliver delt. Derfor har Aarhus Universitet taget initiativ til en platform, hvor al forskningen er gratis – til glæde for både forskningsmiljøet og virksomheder. (Foto: Shutterstock)

Viden er ligegyldig, hvis den ikke bliver delt. Derfor har Aarhus Universitet taget initiativ til en platform, hvor al forskningen er gratis – til glæde for både forskningsmiljøet og virksomheder. (Foto: Shutterstock)

Hvis den viden, vi til stadighed genererer på landets universiteter, skal nå ud over akademiske kredse og ud i industrien, skal den ikke længere kun gemmes væk i flotte tidsskrifter.

Hvis ny viden skal danne fundamentet for fremtidens innovation, skal vejen fra universitet til industri gøres kortere og rollerne i videnskabelige projekter skarpere.

En vej til at opnå dette er et nyt tæt samarbejde mellem universitet og industri.

Det er ikke noget nyt, at industri og universiteter samarbejder. Der findes allerede mange forskellige måder at gøre dette på.

Men hvad sker der, hvis vi, frem for at lægge lange juridiske kontrakter og IP-rettigheder (immaterielrettigheder, fra det engelske intellectual property) ned over et samarbejde, åbner det op for alle?

Hvis vi inviterer alle interesserede til at benytte den nyeste grundvidenskabelige viden – frisk fra laboratoriet?

Det er netop hvad den nye Open Science-platform på Aarhus Universitet skal finde ud af.

Historien kort
  • Ny platform vil dele viden mellem forskere og industri gratis.
  • Forskningsresultater bliver gjort gratis tilgængelige, så også små og mellemstore virksomheder kan drage nytte af den nyeste viden.
  • For forskere giver det mulighed for at prøve kræfter med nye forskningsområder og se deres forskning blive anvendt i praksis.

Gør det lettere for virksomheder at skabe vækst

Traditionelle universitetsprojekter og industrisamarbejder er bundet af lange kontrakter og delte IP-rettigheder.

Det lukker viden inde og kan gøre det svært for andre interesserede at få fat på. Især for små og mellemstore virksomheder, som ikke traditionelt indgår i forskningsprojekter, kan der være langt til den nyeste viden.

Ved at tilbyde åben grundforskning håber vi, at forskningsresultater kan bidrage til udviklingen hos alle typer virksomheder - både dem, der allerede gør brug af universitetsprojekter, og dem, der ikke tidligere har været involveret i forskning.

Et åbent forum

Open Science-platformen er et åbent forum med plads til samarbejder, nytænkning og vilde ideer.

Indtil videre samarbejder forskere fra 4 danske universiteter, 20 virksomheder og lige så mange studerende om at angribe fremtidens udfordringer, men fra en ny vinkel.

Virksomheder og forskere definerer i samarbejde grundforskningsprojekter med industriel interesse.

Projekterne dækker basale udfordringer delt af flere forskellige industrier. Hver måned inviteres Open Science-deltagerne til at mødes for at skabe netværk, diskutere projekter og udvikle på open science konceptet.

Frisk udfordring for forskere

De projekter, der tages op i Open Science-regi, har en bred interesse blandt flere industrier og forskere og dækker udelukkende fundamental forskning.

Vores opgave er at generere viden, som blandt andet virksomhedernes fremtidige udvikling kan bygge på.

Open Science er derfor også en mulighed for forskere og virksomheder for at afprøve ideer, som ligger uden for deres normale fokusområder.

I Open Science-samarbejdet mødes medlemmerne en gang om måneden og drøfter nye ideer til forskning, som også små og mellemstore virksomheder kan drage nytte af. (Foto: Shutterstock)

Open source skaber gennemsigtighed

En vigtig del af Open Science-platformen er at skabe gennemsigtighed i forskningen og give plads til at lære af andres erfaringer.

I dag publiceres forskning i store og dyre tidsskrifter. Det betyder, at kun de mest banebrydende resultater publiceres – der bliver ikke plads til de negative resultater og efterprøvning af andres hypoteser.

Det på trods af, at adgang til andre forskeres negative resultater eller gentagelse af studier i mange tilfælde kunne bidrage med relevant viden.

Der er ingen grund til at bruge tid og ressourcer på at teste en hypotese, som allerede er afvist flere gange. Ved at publicere alle data kan dette i mange tilfælde undgås.

Viden skal deles – ikke begrænses

Det er blot én af grundene til, at både data og projektplaner fra Open Science-samarbejdet deles direkte med den resterende verden på en åben platform.

Den åbne publikation betyder desuden, at IP-rettigheder og patenter bliver irrelevante stridsspørgsmål – når data ligger frit tilgængelig, er der ingen, der kan patentere de grundvidenskabelige fund.

Alle er til gengæld velkomne til at benytte de grundvidenskabelige fund som basis for nye afledte udviklingsprojekter og derigennem tage patent på specifikke anvendelsesmuligheder.

Selvom alle har adgang til de samme data, er der stadig en fordel ved at være aktiv deltager i Open Science-projekterne.

Den løbende kontakt og samarbejde giver de deltagende forskere og virksomheder en større forståelse og kendskab til projekterne. Dette vil gøre de åbne data direkte brugbare som fundament for nye lukkede applikationsprojekter.

For kandidatstuderende er Open Science-platformen en mulighed for at skabe et netværk og få et indblik i livet efter endt uddannelse. (Foto: Shutterstock)

Nyuddannede kandidater skal bruge mere end akademisk viden

Nyuddannede kandidater fra de danske universiteter kommer med en solid teoretisk viden baseret på en uddannelse i verdensklasse, men de fleste kommer også helt uden industriel erfaring.

Vi uddanner mange dygtige akademikere, men uddannelserne lader sig ofte ikke påvirke af ønsker og behov fra industrien. Også her kan Open Science-platformen gøre en forskel.

Som studerende i Open Science-samarbejdet bliver virksomhederne aktive medspillere i de videnskabelige projekter, og de studerende får derfor mulighed for at opleve, hvordan deres akademiske viden og træning kan bruges i praksis efter studiet.

Som en ekstra bonus får de studerende mulighed for, i løbet af studiet, at skabe sig et værdifuldt netværk, som forhåbentligt kan åbne døre, når studierne er overstået, og karriereplanerne skal føres ud i livet.

Open Science-samarbejdet kan på denne måde fungere som matchmaking mellem virksomheder og nye kandidater.

Nyåbnet videnscenter for open science 

Open Science-platformen giver samtidig de studerende mulighed for at få stor indflydelse på deres uddannelse. Den åbne og flade struktur i Open Science-samarbejdet giver alle mulighed for at skyde ind med ideer og løbe med initiativer.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.
ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Dette resulterede i sommeren 2017 i den første årlige studenterarrangerede Open Science Festival afholdt på Aarhus Universitet. Festivalen bød de 150 gæster på en dag med åben videnskab fra både indland og udland.

For at kunne dokumentere den nyudviklede Open Science-platform og forhåbentligt overføre den til andre områder har Aarhus Universitet som et nyt tiltag netop åbnet et videnscenter for open science.

Videnscenterets overordnede mål er at skabe et kvalificeret grundlag for beslutningstagere gennem forskning og evaluering.

Hvad virker? Hvad virker ikke?

På langt sigt kan den åbne samarbejdsmodel måske endda bane vejen for ændringer i universitetsloven.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.